Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:13 - 00:01:33 - F. Veenstra, voorzitter
  00:01:33 - 00:02:10 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:02:10 - 00:02:40 - F. Veenstra, voorzitter
  00:02:40 - 00:03:15 - H.W. Koops
  00:03:16 - 00:03:52 - F. Veenstra, voorzitter
  00:03:52 - 00:04:23 - G. ten Boom
  00:04:23 - 00:05:05 - F. Veenstra, voorzitter
  00:05:06 - 00:07:51 - R.J. Roelevink
 2. 2

  CDA fractie - Woningbouw

  00:05:07 - 00:07:51 - R.J. Roelevink
  00:07:51 - 00:08:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:08:12 - 00:15:30 - C. van Hes, wethâlder
  00:15:30 - 00:15:38 - F. Veenstra, voorzitter
  00:15:38 - 00:15:46 - R.J. Roelevink
  00:15:46 - 00:15:50 - F. Veenstra, voorzitter
  00:15:52 - 00:16:13 - R.J. Roelevink
  00:16:14 - 00:16:25 - F. Veenstra, voorzitter
  00:16:25 - 00:16:46 - G. ten Boom
  00:16:47 - 00:16:49 - F. Veenstra, voorzitter
  00:16:51 - 00:17:29 - J.W. Quartel
  00:17:31 - 00:17:39 - F. Veenstra, voorzitter
  00:17:45 - 00:18:48 - C. van Hes, wethâlder
  00:18:48 - 00:20:31 - F. Veenstra, voorzitter
 3. 3

  Voorstel:
  a. de besluitenlijst vaststellen;
  b. de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c. lijst moties en amendementen ter kennisname.

  00:19:02 - 00:20:31 - F. Veenstra, voorzitter
 4. 4

  Voorstel: De heer drs. B.J. Pastoor te benoemen tot lid van de Rekenkamer De Fryske Marren.

  00:19:44 - 00:20:31 - F. Veenstra, voorzitter
  00:24:32 - 00:25:22 - F. Veenstra, voorzitter
 5. 5
  DEBAT
 6. 6.D

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Denkrichtingen voor het ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn’;
  2. Zienswijzen in te dienen op de denkrichtingen zoals beschreven in dit raadsvoorstel bij 2.5.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 17 april 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

  00:24:58 - 00:25:22 - F. Veenstra, voorzitter
  00:25:22 - 00:25:48 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:25:49 - 00:26:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:26:13 - 00:26:29 - J. Dijkstra
  00:26:29 - 00:28:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:28:05 - 00:32:01 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:32:01 - 00:32:12 - F. Veenstra, voorzitter
  00:32:12 - 00:32:53 - I. de Wolff
  00:32:55 - 00:32:57 - F. Veenstra, voorzitter
  00:32:57 - 00:33:32 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:33:32 - 00:33:55 - F. Veenstra, voorzitter
  00:34:02 - 00:37:54 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:37:54 - 00:38:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:38:13 - 00:40:15 - B.J. de Wolff
  00:40:22 - 00:44:09 - A. Merkuur
  00:44:11 - 00:44:18 - F. Veenstra, voorzitter
  00:44:22 - 00:45:55 - I. de Wolff
  00:45:56 - 00:46:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:46:08 - 00:47:09 - G. ten Boom
  00:47:09 - 00:47:19 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:23 - 00:49:49 - H.W. Koops
  00:49:50 - 00:49:57 - F. Veenstra, voorzitter
  00:49:58 - 00:50:48 - S. Holtrop
  00:50:49 - 00:51:04 - F. Veenstra, voorzitter
  00:51:10 - 00:55:40 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:55:40 - 00:55:58 - F. Veenstra, voorzitter
  00:56:03 - 00:56:51 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:56:52 - 00:57:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:57:00 - 00:57:27 - S. Holtrop
  00:57:27 - 00:57:38 - F. Veenstra, voorzitter
  00:57:38 - 00:57:49 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:57:49 - 00:57:53 - F. Veenstra, voorzitter
  00:57:53 - 00:58:22 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:58:23 - 00:58:27 - F. Veenstra, voorzitter
  00:58:27 - 00:58:33 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:58:33 - 00:58:56 - F. Veenstra, voorzitter
  00:58:56 - 00:59:45 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:59:45 - 00:59:50 - F. Veenstra, voorzitter
  00:59:50 - 01:00:16 - S. Holtrop
  01:00:17 - 01:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 7. 6.D.1

 8. 7.D

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de ontwerp wijziging GR Bedrijvenparken A7;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp wijziging GR Bedrijvenparken A7;
  3. Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 17 april 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

