Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 4 juli 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:08 - 00:01:04 - F. Veenstra, voorzitter
  00:01:04 - 00:01:23 - J. van Zanden
  00:01:23 - 00:01:26 - F. Veenstra, voorzitter
  00:01:26 - 00:01:35 - J. van Zanden
  00:01:35 - 00:04:13 - F. Veenstra, voorzitter
 2. Toelichting: De Algemene Beschouwingen is het moment om een politiek signaal te geven en de visie van de fractie naar voren te brengen, de inhoud in grote lijnen neer te zetten en de mening uit te spreken over de uitgangspunten als gehele raad. Hiervoor worden spreektijden gehanteerd, per fractie wordt 5 minuten spreektijd gereserveerd.

  De stemresultaten van de ingediende moties vindt u bij agendapunt 8B.

  00:04:13 - 00:04:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:04:24 - 00:04:56 - F. Veenstra, voorzitter
  00:04:59 - 00:08:56 - J.K. Volbeda
  00:08:56 - 00:08:58 - F. Veenstra, voorzitter
  00:08:58 - 00:09:39 - W.J. Wouda
  00:09:39 - 00:09:58 - F. Veenstra, voorzitter
  00:09:58 - 00:14:31 - S. Holtrop
  00:14:31 - 00:14:37 - F. Veenstra, voorzitter
  00:15:03 - 00:20:39 - J. van Zanden
  00:20:40 - 00:20:51 - F. Veenstra, voorzitter
  00:21:00 - 00:23:10 - A. Krijgsman
  00:23:10 - 00:23:16 - F. Veenstra, voorzitter
  00:23:24 - 00:27:13 - I. de Wolff
  00:27:14 - 00:27:19 - F. Veenstra, voorzitter
  00:27:28 - 00:28:09 - H.W. Koops
  00:28:09 - 00:29:02 - F. Veenstra, voorzitter
  00:29:02 - 00:31:05 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:31:07 - 00:33:32 - T.J. Maat
  00:33:32 - 00:33:46 - F. Veenstra, voorzitter
  00:34:27 - 00:39:44 - R. Visser
  00:39:44 - 00:40:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:40:00 - 00:42:02 - S.D. van der Meer
  00:43:51 - 00:43:59 - F. Veenstra, voorzitter
  00:44:09 - 00:47:13 - G. ten Boom
  00:47:13 - 00:47:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:43 - 00:54:36 - A. Merkuur
  00:54:38 - 00:55:10 - F. Veenstra, voorzitter
  01:06:53 - 01:08:29 - J.H. Boerland, wethouder
  01:08:29 - 01:09:01 - F. Veenstra, voorzitter
  01:09:04 - 01:13:18 - J.K. Volbeda
 3. Voorstel:
  1.    De perspectiefnota 2023 vast te stellen;
  2.    De jaarschijf 2023 zoals opgenomen in deze perspectiefnota 2023 als uitgangspunt te nemen voor de primitieve begroting 2023;
  3.    De in de jaarschijven 2024-2026 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende jaren.
  De Algemene beschouwingen  in het Debat worden gecombineerd met behandeling van  de PPN. Er worden spreektijden gehanteerd, per fractie geldt 5 minuten spreektijd. Het kan zijn  dat het college vragen heeft over wat naar voren wordt gebracht. Het college krijgt om die reden een moment om verhelderende vragen te stellen of een korte reactie te geven. In de tweede termijn kunnen fracties met elkaar over de punten in debat gaan en bijsturen. Mogelijke Moties/amendementen worden aangekondigd en besproken. Het college reageert vervolgens op evt. ingediende moties en amendementen en gaat in op de vragen van de fracties
  Algemene beschouwingen + debat eerste termijn raad (max 5 minuten per fractie). Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 23 juni 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 8B.

  01:13:18 - 01:13:28 - F. Veenstra, voorzitter
  01:13:35 - 01:16:04 - S. Holtrop
  01:16:05 - 01:16:22 - F. Veenstra, voorzitter
  01:16:22 - 01:18:54 - J. van Zanden
  01:18:56 - 01:19:10 - F. Veenstra, voorzitter
  01:19:14 - 01:20:06 - I. de Wolff
  01:20:08 - 01:20:46 - F. Veenstra, voorzitter
  01:20:46 - 01:25:14 - R. Visser
  01:25:16 - 01:25:23 - F. Veenstra, voorzitter
  01:25:30 - 01:26:47 - S.D. van der Meer
  01:26:49 - 01:26:57 - F. Veenstra, voorzitter
  01:27:07 - 01:28:27 - G. ten Boom
  01:28:29 - 01:28:41 - F. Veenstra, voorzitter
  01:28:41 - 01:29:06 - A. Merkuur
  01:29:07 - 01:30:41 - F. Veenstra, voorzitter
 4. Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga vast te stellen.
  Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 22 juni 2022 vanwege het staken van de stemmen. (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B.

  Het getekende raadsbesluit en de stemresultaten vindt u bij agendapunt 9B.

 5. Voorstel: Met een politieke raadsagenda geeft de raad het college van burgemeester en wethouders duidelijke prioriteiten mee. In een raadsagenda wordt beschreven welke punten de gemeenteraad de komende vier jaar in ieder geval wil bespreken met elkaar. Bij het opstellen ervan wordt eerst gekeken naar de punten die zoveel mogelijk partijen geagendeerd willen hebben, zonder daar bij het opstellen van de raadsagenda al standpunten over in te nemen.
  Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B.

  01:30:41 - 01:31:19 - R. Visser
  01:31:20 - 01:31:46 - F. Veenstra, voorzitter
 6. 01:35:36 - 01:35:56 - F. Veenstra, voorzitter
 7. Voorstel: zie agendapunt 4D.

  01:35:56 - 01:36:01 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:36:01 - 01:36:36 - F. Veenstra, voorzitter
  01:36:36 - 01:36:38 - B.J. de Wolff
  01:36:38 - 01:36:39 - F. Veenstra, voorzitter
  01:36:39 - 01:36:44 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:36:44 - 01:36:46 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  01:36:46 - 01:36:47 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:36:47 - 01:43:26 - F. Veenstra, voorzitter
 8. Voorstel: zie agendapunt 6D.