Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 11 mei 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

00:01:13 - 00:01:25 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:01:25 - 00:01:39 - F. Veenstra, voorzitter
00:01:39 - 00:01:50 - M.J. van Niekerk-Thie
00:01:50 - 00:02:20 - F. Veenstra, voorzitter

NCPN - parkeren omwonenden Bantegaplein
           - communicatie in het algemeen
BP DFM - stroomkwestie familie Ploegstra

00:02:20 - 00:04:18 - R. Visser
00:04:18 - 00:04:32 - F. Veenstra, voorzitter
00:04:35 - 00:09:23 - I. Groeneveld, wethouder
00:09:23 - 00:10:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:10:59 - 00:16:04 - R. Visser
00:16:05 - 00:16:59 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:59 - 00:17:04 - G. ten Boom
00:17:04 - 00:17:09 - F. Veenstra, voorzitter
00:17:27 - 00:17:43 - Vice -voorzitter
00:17:44 - 00:19:00 - G. ten Boom
00:19:01 - 00:19:06 - Vice -voorzitter
00:19:09 - 00:22:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:22:09 - 00:23:13 - G. ten Boom
00:23:14 - 00:23:21 - Vice -voorzitter
00:23:27 - 00:24:48 - A. van Keimpema
00:24:49 - 00:24:52 - Vice -voorzitter
00:24:52 - 00:25:36 - R. Visser
00:25:38 - 00:25:44 - Vice -voorzitter
00:25:45 - 00:27:28 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:27:28 - 00:27:33 - A. van Keimpema
00:27:33 - 00:28:37 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:28:37 - 00:28:45 - A. van Keimpema
00:28:45 - 00:28:53 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:28:53 - 00:29:09 - G. ten Boom
00:29:09 - 00:29:53 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:29:53 - 00:29:58 - Vice -voorzitter
00:30:14 - 00:31:41 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    In te stemmen met de Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure
2.    Met inachtneming van de motie van 27 oktober 2021 het reeds gereserveerde krediet vrij te geven voor de voorbereiding en realisatie van een Brûsplak.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Bijlagen