  01:01:09 - 01:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
  01:01:37 - 01:02:16 - Vice -voorzitter
  01:02:19 - 01:04:24 - S. Holtrop
  01:04:25 - 01:04:36 - Vice -voorzitter
  01:04:37 - 01:05:06 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:05:07 - 01:05:10 - Vice -voorzitter
  01:05:13 - 01:06:19 - S. Holtrop
  01:06:20 - 01:06:28 - Vice -voorzitter
  01:06:32 - 01:06:34 - Vice -voorzitter
  01:06:34 - 01:06:35 - J. Dijkstra
  01:06:35 - 01:06:36 - Vice -voorzitter
  01:06:36 - 01:06:46 - J. Dijkstra
  01:06:46 - 01:06:47 - Vice -voorzitter
  01:06:57 - 01:08:32 - J. Dijkstra
  01:08:34 - 01:08:46 - Vice -voorzitter
  01:08:46 - 01:10:17 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:10:17 - 01:10:19 - J. Dijkstra
  01:10:19 - 01:10:20 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:10:20 - 01:11:13 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:11:13 - 01:11:25 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:11:25 - 01:11:53 - S. Holtrop
  01:11:53 - 01:11:55 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:11:55 - 01:12:11 - I. de Wolff
  01:12:11 - 01:12:14 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:12:14 - 01:12:15 - Vice -voorzitter
  01:12:16 - 01:12:37 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:12:37 - 01:12:57 - S. Holtrop
  01:12:57 - 01:12:58 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:12:58 - 01:13:00 - S. Holtrop
  01:13:01 - 01:13:02 - Vice -voorzitter
  01:13:02 - 01:14:02 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:14:02 - 01:14:03 - Vice -voorzitter
  01:14:03 - 01:14:06 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:14:06 - 01:14:08 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:14:08 - 01:14:18 - Vice -voorzitter
  01:14:19 - 01:14:53 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:14:54 - 01:14:57 - Vice -voorzitter
  01:14:58 - 01:15:40 - B.J. de Wolff
  01:15:40 - 01:15:42 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:15:42 - 01:15:44 - B.J. de Wolff
  01:15:47 - 01:16:07 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:16:10 - 01:16:12 - Vice -voorzitter
  01:16:12 - 01:16:29 - B.J. de Wolff
  01:16:30 - 01:16:35 - Vice -voorzitter
  01:16:35 - 01:16:50 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:16:52 - 01:17:01 - Vice -voorzitter
  01:17:11 - 01:17:35 - F. Veenstra, voorzitter
  01:36:39 - 01:38:35 - F. Veenstra, voorzitter
 9. 7.D.1

 10. 8.D

  Voorstel:
  1. Het Programma Economie De Fryske Marren 2024-2027 vast te stellen;
  2. De voor de uitvoering van het Programma Economie benodigde middelen in 2024 € 92.500 mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2024;
  3. De voor de uitvoering van het Programma Economie benodigde middelen voor 2025 en 2026 (€ 185.000 per jaar) mee nemen bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2025.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 24 april 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B

