Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:11 - 00:00:49 - F. Veenstra, voorzitter
  00:00:49 - 00:01:24 - J.H. Boerland
  00:01:24 - 00:02:24 - F. Veenstra, voorzitter
 2. 2

  VVD fractie - bestuursovereenkomst met de gemeente Heerenveen
  FNP Fraksje - brechje Reahel

  00:02:05 - 00:02:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:02:30 - 00:06:11 - J. Meester
  00:06:12 - 00:06:23 - F. Veenstra, voorzitter
  00:06:33 - 00:08:17 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:08:17 - 00:08:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:08:24 - 00:09:25 - J. Meester
  00:09:26 - 00:09:34 - F. Veenstra, voorzitter
  00:09:34 - 00:09:56 - R. Visser
  00:09:56 - 00:10:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:10:04 - 00:10:47 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:10:48 - 00:11:07 - F. Veenstra, voorzitter
  00:11:15 - 00:13:32 - J.H. Boerland
  00:13:33 - 00:18:48 - F. Veenstra, voorzitter
 3. 3

  Voorstel:
  a. de besluitenlijsten vaststellen;
  b. de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c. lijst moties en amendementen ter kennisname.

  00:17:37 - 00:18:48 - F. Veenstra, voorzitter
 4. 4
  Debat
 5. 5.D

  Voorstel: de 'Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2024' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2023' vastgesteld door de raad van de gemeente De Fryske Marren op 21 december 2022.
  Over dit voorstel is door de fractie van KFM in het Petear van 7 februari 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

  00:18:13 - 00:18:48 - F. Veenstra, voorzitter
  00:18:59 - 00:24:58 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:24:58 - 00:25:20 - J. Piersma
  00:25:20 - 00:25:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:25:26 - 00:25:28 - F. Veenstra, voorzitter
  00:25:28 - 00:25:32 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:25:32 - 00:25:50 - I. de Wolff
  00:25:50 - 00:25:51 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:25:51 - 00:25:52 - F. Veenstra, voorzitter
  00:25:52 - 00:26:27 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:26:27 - 00:26:31 - F. Veenstra, voorzitter
  00:26:31 - 00:30:54 - R. Visser
  00:30:54 - 00:31:12 - F. Veenstra, voorzitter
  00:31:25 - 00:36:04 - J.G. Tabak, wethouder
  00:36:04 - 00:36:06 - F. Veenstra, voorzitter
  00:36:06 - 00:36:35 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:36:35 - 00:37:05 - J.G. Tabak, wethouder
  00:37:07 - 00:37:23 - J.G. Tabak, wethouder
  00:37:23 - 00:39:25 - R. Visser
  00:39:25 - 00:39:26 - F. Veenstra, voorzitter
  00:39:26 - 00:40:24 - J.G. Tabak, wethouder
  00:40:25 - 00:40:28 - F. Veenstra, voorzitter
  00:40:28 - 00:40:51 - R. Visser
  00:40:51 - 00:41:25 - J.G. Tabak, wethouder
  00:41:25 - 00:41:36 - R. Visser
  00:41:36 - 00:42:30 - F. Veenstra, voorzitter
 6. 6.D

  Voorstel:
  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking SDF 2022
  2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de gewijzigde Centrumgemeenteregeling SDF 2022
  Over dit voorstel is door de fractie van de ChristenUnie in het Petear van 7 februari 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

  00:41:45 - 00:42:30 - F. Veenstra, voorzitter
  00:42:31 - 00:45:41 - S. Holtrop
  00:45:41 - 00:45:54 - F. Veenstra, voorzitter
  00:45:54 - 00:46:28 - I. de Wolff
  00:46:28 - 00:46:40 - F. Veenstra, voorzitter
  00:46:42 - 00:46:48 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:46:49 - 00:47:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:01 - 00:49:03 - J.G. Tabak, wethouder
  00:49:03 - 00:50:44 - S. Holtrop
  00:50:44 - 00:50:46 - F. Veenstra, voorzitter
  00:50:46 - 00:50:48 - J.G. Tabak, wethouder
  00:50:48 - 00:50:49 - F. Veenstra, voorzitter
  00:50:49 - 00:52:29 - R. Visser
  00:52:30 - 00:52:41 - F. Veenstra, voorzitter
  00:52:41 - 00:53:40 - J.G. Tabak, wethouder
  00:53:41 - 00:53:42 - F. Veenstra, voorzitter
  00:53:42 - 00:54:01 - I. de Wolff
  00:54:03 - 00:54:08 - J.G. Tabak, wethouder
  00:54:13 - 00:54:47 - F. Veenstra, voorzitter
  01:04:29 - 01:04:53 - F. Veenstra, voorzitter
  01:05:19 - 01:05:34 - F. Veenstra, voorzitter
  01:05:34 - 01:06:10 - S. Holtrop
  01:06:11 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 7. 7.D

