Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 10 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Agendapunt 4, het consulterend Petear, vindt incidenteel plaats. In een consulterend Petear gaan raads- en commissieleden en het college openbaar in gesprek over een aankomend relevant onderwerp. Bij dit onderdeel van het Petear is het niet mogelijk om als betrokkene deel te nemen aan het gesprek.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:05 - 00:01:22 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 10 januari 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 8 januari 2024 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 10 januari 2024, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:05 - 00:01:22 - Voorzitter Petear
 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel:
  1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het bouwen van 2 appartementen en winkelruimte aan de Sinnebuorren, achter Midstraat 129 en 131 te Joure;
  2. de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Voor de nieuwbouw van 2 kleine bedrijfsruimtes en 2 appartementen op de verdieping aan de Sinnebuorren in Joure is een aanvraag ingediend. Het plan past niet direct binnen het geldende bestemmingsplan. Het verzoek is om door middel van een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen.

 5. 2.2

  Voorstel: In te stemmen met de notitie “Maatschappelijk accommodatiebeleid, kaders en uitgangspunten” met inbegrip van een aanmelding voor een activiteitensubsidie voor dorpshuizen bij de Perspectiefnota 2025.
  Toelichting: Het maatschappelijk accommodatiebeleid geeft op hoofdlijnen de kaders en uitgangspunten weer, die belangrijk zijn voor de wijze van omgaan met actuele en toekomstige huisvestingsvragen m.b.t. de maatschappelijke accommodaties in onze gemeente. Er zijn bij het opstellen een drietal scenario’s onderzocht. Bij elk scenario verschilt de rol van de gemeente.

  00:01:10 - 00:01:22 - Voorzitter Petear
  00:04:42 - 00:05:00 - Voorzitter Petear
  00:08:02 - 00:08:51 - G.A.M Homma-Visser
  00:08:51 - 00:11:47 - Voorzitter Petear
  00:11:47 - 00:11:53 - I. de Wolff
  00:12:41 - 00:17:13 - Voorzitter Petear
  00:17:13 - 00:17:18 - Voorzitter Petear
  00:17:20 - 00:17:21 - Voorzitter Petear
  00:17:24 - 00:18:26 - A. van Keimpema
  00:18:26 - 00:18:35 - A. van Keimpema
  00:18:36 - 00:18:39 - Voorzitter Petear
  00:18:40 - 00:20:14 - J. Meester
  00:20:14 - 00:20:40 - Voorzitter Petear
  00:21:07 - 00:21:09 - Voorzitter Petear
  00:21:14 - 00:24:24 - Voorzitter Petear
 6. 2.3

  Voorstel:
  1. De tarieven toeristenbelasting en watertoeristenbelasting met ingang van 1 januari 2025 te verhogen naar € 2,- per persoon (vanaf 12 jaar), per overnachting;
  2. De toeristenbelasting en watertoeristenbelasting tot 1 januari 2028 niet verder te verhogen;
  3. De extra opbrengst, die vrijkomt door de verhoging van de onder 1. genoemde tariefwijziging, primair voor een groot deel te besteden aan het versterken van de toeristische en economische sector. Een concreet voorstel hiervoor mee te nemen bij de integrale afweging bij de perspectiefnota 2025.
  Toelichting:De tarieven (water)toeristenbelasting zijn voor het laatst verhoogd in 2021 van € 1,- naar € 1,20 voor alle personen ouder dan 12 jaar en niet woonachtig in gemeente De Fryske Marren. Om de economische en toeristisch-recreatieve sector te kunnen versterken en vernieuwen en binnen de regio Zuidwest-Friesland een gelijk tarief te voeren voor het verblijf van niet-ingezetenen wordt een verhoging van het tarief (water)toeristenbelasting voorgesteld.

