Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 1 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:51 - 00:01:12 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:01:13 - 00:01:21 - F. Veenstra, voorzitter
  00:01:21 - 00:01:36 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:01:36 - 00:02:49 - F. Veenstra, voorzitter
 2. Fractie Kleurrijk Fryske Marren - Jaarverslagen: Beroeps en bezwaarcommissie
  Fractie Kleurrijk Fryske Marren - onduidelijkheid over het aanvragen van vergunningen voor vrijmarkten
  Fractie CDA - evaluatie doorstroming rondweg Lemmer
  Fractie Kleurrijk Fryske Marren - verkeerssituatie Badweg Rottum

  00:03:07 - 00:04:09 - Vice -voorzitter
  00:04:17 - 00:05:22 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:05:24 - 00:05:27 - Vice -voorzitter
  00:05:31 - 00:06:32 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:06:32 - 00:06:36 - Vice -voorzitter
  00:06:36 - 00:06:55 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:06:55 - 00:07:04 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:07:04 - 00:07:05 - Vice -voorzitter
  00:07:18 - 00:07:50 - E.T. de Vrij
  00:07:50 - 00:07:58 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:08:01 - 00:08:20 - Vice -voorzitter
  00:08:23 - 00:09:10 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:09:10 - 00:10:12 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:10:12 - 00:10:24 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  00:10:24 - 00:10:40 - G. ten Boom
  00:10:42 - 00:10:43 - Vice -voorzitter
  00:10:43 - 00:11:29 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:11:29 - 00:11:32 - G. ten Boom
  00:11:32 - 00:11:41 - Vice -voorzitter
  00:11:58 - 00:12:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:12:13 - 00:13:09 - R.J. Roelevink
  00:13:10 - 00:13:17 - F. Veenstra, voorzitter
  00:13:25 - 00:14:03 - I. Groeneveld, wethouder
  00:14:04 - 00:14:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:14:34 - 00:15:45 - T.J. Maat
  00:15:46 - 00:15:52 - F. Veenstra, voorzitter
  00:15:52 - 00:17:26 - I. Groeneveld, wethouder
  00:17:26 - 00:18:14 - T.J. Maat
  00:18:14 - 00:18:23 - I. Groeneveld, wethouder
  00:18:23 - 00:18:49 - F. Veenstra, voorzitter
 3. Voorstel:
  a.    de besluitenlijst vaststellen;
  b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c.    lijst moties en amendementen.

  00:18:49 - 00:19:05 - S. Holtrop
  00:19:07 - 00:20:21 - F. Veenstra, voorzitter
 4. Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Oosterzee - West met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.PBOOS19OOSTZEEWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2.    De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oosterzee – West vast te stellen.
  3.    De welstandsontwikkeling-criteria Oosterzee - West als bijlage bij het bestemmingsplan vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
  4.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

  00:20:23 - 00:22:52 - S. Holtrop
  00:22:52 - 00:23:05 - F. Veenstra, voorzitter
  00:23:10 - 00:23:56 - G. ten Boom
  00:23:57 - 00:24:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:24:04 - 00:24:39 - T.A.M. van Bruggen
  00:24:39 - 00:24:43 - F. Veenstra, voorzitter
  00:24:47 - 00:27:35 - R.J. Roelevink
  00:27:36 - 00:27:40 - F. Veenstra, voorzitter
  00:27:48 - 00:29:52 - J. Meester
  00:29:52 - 00:30:09 - F. Veenstra, voorzitter
  00:30:12 - 00:34:14 - R. de Jong, wethouder
  00:34:14 - 00:34:54 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:34:54 - 00:36:23 - R. de Jong, wethouder
  00:36:23 - 00:36:32 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:36:32 - 00:36:35 - R. de Jong, wethouder
  00:36:35 - 00:37:18 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:37:18 - 00:37:34 - R. de Jong, wethouder
  00:37:34 - 00:38:22 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:38:22 - 00:38:50 - R. de Jong, wethouder
  00:38:50 - 00:39:17 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:39:17 - 00:40:48 - R. de Jong, wethouder
  00:40:48 - 00:41:01 - F. Veenstra, voorzitter
  00:41:07 - 00:41:58 - G. ten Boom
  00:41:58 - 00:41:59 - F. Veenstra, voorzitter
  00:41:59 - 00:42:01 - G. ten Boom
  00:42:01 - 00:42:13 - F. Veenstra, voorzitter
  00:42:13 - 00:42:20 - R. de Jong, wethouder
  00:42:20 - 00:43:09 - F. Veenstra, voorzitter
 5. Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga vast te stellen.
  Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over dit voorstel is door de fracties van GroenLinks en D66 aangegeven dit stuk te willen bespreken (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

