Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van donderdag 23 juni 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 20 juni 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 23 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    De perspectiefnota 2023 vast te stellen;
2.    De jaarschijf 2023 zoals opgenomen in deze perspectiefnota 2023 als uitgangspunt te nemen voor de primitieve begroting 2023;
3.    De in de jaarschijven 2024-2026 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende jaren.
Toelichting: Vanwege de onzekerheden over de hoogte van de meerjarige algemene uitkering is het financieel perspectief nog niet helder. In de binnenkort te verschijnen meicirculaire 2022, waarin de gemeente o.a. worden geïnformeerd over de herijking van het gemeentefonds, wordt duidelijkheid verwacht. Nieuwe beleidsvoorstellen voor 2023 en volgende jaren worden daarom opgenomen in de begroting 2023 in plaats van deze perspectiefnota 2023.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

00:03:13 - 00:07:00 - J. van Zanden
00:07:00 - 00:07:05 - Voorzitter Petear
00:07:21 - 00:08:37 - S.D. van der Meer
00:08:39 - 00:08:51 - Voorzitter Petear
00:08:51 - 00:09:26 - G. ten Boom
00:09:27 - 00:09:40 - Voorzitter Petear
00:09:44 - 00:11:37 - J.H. Boerland, wethouder
00:11:37 - 00:11:57 - J. van Zanden
00:11:57 - 00:15:08 - J.H. Boerland, wethouder
00:15:08 - 00:15:27 - J. van Zanden
00:15:27 - 00:16:23 - J.H. Boerland, wethouder
00:16:23 - 00:16:33 - G. ten Boom
00:16:33 - 00:16:41 - J.H. Boerland, wethouder
00:16:41 - 00:16:42 - G. ten Boom
00:16:42 - 00:16:53 - J.H. Boerland, wethouder
00:16:55 - 00:18:14 - Voorzitter Petear