Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Meester, J. (Jochum)

Politieke partij
FNP
Emailadres
jochum.meester@fnp.frl
Telefoonnummer
06 - 28053995
Facebook
https://nl-nl.facebook.com/jochummeester
LinkedIn
https://nl.linkedin.com/in/jochummeester
Nevenfunctie(s)
Planner en administratyf meiwurker by in bouwbedriuw (bezoldigd), Ponghâlder biljertferiening Sint Jânsgea e.o. (onbezoldigd), Foarsitter Fûgelwacht Sint Jânsgea-Rotsterhaule e.o. (onbezoldigd), sekretaris Business Club VVO (onbezoldigd)
Website politieke partij
www.defryskemarren.fnp.frl