Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 3 december 2018

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
J. Piersma

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:42 - 00:03:27 - J. Piersma voorzitter
 2. Voorstel: De adviezenlijst vaststellen.

 3. Voorstel: de toezeggingen- en vragenlijst bespreken.

 4. Voorstel: De verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente De Fryske Marren 2018 vast te stellen.
  Toelichting: Doordat de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is aangepast, moet ook de verordening worden aangepast. Deze verordening geeft nadere invulling over het vaststellen van een adres, ligplaats, openbare ruimte, pand, standplaats, verblijfsobjecten en woonplaats. De gemeenteraad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.
  BESLUITVORMEND

  00:31:52 - 00:31:55 - J. Piersma voorzitter
 5. Voorstel: het Reglement van orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2018 vast te stellen.
  Toelichting: Er is door een werkgroep een nieuwe vergaderstructuur voorbereid waarin het B-O-B model (Beeldvorming-Opinie-Besluit) uitgangspunt is, die is aangeboden aan het fractievoorzittersoverleg. Om de vergadersystematiek op een goede en juridisch juiste wijze te implementeren is het vigerende Reglement van Orde voor de gemeenteraad van De Fryske Marren aangepast aan de nieuwe structuur.
  BESLUITVORMEND

  00:03:27 - 00:06:06 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:06:07 - 00:06:23 - J. Piersma voorzitter
  00:06:40 - 00:08:02 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:08:02 - 00:08:05 - J. Piersma voorzitter
  00:08:05 - 00:11:10 - O.W.M. Storms
  00:11:11 - 00:11:16 - J. Piersma voorzitter
  00:11:17 - 00:11:19 - W.J.H. Alderse Baas
  00:13:10 - 00:16:23 - W. de Haan
  00:16:23 - 00:16:24 - J. Piersma voorzitter
  00:16:26 - 00:17:27 - J. Speelman-Drees
  00:17:27 - 00:17:42 - O.W.M. Storms
  00:17:43 - 00:17:57 - J. Speelman-Drees
  00:17:57 - 00:18:09 - O.W.M. Storms
  00:18:09 - 00:19:26 - J. Speelman-Drees
  00:19:29 - 00:19:36 - J. Piersma voorzitter
  00:19:36 - 00:21:28 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:21:29 - 00:21:34 - J. Piersma voorzitter
  00:21:45 - 00:22:23 - G. ten Boom
  00:22:23 - 00:22:47 - J. Piersma voorzitter
  00:22:59 - 00:24:11 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:24:11 - 00:24:22 - J. Speelman-Drees
  00:24:22 - 00:24:23 - J. Piersma voorzitter
  00:24:23 - 00:25:06 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:25:06 - 00:25:11 - J. Piersma voorzitter
  00:25:12 - 00:25:53 - W.J.H. Alderse Baas
  00:25:55 - 00:25:57 - J. Piersma voorzitter
  00:25:57 - 00:26:19 - J. Speelman-Drees
  00:26:19 - 00:26:20 - J. Piersma voorzitter
  00:26:24 - 00:28:02 - O.W.M. Storms
  00:28:02 - 00:28:10 - J. Piersma voorzitter
  00:28:10 - 00:28:17 - W. de Haan
  00:28:17 - 00:28:20 - J. Piersma voorzitter
  00:28:20 - 00:28:24 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:28:25 - 00:28:28 - J. Piersma voorzitter
  00:28:30 - 00:28:31 - W. de Haan
  00:29:30 - 00:29:31 - J. Piersma voorzitter
  00:29:38 - 00:30:45 - M.A. Sikkes-van den Berg
  00:30:45 - 00:30:47 - J. Piersma voorzitter
  00:30:51 - 00:30:53 - W.J.H. Alderse Baas
  00:30:53 - 00:30:58 - O.W.M. Storms
  00:30:58 - 00:31:13 - W.J.H. Alderse Baas
  00:31:13 - 00:31:49 - J. Piersma voorzitter
 6. Voorstel: de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen De Fryske Marren 2018 vaststellen.
  Toelichting: de raad wordt gevraagd om de in 2014 vastgestelde verordening gegevensverstrekking, die gebaseerd is op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), opnieuw vast te stellen. De Wbp is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de huidige verordening gebaseerd moet worden op de AVG.
  BESLUITVORMEND

  00:33:11 - 00:33:28 - J. Piersma voorzitter
 7. 00:33:29 - 00:33:30 - J. Piersma voorzitter
  00:33:30 - 00:34:44 - J.B. van Vegten
  00:34:44 - 00:34:53 - J. Piersma voorzitter
  00:34:53 - 00:35:43 - F. Veenstra, Burgemeester
  00:35:43 - 00:35:44 - J. Piersma voorzitter
  00:35:45 - 00:35:54 - J.B. van Vegten
  00:35:54 - 00:36:06 - F. Veenstra, Burgemeester
  00:36:07 - 00:36:24 - J. Piersma voorzitter
  00:36:24 - 00:36:36 - G. ten Boom
  00:36:36 - 00:36:39 - J. Piersma voorzitter