  00:43:13 - 00:44:57 - T.A.M. van Bruggen
  00:44:57 - 00:45:17 - F. Veenstra, voorzitter
  00:45:17 - 00:45:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:45:26 - 00:45:41 - T.A.M. van Bruggen
  00:45:41 - 00:45:52 - F. Veenstra, voorzitter
  00:45:52 - 00:45:57 - R.J. Roelevink
  00:45:57 - 00:46:07 - T.A.M. van Bruggen
  00:46:07 - 00:46:35 - R.J. Roelevink
  00:46:36 - 00:46:47 - T.A.M. van Bruggen
  00:46:47 - 00:47:01 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:01 - 00:47:06 - T.A.M. van Bruggen
  00:47:06 - 00:47:07 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:07 - 00:47:09 - J. Piersma
  00:47:09 - 00:47:12 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:12 - 00:47:22 - J. Piersma
  00:47:22 - 00:47:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:47:24 - 00:47:31 - M.J. van Niekerk-Thie
  00:47:31 - 00:48:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:48:23 - 00:49:19 - Vice -voorzitter
 6. Voorstel: Besluit in te stemmen met de toekomstvisie voor de gemeente zoals deze is vastgelegd in het document: Brede Welvaart voor De Fryske Marren; visie tot voorbij 2030.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

  00:49:22 - 00:53:08 - A. Krijgsman
  00:53:08 - 00:53:55 - Vice -voorzitter
  00:54:02 - 00:54:06 - A. Krijgsman
  00:54:08 - 00:54:52 - T.J. Maat
  00:54:54 - 00:55:04 - Vice -voorzitter
  00:55:14 - 01:03:37 - R. Visser
  01:03:38 - 01:03:46 - Vice -voorzitter
  01:03:55 - 01:05:44 - R.M. van Iddekinge
  01:05:46 - 01:05:51 - Vice -voorzitter
  01:06:05 - 01:06:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:06:36 - 01:07:06 - R.M. van Iddekinge
  01:07:07 - 01:07:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:07:26 - 01:07:28 - Vice -voorzitter
  01:07:31 - 01:09:29 - T.A.M. van Bruggen
  01:09:29 - 01:09:34 - Vice -voorzitter
  01:09:43 - 01:11:23 - S.D. van der Meer
  01:11:23 - 01:11:28 - Vice -voorzitter
  01:11:29 - 01:12:39 - T.J. Maat
  01:12:41 - 01:13:01 - S.D. van der Meer
  01:13:05 - 01:13:19 - Vice -voorzitter
  01:13:30 - 01:13:41 - S. Holtrop
  01:13:43 - 01:13:50 - Vice -voorzitter
  01:14:03 - 01:18:07 - E.T. de Vrij
  01:18:08 - 01:18:18 - Vice -voorzitter
  01:18:25 - 01:23:43 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:23:43 - 01:23:55 - Vice -voorzitter
  01:24:04 - 01:24:44 - A. Krijgsman
  01:24:46 - 01:24:49 - Vice -voorzitter
  01:24:49 - 01:27:01 - R. Visser
  01:27:03 - 01:27:09 - Vice -voorzitter
  01:27:15 - 01:27:42 - T.J. Maat
  01:27:43 - 01:27:53 - Vice -voorzitter
  01:27:55 - 01:29:55 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:29:55 - 01:30:22 - T.J. Maat
  01:30:22 - 01:30:50 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:30:50 - 01:31:14 - T.J. Maat
  01:31:15 - 01:31:18 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  01:31:20 - 01:31:44 - Vice -voorzitter
 7. Voorstel: de beleidsnotitie “Wikselwurk: De Fryske Marren-lijn voor inwoners- en overheidsparticipatie” vast te stellen.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

