Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In de besluitenlijsten staan de besluiten die de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft genomen.
Komt de door u gezochte besluitenlijst niet voor in het overzicht? De besluitenlijsten zijn ook te vinden bij de vergaderstukken van de raadsvergaderingen, bij agendapunt 3.

Ingekomen stukken zijn de schriftelijke stukken bestemd voor de gemeenteraad.

De amendementen en moties in grijze arcering worden van de lijst afgehaald omdat ze uitgevoerd of verworpen zijn. Waarbij een amendement het voorstel direct wijzigt. Wordt een amendement aangenomen, dan wordt het voorstel op dat moment ook (gewijzigd) aangenomen. Een amendement heeft dus direct gevolg in de besluitvorming. Moties kunnen langer openstaan, in afwachting van de afdoening door het college.

Schriftelijke vragen zijn raadsvragen van de raadsleden buiten de vergaderingen om van de raadsleden aan het college. De vragen die door de raad gesteld zijn, en de antwoorden daarop vindt u op: https://www.defryskemarren.nl/burgemeester-en-wethouders/raadsvragen/

Een overzicht van toezeggingen gedaan door het college, in raadsvergaderingen of in het Petear.