  01:37:19 - 01:38:35 - F. Veenstra, voorzitter
  01:38:35 - 01:42:02 - I. de Wolff
  01:42:03 - 01:42:18 - F. Veenstra, voorzitter
  01:42:21 - 01:45:14 - A. Merkuur
  01:45:14 - 01:45:42 - F. Veenstra, voorzitter
  01:45:42 - 01:47:51 - J. van Zanden
  01:47:51 - 01:47:55 - F. Veenstra, voorzitter
  01:48:00 - 01:50:06 - H.W. Koops
  01:50:08 - 01:50:14 - F. Veenstra, voorzitter
  01:50:14 - 01:50:26 - J. van Zanden
  01:50:27 - 01:50:57 - H.W. Koops
  01:50:58 - 01:51:03 - F. Veenstra, voorzitter
  01:51:03 - 01:51:55 - S. Holtrop
  01:51:55 - 01:52:28 - H.W. Koops
  01:52:30 - 01:52:39 - F. Veenstra, voorzitter
  01:52:47 - 01:53:23 - W.J. Wouda
  01:53:23 - 01:53:49 - H.W. Koops
  01:53:52 - 01:53:53 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:53 - 01:55:22 - W.J. Wouda
  01:55:22 - 01:55:44 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:55:45 - 01:58:29 - W.J. Wouda
  01:58:29 - 01:58:32 - F. Veenstra, voorzitter
  01:58:32 - 01:59:25 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:59:26 - 01:59:55 - W.J. Wouda
  01:59:55 - 02:00:06 - F. Veenstra, voorzitter
  02:00:13 - 02:01:29 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:01:33 - 02:01:37 - F. Veenstra, voorzitter
  02:01:37 - 02:01:51 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:01:52 - 02:01:53 - F. Veenstra, voorzitter
  02:01:53 - 02:02:59 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:02:59 - 02:03:03 - F. Veenstra, voorzitter
  02:03:03 - 02:03:39 - J. van Zanden
  02:03:40 - 02:03:47 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:03:51 - 02:04:11 - F. Veenstra, voorzitter
  02:13:10 - 02:13:29 - F. Veenstra, voorzitter
  02:13:31 - 02:17:58 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:17:58 - 02:18:20 - A. Merkuur
  02:18:20 - 02:23:59 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:24:00 - 02:24:31 - J. van Zanden
  02:24:33 - 02:25:25 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:25:25 - 02:25:26 - F. Veenstra, voorzitter
  02:25:26 - 02:25:27 - J. van Zanden
  02:25:27 - 02:25:28 - F. Veenstra, voorzitter
  02:25:28 - 02:25:35 - J. van Zanden
  02:25:36 - 02:25:57 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:25:57 - 02:25:58 - F. Veenstra, voorzitter
  02:25:58 - 02:26:29 - I. de Wolff
  02:26:33 - 02:27:44 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:27:44 - 02:27:47 - F. Veenstra, voorzitter
  02:27:47 - 02:27:58 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:28:00 - 02:28:05 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:28:07 - 02:28:09 - F. Veenstra, voorzitter
  02:28:09 - 02:28:13 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:28:13 - 02:28:23 - F. Veenstra, voorzitter
  02:28:23 - 02:28:31 - I. de Wolff
  02:28:31 - 02:28:32 - F. Veenstra, voorzitter
  02:34:10 - 02:34:28 - F. Veenstra, voorzitter
  02:34:30 - 02:37:04 - I. de Wolff
  02:37:05 - 02:37:24 - F. Veenstra, voorzitter
  02:37:24 - 02:39:03 - G. ten Boom
  02:39:03 - 02:39:13 - A. Merkuur
  02:39:13 - 02:39:25 - G. ten Boom
  02:39:25 - 02:39:32 - A. Merkuur
  02:39:32 - 02:39:33 - G. ten Boom
  02:39:33 - 02:39:36 - A. Merkuur
  02:39:37 - 02:39:51 - G. ten Boom
  02:39:51 - 02:40:01 - F. Veenstra, voorzitter
  02:40:01 - 02:41:14 - J. van Zanden
  02:41:17 - 02:41:26 - F. Veenstra, voorzitter
  02:41:28 - 02:41:30 - A. Merkuur
  02:41:32 - 02:42:40 - A. Merkuur
  02:42:43 - 02:42:59 - F. Veenstra, voorzitter
  02:42:59 - 02:44:42 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:44:42 - 02:45:01 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:45:03 - 02:45:21 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:45:23 - 02:46:18 - F. Veenstra, voorzitter
 11. 10.D

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de FUMO ontwerpbegroting 2025 en hierop een reactie te sturen conform de conceptbrief bij het raadsvoorstel.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 12. 11.D

  Voorstel: Het bestemmingsplan Oudemirdum – Skouleane 2 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPOUM23SKOUL2-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

 13. 12.D

  Voorstel:
  1. De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg, als vervat in de bestandenset met planidentificatie-nummer NL.IMRO.1940.BPLEM22FRLPARKBREK-VA01 vast te stellen.
  3. Geen kostenverhaal met of zonder tijdvak o.g.v. artikel 13.14 of 13.15 van de Omgevingswet vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

 14. 13.D

  Voorstel: Het bestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPDeGrieneLeane3-ON01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26B

 15. 14.D

 16. 15.D

  Voorstel:
  1. In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te verlenen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een schuur aan de Westeind 3 A in Oosterzee;
  2. Te bepalen dat de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen tevens een definitieve Verklaring van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerpbesluit zijn ingediend, conform het raadsbesluit van 30 maart 2016.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 28B.

 17. 16.D

  Voorstel:
  1. de begroting 2024 van Schoolbestuur Ambion goed te keuren;
  2. de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29B.