  01:42:55 - 01:45:36 - I. de Wolff
  01:45:36 - 01:46:10 - Vice -voorzitter
  01:46:29 - 01:47:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:47:38 - 01:47:48 - Vice -voorzitter
  01:47:53 - 01:48:32 - A. Krijgsman
  01:48:33 - 01:48:41 - Vice -voorzitter
  01:48:50 - 01:50:05 - S. Holtrop
  01:50:06 - 01:50:13 - Vice -voorzitter
  01:50:17 - 01:51:33 - J. Meester
  01:51:36 - 01:51:42 - Vice -voorzitter
  01:51:53 - 01:53:28 - S.D. van der Meer
  01:53:28 - 01:53:33 - Vice -voorzitter
  01:53:39 - 01:54:17 - R.J. Roelevink
  01:54:18 - 01:54:25 - Vice -voorzitter
  01:54:25 - 01:56:19 - R. Visser
  01:56:20 - 01:56:25 - Vice -voorzitter
  01:56:29 - 01:57:29 - T.A.M. van Bruggen
  01:57:31 - 01:57:39 - Vice -voorzitter
  01:57:47 - 02:02:20 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:02:20 - 02:03:00 - T.A.M. van Bruggen
  02:03:00 - 02:03:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:03:09 - 02:04:07 - I. de Wolff
  02:04:07 - 02:05:47 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:05:47 - 02:06:00 - I. de Wolff
  02:06:00 - 02:06:39 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:06:39 - 02:06:40 - I. de Wolff
  02:06:40 - 02:06:49 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:06:49 - 02:07:25 - I. de Wolff
  02:07:25 - 02:08:30 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:08:30 - 02:08:40 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:08:40 - 02:09:10 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:09:10 - 02:10:16 - R.J. Roelevink
  02:10:16 - 02:12:07 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:12:07 - 02:12:08 - G. ten Boom
  02:12:08 - 02:12:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:12:09 - 02:12:21 - G. ten Boom
  02:12:21 - 02:13:42 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:13:42 - 02:14:16 - R. Visser
  02:14:16 - 02:15:21 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:15:21 - 02:15:47 - G. ten Boom
  02:15:47 - 02:15:51 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:15:51 - 02:15:52 - G. ten Boom
  02:15:52 - 02:16:34 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:16:34 - 02:16:58 - G. ten Boom
  02:16:59 - 02:17:03 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:17:03 - 02:17:04 - Vice -voorzitter
  02:17:06 - 02:17:37 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:17:37 - 02:18:00 - Vice -voorzitter
  02:18:08 - 02:19:35 - I. de Wolff
  02:19:37 - 02:19:42 - Vice -voorzitter
  02:19:51 - 02:20:46 - S. Holtrop
  02:20:48 - 02:20:54 - Vice -voorzitter
  02:21:02 - 02:21:58 - S.D. van der Meer
  02:22:02 - 02:22:04 - Vice -voorzitter
  02:22:09 - 02:23:20 - T.A.M. van Bruggen
  02:23:22 - 02:23:35 - Vice -voorzitter
  02:23:38 - 02:24:04 - I. de Wolff
  02:24:06 - 02:24:08 - Vice -voorzitter
  02:24:08 - 02:24:11 - S.D. van der Meer
  02:24:12 - 02:24:43 - I. de Wolff
  02:24:45 - 02:24:50 - Vice -voorzitter
  02:24:59 - 02:25:47 - G. ten Boom
  02:25:49 - 02:26:02 - Vice -voorzitter
  02:26:02 - 02:26:08 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:26:08 - 02:26:11 - Vice -voorzitter
  02:30:48 - 02:31:59 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:31:59 - 02:32:42 - I. de Wolff
  02:32:42 - 02:32:45 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:32:45 - 02:32:47 - I. de Wolff
  02:32:47 - 02:32:49 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:32:49 - 02:33:09 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:33:09 - 02:33:10 - Vice -voorzitter
  02:37:23 - 02:37:57 - I. de Wolff
  02:37:58 - 02:38:05 - Vice -voorzitter
  02:38:05 - 02:38:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:38:15 - 02:38:27 - Vice -voorzitter
  02:38:48 - 02:39:29 - F. Veenstra, voorzitter
 8. Voorstel:
  1.    De resultaten van de inventarisatie naar de toegankelijkheid van het bestaande gemeentelijk vastgoed voor kennisgeving aan te nemen.
  2.    De Richtlijn Toegankelijk Vastgoed De Fryske Marren vast te stellen voor renovatie, nieuw- en verbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

