Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.


De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. De griffie adviseert gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.


De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.


Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.


Contactgegevens van het griffieteam vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto om de volledige contactgegevens te zien.


Mailen kan ook via:

Raadsleden

U kunt alle raadsleden tegelijk benaderen via het contactformulier op de pagina https://www.defryskemarren.nl/contact-met-de-raad


Contactgegevens van individuele raadsleden/fractievoorzitters vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto van het betreffende raadslid om de volledige contactgegevens te zien.


Uiteraard kunt u de raadsleden/fracties ook benaderen via de griffie.

Commissieleden

Contactgegevens van individuele commissieleden vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto van het betreffende commissielid om de volledige contactgegevens te zien.


Uiteraard kunt u de raads- en commissieleden/fracties ook benaderen via de griffie.