Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 4 december 2018

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
W. de Haan

Uitzending

Agendapunten

00:00:00 - 00:01:39 - W. de Haan, Voorzitter
00:08:37 - 00:08:48 - S. Holtrop
00:08:49 - 00:09:44 - W. de Haan, Voorzitter

Voorstel: de toezeggingen- en vragenlijst bespreken.

00:09:44 - 00:11:12 - M.J.A. Derks

Voorstel: af te zien van het recht de openbare basisschool De Dam in stand te houden.
Toelichting: Het leerlingenaantal van De Dam te Lemmer daalt snel. Er zitten 13 leerlingen op de school. Dat is onder de opheffingsnorm van 23. De bevoegdheid voor het opheffen ligt bij het schoolbestuur maar de gemeenteraad dient te besluiten het bevoegd gezag van deze school niet over te nemen. Vervolgens kan het schoolbestuur starten met het opheffen van de school.
BESLUITVORMEND

00:11:12 - 00:12:16 - J. Piersma
00:12:16 - 00:13:29 - M.J.A. Derks
00:13:29 - 00:13:37 - W. de Haan, Voorzitter
00:13:37 - 00:14:02 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:14:03 - 00:14:28 - W. de Haan, Voorzitter

Voorstel: af te zien van het recht de openbare basisschool De Beuk in stand te houden.
Toelichting: Het leerlingenaantal op De Beuk in Sint Nicolaasga is de afgelopen jaren snel gedaald. Het in stand houden van een school behoort niet tot de kerntaak van een gemeente. De bevoegdheid voor het opheffen ligt bij het schoolbestuur maar de gemeenteraad dient te besluiten het bevoegd gezag van de school niet over te nemen. Vervolgens kan het schoolbestuur starten met het opheffen van de school.
BESLUITVORMEND

00:14:28 - 00:15:52 - J. Piersma
00:15:52 - 00:15:54 - I. de Wolff
00:15:54 - 00:15:54 - J. Piersma
00:15:54 - 00:16:10 - I. de Wolff
00:16:10 - 00:16:11 - J. Piersma
00:16:11 - 00:16:11 - W. de Haan, Voorzitter
00:16:11 - 00:17:01 - J. Piersma
00:17:02 - 00:17:05 - W. de Haan, Voorzitter
00:17:05 - 00:18:04 - M.J.A. Derks
00:18:05 - 00:18:11 - W. de Haan, Voorzitter
00:18:11 - 00:18:44 - G. ten Boom
00:18:45 - 00:18:53 - W. de Haan, Voorzitter
00:18:53 - 00:20:32 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:20:32 - 00:20:39 - W. de Haan, Voorzitter
00:20:41 - 00:21:00 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:21:00 - 00:21:01 - W. de Haan, Voorzitter
00:21:01 - 00:21:29 - J. Piersma
00:21:29 - 00:21:43 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:21:44 - 00:21:45 - W. de Haan, Voorzitter
00:21:46 - 00:22:17 - G. ten Boom
00:22:18 - 00:22:19 - W. de Haan, Voorzitter
00:22:49 - 00:23:04 - G. ten Boom
00:23:05 - 00:23:07 - W. de Haan, Voorzitter
00:23:07 - 00:23:18 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:23:38 - 00:24:22 - W. de Haan, Voorzitter

Voorstel: in te stemmen met de statutenwijziging van de Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland.
Toelichting: omdat de oude naam SSVO niet meer correct en toereikend is wordt beoogt dit te herstellen met de nieuwe naam VariO Onderwijsgroep. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.
BESLUITVORMEND

Voorstel: het leerplicht jaarverslag 2017-2018 voor kennisgeving aan te nemen.
Toelichting: voor u ligt het leerplicht jaarverslag 2017 – 2018. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit door het college vastgestelde Jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen.
BESLUITVORMEND

00:24:23 - 00:25:20 - G.E.M. Swart-Jorna
00:25:20 - 00:25:24 - W. de Haan, Voorzitter
00:25:25 - 00:27:06 - J. Meester
00:27:07 - 00:27:11 - W. de Haan, Voorzitter
00:27:11 - 00:29:00 - G.A.M Homma-Visser
00:29:01 - 00:29:03 - W. de Haan, Voorzitter
00:29:03 - 00:31:50 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:31:50 - 00:32:16 - W. de Haan, Voorzitter
00:32:16 - 00:32:18 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:32:18 - 00:32:20 - W. de Haan, Voorzitter
00:32:20 - 00:32:53 - L. Boelsma - Hoekstra, wethouder
00:32:53 - 00:32:53 - W. de Haan, Voorzitter
00:32:53 - 00:33:05 - J. Meester
00:33:05 - 00:34:09 - W. de Haan, Voorzitter