 18. 17.D

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de begroting 2024 van schoolbestuur Stichting VariO-Onderwijsgroep;
  2. kennis te nemen van de meerjarenprognose 2025-2028;
  3. akkoord te gaan met het versturen van bijgaande zienswijze.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 april 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 30B

 19. 17.D.1

  02:46:13 - 02:46:18 - F. Veenstra, voorzitter
  02:46:23 - 02:48:35 - R.N. IJntema
  02:48:35 - 02:48:53 - F. Veenstra, voorzitter
  02:48:54 - 02:50:40 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:50:40 - 02:50:46 - F. Veenstra, voorzitter
  02:50:46 - 02:51:09 - G. ten Boom
  02:51:11 - 02:51:17 - F. Veenstra, voorzitter
  02:51:17 - 02:53:38 - S. Holtrop
  02:53:38 - 02:53:39 - F. Veenstra, voorzitter
  02:53:41 - 02:54:34 - R.N. IJntema
  02:54:35 - 02:54:42 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:42 - 02:55:22 - S. Holtrop
  02:55:22 - 02:55:24 - F. Veenstra, voorzitter
  02:55:24 - 02:56:11 - R.N. IJntema
  02:56:11 - 02:56:13 - F. Veenstra, voorzitter
  02:56:13 - 02:57:01 - A. Merkuur
  02:57:06 - 02:57:24 - F. Veenstra, voorzitter
  02:57:25 - 02:59:15 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  02:59:16 - 02:59:19 - F. Veenstra, voorzitter
  02:59:19 - 02:59:45 - R.N. IJntema
  02:59:48 - 02:59:49 - F. Veenstra, voorzitter
  02:59:49 - 03:00:47 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  03:00:48 - 03:00:52 - F. Veenstra, voorzitter
  03:00:52 - 03:01:05 - R.N. IJntema
  03:01:06 - 03:01:08 - F. Veenstra, voorzitter
  03:01:08 - 03:01:40 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  03:01:41 - 03:02:13 - R.N. IJntema
  03:02:13 - 03:02:16 - F. Veenstra, voorzitter
  03:02:16 - 03:02:17 - A. Merkuur
  03:02:17 - 03:02:48 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  03:02:48 - 03:02:52 - F. Veenstra, voorzitter
  03:02:52 - 03:03:14 - A. Merkuur
  03:03:15 - 03:03:17 - F. Veenstra, voorzitter
  03:03:17 - 03:03:47 - R.N. IJntema
  03:03:47 - 03:04:16 - F. Veenstra, voorzitter
  03:04:16 - 03:04:33 - I. de Wolff
  03:04:35 - 03:05:06 - F. Veenstra, voorzitter
 20. 18

  03:04:58 - 03:05:06 - F. Veenstra, voorzitter
  03:08:06 - 03:08:09 - F. Veenstra, voorzitter
  03:08:29 - 03:08:34 - F. Veenstra, voorzitter
  03:10:06 - 03:11:40 - F. Veenstra, voorzitter
 21. 19.B

  Voorstel: zie agendapunt 6D.

  03:10:19 - 03:11:40 - F. Veenstra, voorzitter
  03:11:40 - 03:11:52 - B.J. de Wolff
  03:11:53 - 03:12:03 - F. Veenstra, voorzitter
  03:12:12 - 03:12:44 - F. Veenstra, voorzitter
  03:12:44 - 03:12:58 - G.H. de Vries-Suierveld
  03:13:00 - 03:15:24 - F. Veenstra, voorzitter
 22. 20.B

  Voorstel: zie agendapunt 7D.

  03:13:21 - 03:15:24 - F. Veenstra, voorzitter
 23. 21.B

  Voorstel: zie agendapunt 8D.

  03:14:58 - 03:15:24 - F. Veenstra, voorzitter
  03:15:24 - 03:15:40 - J. van Zanden
  03:15:41 - 03:15:45 - F. Veenstra, voorzitter
  03:15:45 - 03:15:58 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  03:15:59 - 03:16:52 - F. Veenstra, voorzitter
  03:16:52 - 03:17:10 - I. de Wolff
  03:17:11 - 03:18:32 - F. Veenstra, voorzitter
  03:18:32 - 03:18:46 - I. de Wolff
  03:18:46 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 24. 22.B

  **Voorstel:**zie agendapunt 9D.

  03:19:36 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 25. 23.B

  Voorstel: zie agendapunt 10D.

  03:19:40 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 26. 24.B

  Voorstel: zie agendapunt 11D.

  03:19:43 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 27. 25.B

  Voorstel: zie agendapunt 12D

  03:19:46 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 28. 26.B

  Voorstel: zie agendapunt 13D.

  03:19:49 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 29. 27.B

  Voorstel: zie agendapunt 14D.

  03:19:52 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 30. 28.B

  Voorstel: zie agendapunt 15D.

  03:19:55 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 31. 29.B

  Voorstel: zie agendapunt 16D.

  03:19:59 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 32. 30.B

  Voorstel: zie agendapunt 17D.

  03:20:07 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
 33. 31.B

  03:20:13 - 03:20:27 - F. Veenstra, voorzitter
  03:20:27 - 03:20:34 - R.N. IJntema
  03:20:34 - 03:21:04 - F. Veenstra, voorzitter
 34. 32

  03:20:45 - 03:21:04 - F. Veenstra, voorzitter