Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.


De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.


De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.


Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.


Voor al uw vragen kunt u terecht bij de griffie via e-mail: griffie@defryskemarren.nl.


Contactgegevens van het griffieteam vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto om de volledige contactgegevens te zien.

U kunt alle raadsleden tegelijk benaderen via het contactformulier op de pagina https://www.defryskemarren.nl/contact-met-de-raad


Contactgegevens van individuele raadsleden/fractievoorzitters vindt u bij Wie is wie. Klik op de foto van het betreffende raadslid om de volledige contactgegevens te zien.


Uiteraard kunt u de raadsleden/fracties ook benaderen via de griffie. E-mail: griffie@defryskemarren.nl

In het overzicht besluitenlijsten staan de besluiten die de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft genomen.
Komt de door u gezochte besluitenlijst niet voor in het overzicht? De besluitenlijsten zijn ook te vinden bij de vergaderstukken van de raadsvergaderingen, bij agendapunt 3.

Schriftelijke vragen zijn raadsvragen van de raadsleden buiten de vergaderingen om van de raadsleden aan het college. Hier leest u de vragen die door de raad gesteld zijn.