00:31:47 - 00:32:03 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:32:03 - 00:32:21 - F. Veenstra, voorzitter
00:32:21 - 00:36:11 - A. Merkuur
00:36:11 - 00:36:30 - F. Veenstra, voorzitter
00:36:33 - 00:39:08 - J. Dijkstra
00:39:08 - 00:39:14 - F. Veenstra, voorzitter
00:39:14 - 00:43:00 - R. Visser
00:43:00 - 00:43:06 - F. Veenstra, voorzitter
00:43:13 - 00:51:07 - G.H. de Vries-Suierveld
00:51:07 - 00:51:13 - F. Veenstra, voorzitter
00:51:24 - 01:02:10 - G.A.M Homma-Visser
01:02:10 - 01:03:44 - A. Merkuur
01:03:44 - 01:03:57 - G.A.M Homma-Visser
01:03:57 - 01:04:04 - F. Veenstra, voorzitter
01:04:20 - 01:04:38 - A. van Keimpema
01:04:38 - 01:04:45 - F. Veenstra, voorzitter
01:05:01 - 01:12:02 - A. van Keimpema
01:12:03 - 01:12:09 - F. Veenstra, voorzitter
01:12:09 - 01:12:18 - A. Merkuur
01:12:20 - 01:12:21 - F. Veenstra, voorzitter
01:12:21 - 01:12:35 - A. van Keimpema
01:12:35 - 01:12:43 - A. Merkuur
01:12:43 - 01:12:56 - A. van Keimpema
01:12:56 - 01:12:58 - F. Veenstra, voorzitter
01:12:58 - 01:13:13 - A. Merkuur
01:13:13 - 01:13:17 - A. van Keimpema
01:13:17 - 01:13:38 - A. Merkuur
01:13:38 - 01:14:18 - A. van Keimpema
01:14:18 - 01:14:25 - A. Merkuur
01:14:25 - 01:14:36 - A. van Keimpema
01:14:36 - 01:14:44 - A. Merkuur
01:14:44 - 01:14:57 - A. van Keimpema
01:14:57 - 01:15:05 - F. Veenstra, voorzitter
01:15:05 - 01:16:39 - J. Dijkstra
01:16:39 - 01:17:15 - A. van Keimpema
01:17:15 - 01:17:38 - J. Dijkstra
01:17:38 - 01:18:00 - A. van Keimpema
01:18:00 - 01:18:28 - G.A.M Homma-Visser
01:18:28 - 01:19:04 - A. van Keimpema
01:19:04 - 01:19:08 - M.J. van Niekerk-Thie
01:19:08 - 01:19:14 - A. van Keimpema
01:19:14 - 01:19:24 - F. Veenstra, voorzitter
01:30:43 - 01:31:02 - M.J. van Niekerk-Thie
01:31:02 - 01:31:39 - F. Veenstra, voorzitter
01:31:43 - 01:35:24 - R.N. IJntema
01:35:25 - 01:35:41 - F. Veenstra, voorzitter
01:35:52 - 02:03:29 - R. de Jong, wethouder
02:03:29 - 02:03:36 - A. van Keimpema
02:03:36 - 02:03:49 - R. de Jong, wethouder
02:03:49 - 02:03:50 - A. van Keimpema
02:03:50 - 02:03:51 - R. de Jong, wethouder
02:03:51 - 02:04:37 - A. van Keimpema
02:04:37 - 02:05:16 - R. de Jong, wethouder
02:05:16 - 02:07:21 - A. van Keimpema
02:07:21 - 02:09:28 - R. de Jong, wethouder
02:09:28 - 02:09:34 - F. Veenstra, voorzitter
02:09:43 - 02:11:39 - I. Groeneveld, wethouder
02:11:39 - 02:11:49 - F. Veenstra, voorzitter
02:11:50 - 02:12:46 - G.A.M Homma-Visser
02:12:47 - 02:12:48 - F. Veenstra, voorzitter
02:12:48 - 02:13:10 - I. Groeneveld, wethouder
02:13:11 - 02:13:50 - F. Veenstra, voorzitter
02:48:47 - 02:48:59 - M.J. van Niekerk-Thie
02:48:59 - 02:49:14 - F. Veenstra, voorzitter
02:49:14 - 02:50:47 - A. Merkuur
02:50:48 - 02:51:11 - F. Veenstra, voorzitter
02:51:11 - 02:51:18 - G.H. de Vries-Suierveld
02:51:18 - 02:51:26 - F. Veenstra, voorzitter
02:51:30 - 02:54:13 - G.A.M Homma-Visser
02:54:14 - 02:54:21 - F. Veenstra, voorzitter
02:54:26 - 02:54:27 - A. van Keimpema
02:55:21 - 02:55:32 - F. Veenstra, voorzitter
02:55:33 - 02:56:50 - R.N. IJntema
02:56:51 - 02:57:01 - F. Veenstra, voorzitter
02:57:06 - 02:57:29 - S. Holtrop
02:57:30 - 02:57:46 - F. Veenstra, voorzitter
02:57:54 - 03:02:40 - R. de Jong, wethouder
03:02:40 - 03:03:03 - M.J. van Niekerk-Thie
03:03:03 - 03:03:05 - R. de Jong, wethouder
03:03:05 - 03:03:12 - M.J. van Niekerk-Thie
03:03:12 - 03:03:20 - R. de Jong, wethouder
03:03:20 - 03:03:23 - M.J. van Niekerk-Thie
03:03:23 - 03:03:37 - R. de Jong, wethouder
03:03:37 - 03:04:18 - M.J. van Niekerk-Thie
03:04:18 - 03:06:55 - R. de Jong, wethouder
03:06:58 - 03:08:05 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Oosterzee - West met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.PBOOS19OOSTZEEWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2.    De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oosterzee – West vast te stellen.
3.    De welstandsontwikkeling-criteria Oosterzee - West als bijlage bij het bestemmingsplan vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
4.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

Voorstel:
1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vaststellingsprocedure Ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven en Ontwerp Partiële herziening Beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, vast te stellen.
2.    Het Paraplubestemmingsplan Windturbines agrarische bedrijven en Partiële herziening Beheersverordening Windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, gewijzigd vast te stellen.
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een vervangende plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24a te Rottum;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor de verbouw van een boerderij tot woonboerderij op de locatie Binnendyk 13 in Rottum;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel: Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023 en instemmen met het voorstel een reactie in te dienen conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel: kennis te nemen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel: De begroting 2022 van VariO Onderwijsgroep goed te keuren en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

Voorstel: Een gewijzigde aanvliegroute voor de perspectiefnota 2023, zijnde nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023, vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

Voorstel: Op 13 april 2022 heeft de raad een voorstel van het college van B&W besproken en een besluit genomen dat afweek van het voorgestelde besluit inzake Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.1

03:14:15 - 03:14:39 - T.A.M. van Bruggen
03:14:39 - 03:14:41 - F. Veenstra, voorzitter
03:14:41 - 03:14:42 - J.K. Volbeda
03:14:42 - 03:15:15 - F. Veenstra, voorzitter

Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende agenda/bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

03:08:05 - 03:08:16 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:08:16 - 03:08:33 - F. Veenstra, voorzitter
03:08:33 - 03:08:41 - A. Merkuur
03:08:41 - 03:08:43 - F. Veenstra, voorzitter
03:08:43 - 03:08:59 - A. Merkuur
03:08:59 - 03:10:12 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.

Voorstel: zie agendapunt 11D.

Voorstel: zie agendapunt 12D.

Voorstel: zie agendapunt 13D.