Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadsleden

De gemeenteraad van De Fryske Marren bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 10 fracties (politieke partijen).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is rechtstreeks door de inwoners van De Fryske Marren gekozen. De raad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid. Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Commissieleden

Griffie

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Zo adviseert de griffie gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, is de griffie de schakel tussen de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners.

Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.?
Neem dan contact op met de griffie:
Telefoon: 0513-239030
E-mail: griffie@defryskemarren.nl.