  00:22:04 - 00:24:24 - Voorzitter Petear
  00:24:24 - 00:24:29 - Voorzitter Petear
  00:24:29 - 00:25:27 - J. Dijkstra
  00:25:29 - 00:25:31 - Voorzitter Petear
  00:25:31 - 00:26:30 - R. Visser
  00:26:31 - 00:27:28 - Voorzitter Petear
  00:27:28 - 00:27:30 - Voorzitter Petear
  00:27:30 - 00:27:39 - A. van Keimpema
  00:28:12 - 00:28:14 - Voorzitter Petear
  00:28:15 - 00:29:04 - J. van Zanden
  00:29:04 - 00:30:23 - J. van Zanden
  00:30:24 - 00:30:26 - Voorzitter Petear
  00:30:26 - 00:30:32 - A. Langejans
  00:30:43 - 00:30:47 - A. Langejans
  00:30:47 - 00:32:08 - W.J. Wouda
  00:32:08 - 00:33:20 - W.J. Wouda
  00:33:20 - 00:33:25 - Voorzitter Petear
  00:33:25 - 00:33:53 - H.W. Koops
  00:33:54 - 00:34:12 - Voorzitter Petear
  00:37:48 - 00:38:01 - Voorzitter Petear
  00:38:07 - 00:39:42 - Voorzitter Petear
 7. 2.4

 8. 3

  00:38:32 - 00:39:42 - Voorzitter Petear
 9. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  01:58:01 - 01:58:17 - Voorzitter Petear
  01:58:19 - 01:58:22 - Voorzitter Petear
  01:58:39 - 01:58:58 - Voorzitter Petear
  01:58:59 - 02:00:21 - J.H. Boerland
  02:00:21 - 02:00:26 - Voorzitter Petear
  02:00:27 - 02:00:57 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:00:57 - 02:01:01 - Voorzitter Petear
  02:01:01 - 02:02:22 - C. van Hes, wethâlder
  02:02:22 - 02:02:27 - J.H. Boerland
  02:02:27 - 02:02:29 - C. van Hes, wethâlder
  02:02:33 - 02:02:51 - J.H. Boerland
  02:02:51 - 02:03:04 - Voorzitter Petear
  02:03:04 - 02:03:06 - J. Dijkstra
  02:03:06 - 02:03:09 - Voorzitter Petear
  02:03:09 - 02:03:46 - J. Dijkstra
  02:03:46 - 02:03:48 - Voorzitter Petear
  02:03:48 - 02:03:54 - C. van Hes, wethâlder
  02:03:54 - 02:04:44 - Voorzitter Petear
 10. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