  Voorstel:
  1. Het exploitatieplan ‘Exploitatieplan 2012 Tramdijk-Oost Lemmer’ af te sluiten.
  2. De ‘Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3’ vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  3. Het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3, als vervat in de bestandenset met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM22TRAMDIJKOF3-VA01, gewijzigd vast te stellen.
  4. De voor het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3 voorgestelde welstands-ontwikkelingscriteria vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
  5. Geen exploitatieplan in de zin van art. 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  6. De herziene grondexploitatie voor Lemmer – Tramdijk Oost vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 februari 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

  01:06:42 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 8. 8.D

  Voorstel:
  1. De ‘Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Industrieweg 3’ vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer - Industrieweg 3, als vervat in de bestandenset met plan-identificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM23INDUSTRIEW3-VA01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan in de zin van art. 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 februari 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

  01:07:02 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 9. 9.D

  Voorstel:
  1. De gemeentelijke grondexploitatie Oosterzee-West vast te stellen.
  2. Een krediet van € 608.151,- voor de realisatie van Oosterzee-West beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Oosterzee-West.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 februari 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

  01:07:07 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 10. 10.D

  Voorstel: het Integraal veiligheidsplan 2024-2027 vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 februari 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

  01:07:14 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 11. 11.D

  Voorstel:
  1. kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023;
  2. de financiële compensatie voor de energietoeslag bij de jaarrekening 2023 mee te nemen bij de resultaatbestemming;
  3. de financiële effecten 2024 conform de begrotingswijziging te verwerken (zie bijlage 3).
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 februari 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

  01:07:20 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
 12. 11.D.1

  01:07:35 - 01:07:55 - F. Veenstra, voorzitter
  01:08:06 - 01:08:14 - Vice -voorzitter
  01:08:27 - 01:10:04 - J.H. Boerland
  01:10:05 - 01:10:13 - Vice -voorzitter
  01:10:24 - 01:12:14 - S. Holtrop
  01:12:16 - 01:12:20 - Vice -voorzitter
  01:12:20 - 01:13:43 - R. Visser
  01:13:44 - 01:13:53 - Vice -voorzitter
  01:14:05 - 01:14:19 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:22:13 - 01:22:18 - Vice -voorzitter
  01:22:36 - 01:22:43 - Vice -voorzitter
  01:22:43 - 01:24:34 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:24:34 - 01:24:49 - J.H. Boerland
  01:24:49 - 01:29:46 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:29:46 - 01:29:55 - Vice -voorzitter
  01:30:00 - 01:30:49 - J.H. Boerland
  01:30:49 - 01:30:51 - Vice -voorzitter
  01:30:52 - 01:30:53 - S. Holtrop
  01:30:56 - 01:31:18 - A. Merkuur
  01:31:20 - 01:31:54 - J.H. Boerland
  01:31:54 - 01:32:06 - A. Merkuur
  01:32:06 - 01:32:44 - J.H. Boerland
  01:32:46 - 01:32:51 - Vice -voorzitter
  01:32:59 - 01:33:28 - J. Meester
  01:33:28 - 01:34:01 - J.H. Boerland
  01:34:01 - 01:34:10 - J. Meester
  01:34:13 - 01:34:17 - Vice -voorzitter
  01:34:17 - 01:34:37 - A. Merkuur
  01:34:40 - 01:34:43 - Vice -voorzitter
  01:34:48 - 01:35:26 - J.H. Boerland
  01:35:29 - 01:35:41 - Vice -voorzitter
  01:35:53 - 01:36:28 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:36:29 - 01:36:47 - Vice -voorzitter
  01:36:58 - 01:37:47 - F. Veenstra, voorzitter
 13. 12
  Beslút
 14. 13.B

  Voorstel: zie agendapunt 5D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:37:39 - 01:37:47 - F. Veenstra, voorzitter
  01:37:47 - 01:37:58 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:37:58 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 15. 14.B

  Voorstel: zie agendapunt 6D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:38:05 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 16. 15.B

  Voorstel: zie agendapunt 7D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:40:11 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 17. 16.B

  Voorstel: zie agendapunt 8D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:40:18 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 18. 17.B

  Voorstel: zie agendapunt 9D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:40:28 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 19. 18.B

  Voorstel: zie agendapunt 10D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:40:36 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 20. 19.B

  Voorstel: zie agendapunt 11D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:40:46 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
 21. 20.B

  INGETROKKEN

 22. 21

  01:40:56 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter