Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:43 - F. Veenstra, voorzitter
  00:00:43 - 00:00:56 - J. van Zanden
  00:00:56 - 00:03:03 - F. Veenstra, voorzitter
 2. 1.1

  00:01:47 - 00:03:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:11:14 - 00:11:25 - F. Veenstra, voorzitter
  00:11:25 - 00:11:36 - S.D. van der Meer
  00:11:38 - 00:12:09 - F. Veenstra, voorzitter
  00:12:09 - 00:13:14 - S.D. van der Meer
  00:13:14 - 00:13:34 - F. Veenstra, voorzitter
  00:16:03 - 00:17:13 - F. Veenstra, voorzitter
 3. 2

  Fractie KFM - Zwembad Lemmer
  Fractie VVD - Woningbouwplannen van de vier grote gemeentes in Fryslân

  00:16:56 - 00:17:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:17:33 - 00:17:35 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:17:40 - 00:19:00 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:19:01 - 00:19:14 - F. Veenstra, voorzitter
  00:19:16 - 00:20:23 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:20:24 - 00:20:35 - F. Veenstra, voorzitter
  00:20:35 - 00:21:21 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:21:21 - 00:21:29 - F. Veenstra, voorzitter
  00:21:29 - 00:21:56 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:22:00 - 00:22:16 - F. Veenstra, voorzitter
  00:22:19 - 00:22:54 - I. de Wolff
  00:22:54 - 00:23:05 - F. Veenstra, voorzitter
  00:23:05 - 00:24:15 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:24:15 - 00:26:00 - F. Veenstra, voorzitter
 4. 3

  Voorstel:
  a. de besluitenlijst vaststellen;
  b. de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c. lijst moties en amendementen ter kennisname.

  00:24:31 - 00:26:00 - F. Veenstra, voorzitter
 5. 4
  Debat
 6. 5.D

  Voorstel: In te stemmen met het toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2040.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 27 maart 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

  00:25:07 - 00:26:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:26:00 - 00:28:06 - J. Piersma
  00:28:07 - 00:28:19 - F. Veenstra, voorzitter
  00:28:19 - 00:29:59 - R.N. IJntema
  00:29:59 - 00:30:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:30:15 - 00:34:06 - J.H. Boerland
  00:34:08 - 00:34:16 - F. Veenstra, voorzitter
  00:34:22 - 00:37:16 - S.D. van der Meer
  00:37:17 - 00:37:21 - F. Veenstra, voorzitter
  00:37:21 - 00:37:33 - A. Krijgsman
  00:37:33 - 00:37:38 - F. Veenstra, voorzitter
  00:37:41 - 00:39:58 - G.A.M Homma-Visser
  00:40:00 - 00:40:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:40:22 - 00:43:48 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:43:48 - 00:43:51 - F. Veenstra, voorzitter
  00:43:51 - 00:44:13 - J.H. Boerland
  00:44:15 - 00:47:32 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:47:32 - 00:47:36 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:36 - 00:47:43 - J.H. Boerland
  00:47:43 - 00:47:48 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:48 - 00:47:49 - J.H. Boerland
  00:47:49 - 00:47:56 - F. Veenstra, voorzitter
  00:52:13 - 00:52:34 - F. Veenstra, voorzitter
  00:52:34 - 00:53:09 - J.H. Boerland
  00:53:10 - 00:53:26 - F. Veenstra, voorzitter
  00:53:26 - 00:53:48 - J. Piersma
  00:53:50 - 00:54:15 - F. Veenstra, voorzitter
  00:54:16 - 00:54:27 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:54:27 - 00:54:29 - J.H. Boerland
  00:54:29 - 00:54:34 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:54:34 - 00:54:47 - J.H. Boerland
  00:54:49 - 00:54:51 - F. Veenstra, voorzitter
  00:54:51 - 00:55:26 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:55:28 - 00:56:32 - F. Veenstra, voorzitter
 7. 6.D

  Voorstel:
  1. De aanvullende criteria dakkapellen en zonnepanelen vast te stellen;
  2. De welstandsnota De Fryske Marren 2024 vast te stellen;
  3. De welstandsnota De Friese Meren 2014 in te trekken.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 27 maart 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

  00:55:53 - 00:56:32 - F. Veenstra, voorzitter
  00:56:34 - 00:58:45 - R.J. Roelevink
  00:58:45 - 00:59:08 - F. Veenstra, voorzitter
  00:59:08 - 01:00:03 - I. de Wolff
  01:00:04 - 01:00:12 - F. Veenstra, voorzitter
  01:00:14 - 01:01:00 - W. Hoekstra
  01:01:00 - 01:01:24 - F. Veenstra, voorzitter
  01:01:37 - 01:03:16 - J.G. Tabak, wethouder
  01:03:16 - 01:03:25 - F. Veenstra, voorzitter
  01:03:25 - 01:03:34 - R.J. Roelevink
  01:03:34 - 01:04:21 - F. Veenstra, voorzitter
 8. 7.D

  Voorstel: In te stemmen met de ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 27 maart 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

  01:03:46 - 01:04:21 - F. Veenstra, voorzitter
  01:04:22 - 01:07:17 - S. Holtrop
  01:07:17 - 01:07:38 - F. Veenstra, voorzitter
  01:07:44 - 01:10:24 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:10:27 - 01:10:48 - F. Veenstra, voorzitter
  01:10:48 - 01:12:37 - S. Holtrop
  01:12:37 - 01:12:41 - F. Veenstra, voorzitter
  01:12:41 - 01:13:26 - B.J. de Wolff
  01:13:26 - 01:13:28 - F. Veenstra, voorzitter
  01:13:28 - 01:14:21 - S. Holtrop
  01:14:22 - 01:14:32 - F. Veenstra, voorzitter
  01:14:32 - 01:14:35 - A. Merkuur
  01:14:35 - 01:14:53 - F. Veenstra, voorzitter
  01:28:50 - 01:29:10 - F. Veenstra, voorzitter
  01:29:12 - 01:30:23 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:30:25 - 01:31:12 - F. Veenstra, voorzitter
 9. 7.D.1

 10. 8.D

  Voorstel: Het bestemmingsplan Mirns – Wieldyk 8 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPMIR23WIELDYK8-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

  01:30:40 - 01:31:12 - F. Veenstra, voorzitter
 11. 9.D

  Voorstel: Het bestemmingsplan Sondel - Beuckenswijkstraat 60 met planidentificatie
  NL.IMRO.1940.BPSON23BEUCKENW60-VA01 ongewijzigd vast te stellen
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 12. 10.D

  Voorstel:
  1. de Nota zienswijze bestemmingsplan Oudega - It Stalt 3 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Oudega – It Stalt 3 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOUG23ITSTALT3-VA01 vast te stellen;
  3. de gemeentelijke grondexploitatie Oudega – It Stalt 3 vast te stellen, een krediet van € 172.720,-- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van deze grondexploitatie.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 13. 11.D

  Voorstel: De in de brief van Hûs en Hiem van 16 november 2023 over advisering omgevingskwaliteit genoemde personen, te (her-) benoemen als leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2024.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 14. 12.D

  Voorstel:
  1. De Verordening minima De Fryske Marren 2024 overeenkomstig vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 15. 13.D

  Voorstel:
  1. Het advies van de beoordelingscommissie te volgen en de Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten 2024 e.v. te gunnen aan de inschrijver conform het proces verbaal van gunning;
  2. De structureel extra benodigde financiële middelen voor accountantsdiensten mee te nemen als aanmelding in de Perspectiefnota 2025.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 27 maart 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 16. 13.D.1

  01:30:59 - 01:31:12 - F. Veenstra, voorzitter
  01:31:29 - 01:31:48 - Vice -voorzitter
  01:31:54 - 01:34:40 - J. van Zanden
  01:34:43 - 01:34:50 - Vice -voorzitter
  01:34:51 - 01:35:20 - I. de Wolff
  01:35:21 - 01:35:43 - J. van Zanden
  01:35:47 - 01:35:57 - Vice -voorzitter
  01:36:14 - 01:37:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:37:21 - 01:37:29 - Vice -voorzitter
  01:37:41 - 01:40:09 - J.K. Volbeda
  01:40:11 - 01:40:17 - Vice -voorzitter
  01:40:23 - 01:42:00 - S.D. van der Meer
  01:42:03 - 01:42:07 - Vice -voorzitter
  01:42:14 - 01:42:49 - G. ten Boom
  01:42:50 - 01:43:07 - Vice -voorzitter
  01:43:11 - 01:44:32 - J. van Zanden
  01:44:37 - 01:44:42 - Vice -voorzitter
  01:44:43 - 01:44:45 - Vice -voorzitter
  01:44:51 - 01:47:12 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:47:12 - 01:47:55 - J. van Zanden
  01:47:57 - 01:47:58 - Vice -voorzitter
  01:47:58 - 01:48:05 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:48:05 - 01:48:25 - Vice -voorzitter
  01:48:37 - 01:48:49 - F. Veenstra, voorzitter
 17. 14

  01:48:42 - 01:48:49 - F. Veenstra, voorzitter
  01:48:49 - 01:48:53 - J. van Zanden
  01:48:53 - 01:49:08 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:18 - 01:53:52 - F. Veenstra, voorzitter
 18. 15.B

  Voorstel: zie agendapunt 5D.

  01:53:38 - 01:53:52 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:52 - 01:54:16 - J.H. Boerland
  01:54:18 - 01:54:35 - F. Veenstra, voorzitter
  01:54:56 - 01:55:42 - F. Veenstra, voorzitter
 19. 16.B

  Voorstel: zie agendapunt 6D.


  Conform voorstel aangenomen met inachtneming van het aangenomen amendement.

  01:55:22 - 01:55:42 - F. Veenstra, voorzitter
  01:56:12 - 01:56:52 - F. Veenstra, voorzitter
 20. 17.B

  Voorstel: zie agendapunt 7D.


  Conform voorstel aangenomen met inachtneming van het aangenomen amendement.

  01:56:32 - 01:56:52 - F. Veenstra, voorzitter
  01:56:52 - 01:57:38 - B.J. de Wolff
  01:57:39 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 21. 18.B

  Voorstel: zie agendapunt 8D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:58:16 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 22. 19.B

  Voorstel: zie agendapunt 9D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:58:52 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 23. 20.B

  Voorstel: zie agendapunt 10D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:59:01 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 24. 21.B

  Voorstel: zie agendapunt 11D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:59:11 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 25. 22.B

  Voorstel: zie agendapunt 12D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  01:59:52 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 26. 23.B

  Voorstel: zie agendapunt 13D.


  Conform voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  02:00:00 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 27. 24.B

 28. 25

  02:01:00 - 02:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
  02:01:31 - 02:05:27 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:05:35 - 02:07:04 - S.D. van der Meer
  02:07:27 - 02:07:32 - S.D. van der Meer
  02:07:42 - 02:10:30 - S.D. van der Meer
  02:10:38 - 02:10:52 - S.D. van der Meer
  02:10:59 - 02:13:30 - S.D. van der Meer
  02:13:41 - 02:14:03 - F. Veenstra, voorzitter