  00:39:38 - 00:39:42 - Voorzitter Petear
  00:39:42 - 00:41:17 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:41:17 - 00:41:33 - Voorzitter Petear
  00:41:33 - 00:43:57 - I. de Wolff
  00:43:57 - 00:44:02 - Voorzitter Petear
  00:44:02 - 00:50:30 - G.A.M Homma-Visser
  00:50:30 - 00:50:52 - Voorzitter Petear
  00:50:54 - 00:52:46 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:52:46 - 00:52:47 - Voorzitter Petear
  00:57:14 - 00:58:22 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  00:58:23 - 00:59:20 - Voorzitter Petear
  00:59:21 - 00:59:24 - Voorzitter Petear
  00:59:24 - 01:02:19 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:02:19 - 01:02:26 - Voorzitter Petear
  01:02:26 - 01:03:06 - J. Meester
  01:03:06 - 01:06:19 - J. Meester
  01:06:19 - 01:06:31 - Voorzitter Petear
  01:06:31 - 01:07:50 - R.N. IJntema
  01:07:51 - 01:07:54 - Voorzitter Petear
  01:07:55 - 01:10:10 - F.C. van Nijkerk
  01:10:11 - 01:10:18 - Voorzitter Petear
  01:10:18 - 01:10:42 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:10:42 - 01:10:44 - R.N. IJntema
  01:10:44 - 01:12:12 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:12:13 - 01:12:15 - Voorzitter Petear
  01:12:16 - 01:15:35 - R. Visser
  01:15:35 - 01:15:48 - Voorzitter Petear
  01:15:49 - 01:17:12 - J.G. Tabak, wethouder
  01:17:12 - 01:17:40 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:17:41 - 01:17:43 - Voorzitter Petear
  01:17:43 - 01:18:14 - I. de Wolff
  01:18:14 - 01:18:15 - Voorzitter Petear
  01:18:16 - 01:18:55 - J.G. Tabak, wethouder
  01:18:55 - 01:19:03 - Voorzitter Petear
  01:19:03 - 01:19:17 - R.N. IJntema
  01:19:17 - 01:19:29 - J.G. Tabak, wethouder
  01:19:29 - 01:19:30 - Voorzitter Petear
  01:19:31 - 01:19:55 - Voorzitter Petear
 11. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  01:21:09 - 01:21:20 - Voorzitter Petear
  01:21:21 - 01:21:39 - H.W. Koops
  01:21:40 - 01:21:53 - Voorzitter Petear
  01:21:53 - 01:23:20 - J. Dijkstra
  01:23:20 - 01:24:02 - I. de Wolff
  01:24:02 - 01:24:04 - Voorzitter Petear
  01:24:06 - 01:28:54 - J. van Zanden
  01:28:54 - 01:29:16 - A. Langejans
  01:29:16 - 01:29:18 - J. van Zanden
  01:29:18 - 01:31:18 - R. Visser
  01:31:18 - 01:31:22 - Voorzitter Petear
  01:31:23 - 01:32:02 - W.J. Wouda
  01:32:02 - 01:32:18 - I. de Wolff
  01:32:19 - 01:32:22 - Voorzitter Petear
  01:32:23 - 01:32:46 - H.W. Koops
  01:32:46 - 01:32:48 - Voorzitter Petear
  01:32:49 - 01:33:32 - J. van Zanden
  01:33:33 - 01:33:36 - Voorzitter Petear
  01:33:37 - 01:33:55 - A. van Keimpema
  01:33:56 - 01:34:01 - Voorzitter Petear
  01:34:03 - 01:34:38 - H.W. Koops
  01:34:40 - 01:34:42 - Voorzitter Petear
  01:34:44 - 01:38:13 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:38:13 - 01:38:50 - H.W. Koops
  01:38:55 - 01:38:56 - Voorzitter Petear
