Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 3 december 2018

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
J. Piersma

Uitzending

Agendapunten

Voorstel: De verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente De Fryske Marren 2018 vast te stellen.
Toelichting: Doordat de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is aangepast, moet ook de verordening worden aangepast. Deze verordening geeft nadere invulling over het vaststellen van een adres, ligplaats, openbare ruimte, pand, standplaats, verblijfsobjecten en woonplaats. De gemeenteraad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.
BESLUITVORMEND

00:31:49 - 00:31:51 - J. Piersma voorzitter

Voorstel: het Reglement van orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2018 vast te stellen.
Toelichting: Er is door een werkgroep een nieuwe vergaderstructuur voorbereid waarin het B-O-B model (Beeldvorming-Opinie-Besluit) uitgangspunt is, die is aangeboden aan het fractievoorzittersoverleg. Om de vergadersystematiek op een goede en juridisch juiste wijze te implementeren is het vigerende Reglement van Orde voor de gemeenteraad van De Fryske Marren aangepast aan de nieuwe structuur.
BESLUITVORMEND

00:03:23 - 00:06:03 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:06:04 - 00:06:20 - J. Piersma voorzitter
00:06:37 - 00:07:59 - G.H. de Vries-Suierveld
00:07:59 - 00:08:02 - J. Piersma voorzitter
00:08:02 - 00:11:07 - O.W.M. Storms
00:11:08 - 00:11:13 - J. Piersma voorzitter
00:11:14 - 00:11:16 - W.J.H. Alderse Baas
00:13:07 - 00:16:20 - W. de Haan
00:16:20 - 00:16:21 - J. Piersma voorzitter
00:16:22 - 00:17:24 - J. Speelman-Drees
00:17:24 - 00:17:39 - O.W.M. Storms
00:17:40 - 00:17:54 - J. Speelman-Drees
00:17:54 - 00:18:05 - O.W.M. Storms
00:18:05 - 00:19:22 - J. Speelman-Drees
00:19:26 - 00:19:32 - J. Piersma voorzitter
00:19:33 - 00:21:25 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:21:25 - 00:21:31 - J. Piersma voorzitter
00:21:42 - 00:22:19 - G. ten Boom
00:22:19 - 00:22:44 - J. Piersma voorzitter
00:22:56 - 00:24:07 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:24:07 - 00:24:19 - J. Speelman-Drees
00:24:19 - 00:24:20 - J. Piersma voorzitter
00:24:20 - 00:25:02 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:25:03 - 00:25:08 - J. Piersma voorzitter
00:25:09 - 00:25:50 - W.J.H. Alderse Baas
00:25:51 - 00:25:54 - J. Piersma voorzitter
00:25:54 - 00:26:15 - J. Speelman-Drees
00:26:15 - 00:26:17 - J. Piersma voorzitter
00:26:21 - 00:27:59 - O.W.M. Storms
00:27:59 - 00:28:07 - J. Piersma voorzitter
00:28:07 - 00:28:14 - W. de Haan
00:28:14 - 00:28:16 - J. Piersma voorzitter
00:28:16 - 00:28:21 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:28:21 - 00:28:25 - J. Piersma voorzitter
00:28:26 - 00:28:28 - W. de Haan
00:29:27 - 00:29:28 - J. Piersma voorzitter
00:29:35 - 00:30:41 - M.A. Sikkes-van den Berg
00:30:41 - 00:30:44 - J. Piersma voorzitter
00:30:47 - 00:30:50 - W.J.H. Alderse Baas
00:30:50 - 00:30:54 - O.W.M. Storms
00:30:54 - 00:31:09 - W.J.H. Alderse Baas
00:31:09 - 00:31:46 - J. Piersma voorzitter

Voorstel: de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen De Fryske Marren 2018 vaststellen.
Toelichting: de raad wordt gevraagd om de in 2014 vastgestelde verordening gegevensverstrekking, die gebaseerd is op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), opnieuw vast te stellen. De Wbp is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de huidige verordening gebaseerd moet worden op de AVG.
BESLUITVORMEND

00:33:08 - 00:33:25 - J. Piersma voorzitter
00:33:26 - 00:33:26 - J. Piersma voorzitter
00:33:26 - 00:34:41 - J.B. van Vegten
00:34:41 - 00:34:50 - J. Piersma voorzitter
00:34:50 - 00:35:40 - F. Veenstra, Burgemeester
00:35:40 - 00:35:40 - J. Piersma voorzitter
00:35:42 - 00:35:51 - J.B. van Vegten
00:35:51 - 00:36:02 - F. Veenstra, Burgemeester
00:36:03 - 00:36:21 - J. Piersma voorzitter
00:36:21 - 00:36:33 - G. ten Boom
00:36:33 - 00:36:36 - J. Piersma voorzitter