Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Griffie

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.

Raadsleden

U kunt alle raadsleden tegelijk benaderen, maar ook alle fracties via de fractievoorzitters.
Dit kan via het contactformulier op de pagina https://www.defryskemarren.nl/contact-met-de-raad

Contactgegevens van individuele raadsleden/fractievoorzitters vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto van het betreffende raadslid om de volledige contactgegevens te zien.

Uiteraard kunt u de raadsleden/fracties ook benaderen via de griffie.