  01:38:56 - 01:39:46 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:39:46 - 01:40:04 - J. van Zanden
  01:40:04 - 01:40:05 - Voorzitter Petear
  01:40:06 - 01:41:17 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:41:17 - 01:41:31 - I. de Wolff
  01:41:35 - 01:41:39 - Voorzitter Petear
  01:41:39 - 01:41:41 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:41:44 - 01:41:45 - J. Dijkstra
  01:41:45 - 01:41:46 - Voorzitter Petear
  01:41:46 - 01:44:51 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:44:51 - 01:44:59 - R. Visser
  01:44:59 - 01:45:42 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:45:42 - 01:46:56 - J. Dijkstra
  01:46:56 - 01:49:03 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:49:03 - 01:49:16 - R. Visser
  01:49:16 - 01:49:17 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:49:17 - 01:49:28 - A. van Keimpema
  01:49:30 - 01:49:40 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:49:40 - 01:50:10 - A. van Keimpema
  01:50:10 - 01:50:33 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:50:33 - 01:50:41 - A. van Keimpema
  01:50:41 - 01:51:33 - A. Langejans
  01:51:33 - 01:51:35 - Voorzitter Petear
  01:51:35 - 01:51:52 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:51:52 - 01:52:01 - H.W. Koops
  01:52:01 - 01:52:13 - A. van Keimpema
  01:52:13 - 01:52:24 - H.W. Koops
  01:52:24 - 01:52:35 - A. van Keimpema
  01:52:35 - 01:53:08 - Voorzitter Petear
  01:53:08 - 01:53:10 - J. Dijkstra
  01:53:14 - 01:53:32 - T.J. Maat
  01:53:32 - 01:53:53 - J. Dijkstra
  01:53:53 - 01:54:03 - Voorzitter Petear
  01:54:06 - 01:54:56 - I. de Wolff
  01:54:58 - 01:55:18 - R. Visser
  01:55:18 - 01:55:32 - Voorzitter Petear
  01:55:36 - 01:55:38 - Voorzitter Petear
  01:55:38 - 01:56:16 - J. van Zanden
  01:56:17 - 01:56:18 - Voorzitter Petear
  01:56:18 - 01:57:07 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:57:07 - 01:57:28 - Voorzitter Petear
  01:57:31 - 01:57:40 - Voorzitter Petear
  01:57:42 - 01:58:17 - Voorzitter Petear
 12. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  02:04:08 - 02:04:44 - Voorzitter Petear
  02:04:44 - 02:05:40 - I. de Wolff
  02:05:40 - 02:05:53 - Voorzitter Petear
  02:05:53 - 02:06:19 - I. de Wolff
  02:06:19 - 02:06:26 - Voorzitter Petear
  02:06:27 - 02:07:37 - W.J. Wouda
  02:07:38 - 02:07:40 - Voorzitter Petear
  02:07:40 - 02:08:02 - R. Visser
  02:08:02 - 02:08:05 - Voorzitter Petear
  02:08:05 - 02:09:06 - A. Langejans
  02:09:06 - 02:09:09 - J. Dijkstra
  02:09:09 - 02:09:19 - A. Langejans
  02:09:19 - 02:09:34 - J. Dijkstra
  02:09:35 - 02:09:53 - A. Langejans
  02:09:53 - 02:10:03 - J. Dijkstra
  02:10:03 - 02:10:30 - A. Langejans
  02:10:30 - 02:10:37 - Voorzitter Petear
  02:10:37 - 02:13:53 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:13:53 - 02:13:58 - Voorzitter Petear
  02:13:58 - 02:14:05 - I. de Wolff
  02:14:05 - 02:14:31 - Voorzitter Petear
 13. 4

  In een consulterend Petear gaan raads- en commissieleden en het college open en verkennend in gesprek over een aankomend relevant onderwerp. Het college luistert naar wat de raads- en commissieleden inbrengen en neemt dat mee in de voorbereiding van het proces naar uiteindelijke besluitvorming. Bij dit onderdeel van het Petear is het niet mogelijk om als betrokkene deel te nemen aan het gesprek.

  02:14:23 - 02:14:31 - Voorzitter Petear
  02:16:17 - 02:17:11 - Voorzitter Petear
 14. 4.1

  Voorstel: Consulterend Petear toetsen en aanscherpen wensbeeld sociaal domein.
  Toelichting: We staan samen aan het begin van het bepalen van koers en richting voor het sociaal domein in De Fryske Marren: Waar staan we in 2040, hoe zien wij het sociaal domein dan en wat betekent dit voor ons als gemeente? Dat zijn de vragen die centraal staan.

  02:16:24 - 02:17:11 - Voorzitter Petear
  02:17:11 - 02:20:02 - J.G. Tabak, wethouder
  02:20:02 - 02:20:18 - Voorzitter Petear
  02:20:18 - 02:21:10 - J. Piersma
  02:21:10 - 02:21:21 - Voorzitter Petear
  02:21:21 - 02:21:54 - J. Piersma
  02:21:54 - 02:21:59 - Voorzitter Petear
  02:21:59 - 02:23:11 - J.G. Tabak, wethouder
  02:23:11 - 02:23:19 - J. Piersma
  02:23:19 - 02:23:20 - J.G. Tabak, wethouder
  02:23:20 - 02:23:59 - S.D. van der Meer
  02:24:01 - 02:24:02 - Voorzitter Petear
  02:24:02 - 02:24:15 - J.G. Tabak, wethouder
  02:24:16 - 02:24:17 - Voorzitter Petear
  02:24:21 - 02:25:23 - I. de Wolff
  02:25:23 - 02:25:29 - Voorzitter Petear
  02:25:30 - 02:26:50 - J.G. Tabak, wethouder
  02:26:50 - 02:27:09 - S.D. van der Meer
  02:27:09 - 02:27:28 - Voorzitter Petear
  02:27:28 - 02:28:01 - S.D. van der Meer
  02:28:03 - 02:28:10 - Voorzitter Petear
  02:28:10 - 02:28:14 - F.C. van Nijkerk
  02:28:16 - 02:28:22 - Voorzitter Petear
  02:28:22 - 02:28:23 - J. Postma
  02:28:27 - 02:32:05 - R. Visser
  02:32:05 - 02:32:13 - J. van Zanden
  02:32:13 - 02:32:21 - R. Visser
  02:32:21 - 02:32:24 - Voorzitter Petear
  02:32:26 - 02:33:32 - G.A.M Homma-Visser
  02:33:33 - 02:35:06 - R. Visser
  02:35:06 - 02:35:08 - Voorzitter Petear
  02:35:08 - 02:35:22 - S.D. van der Meer
  02:35:24 - 02:35:34 - Voorzitter Petear
  02:35:34 - 02:38:48 - J.H. Roest
  02:38:48 - 02:38:52 - Voorzitter Petear
  02:38:52 - 02:42:09 - I. de Wolff
  02:42:09 - 02:42:10 - Voorzitter Petear
  02:42:11 - 02:43:01 - G.A.M Homma-Visser
  02:43:01 - 02:43:04 - Voorzitter Petear
  02:43:04 - 02:43:47 - I. de Wolff
  02:43:47 - 02:43:49 - Voorzitter Petear
  02:43:49 - 02:45:30 - J. Piersma
  02:45:31 - 02:45:34 - Voorzitter Petear
  02:45:34 - 02:45:41 - J. Piersma
  02:45:41 - 02:45:42 - Voorzitter Petear
  02:45:43 - 02:45:44 - Voorzitter Petear
  02:45:44 - 02:46:04 - S.D. van der Meer
  02:46:07 - 02:46:35 - J. Postma
  02:46:35 - 02:47:15 - S.D. van der Meer
  02:47:15 - 02:47:17 - Voorzitter Petear
  02:47:18 - 02:48:16 - G.A.M Homma-Visser
  02:48:17 - 02:50:40 - F.C. van Nijkerk
  02:50:40 - 02:52:16 - R. Visser
  02:52:16 - 02:52:19 - Voorzitter Petear
  02:52:19 - 02:53:09 - I. de Wolff
  02:53:09 - 02:53:25 - Voorzitter Petear
  02:53:25 - 02:55:11 - G.A.M Homma-Visser
  02:55:11 - 02:55:15 - J. Piersma
  02:55:15 - 02:55:21 - Voorzitter Petear
  02:55:22 - 02:55:36 - T.J. Maat
  02:55:40 - 02:58:11 - R.N. IJntema
  02:58:12 - 02:58:17 - Voorzitter Petear
  02:58:17 - 02:58:54 - J. Piersma
  02:58:54 - 02:59:03 - Voorzitter Petear
  02:59:03 - 02:59:09 - J. Piersma
  02:59:09 - 02:59:11 - Voorzitter Petear
  02:59:11 - 02:59:19 - J. Piersma
  02:59:19 - 02:59:20 - J.G. Tabak, wethouder
  02:59:20 - 02:59:23 - J. Piersma
  02:59:23 - 03:00:10 - Voorzitter Petear
  03:00:12 - 03:04:11 - J.G. Tabak, wethouder
  03:04:11 - 03:04:52 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  03:04:52 - 03:05:19 - J.G. Tabak, wethouder
  03:05:19 - 03:05:33 - Voorzitter Petear
 15. 5
  Sluiting