  02:39:33 - 02:40:46 - J. Dijkstra
  02:40:58 - 02:44:05 - E.T. de Vrij
  02:44:05 - 02:44:47 - S. Holtrop
  02:44:47 - 02:45:08 - E.T. de Vrij
  02:45:08 - 02:45:26 - R. de Jong, wethouder
  02:45:26 - 02:45:30 - E.T. de Vrij
  02:45:30 - 02:46:57 - R. de Jong, wethouder
  02:46:57 - 02:47:03 - F. Veenstra, voorzitter
  02:47:03 - 02:48:00 - R. Visser
  02:48:01 - 02:49:08 - F. Veenstra, voorzitter
  02:49:08 - 02:51:08 - M.J. van Niekerk-Thie
 9. Deze motie is ingediend door de fractie van Kleurrijk De Fryske Marren.
  Doorgeschoven motie vreemd van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over deze motie kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26B.

 10. Voorstel: De raad van De Fryske Marren besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van maximaal 10 woningen op de locatie De Boegen te Oudemirdum.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 27B.

 11. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich.
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 28B.

 12. Voorstel:
  1.    Het beleidskader recreatieappartementen in de gemeente De Fryske Marren ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29B.

  02:51:08 - 02:51:37 - J. van Zanden
  02:51:37 - 02:51:47 - M.J. van Niekerk-Thie
  02:51:49 - 02:52:17 - S. Holtrop
  02:52:17 - 02:52:20 - F. Veenstra, voorzitter
  02:52:20 - 02:52:26 - J. Dijkstra
  02:52:27 - 02:52:44 - F. Veenstra, voorzitter
  02:52:44 - 02:53:32 - R. de Jong, wethouder
  02:53:32 - 02:54:14 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:14 - 02:54:33 - R. Visser
  02:54:33 - 02:55:03 - F. Veenstra, voorzitter
  02:55:03 - 02:55:14 - R.J. Roelevink
  02:55:14 - 02:55:24 - F. Veenstra, voorzitter
  02:55:24 - 02:55:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:55:26 - 02:55:43 - S. Holtrop
  02:55:43 - 02:55:49 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:55:49 - 02:55:57 - F. Veenstra, voorzitter
  02:55:57 - 02:56:05 - T.A.M. van Bruggen
  02:56:05 - 02:56:06 - F. Veenstra, voorzitter
 13. Voorstel:
  1.    de komgrenzen volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet vast te stellen zoals opgenomen in bijlage I waarop kaarten te zien zijn, met de nieuwe komgrenzen;
  2.    Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân bij brief (zie bijlage II) te verzoeken de bebouwde komgrenzen voor de gemeente De Fryske Marren vast te stellen volgens artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet overeenkomstig het komgrenzenbesluit op basis van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat het besluit onder punt 1 onherroepelijk is;
  3.    alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen volgens de Wegenverkeerswet in te trekken.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 30B.

 14. Voorstel:
  1.    Precariobelasting/rechten voor terrassen 2021 niet op te leggen aan ondernemers die gemeentegrond als zodanig in gebruik hadden.
  2.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen;
  3.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 32B.

 15. Voorstel: Geen zienwijzen in te dienen n.a.v. de jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 33B.

 16. Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1 en de begroting 2023 van de GR A-7 en geen zienswijze in te dienen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 34B.

 17. Voorstel:
  1.    kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van hûs en hiem;
  2.    kennis te nemen van de (meerjaren) begroting 2023-2026 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 35B.

 18. Voorstel: zie agendapunt 5D.

  02:57:47 - 02:58:01 - G. ten Boom
  02:58:02 - 02:59:44 - F. Veenstra, voorzitter
 19. Voorstel: zie agendapunt 6D.

 20. Voorstel: zie agendapunt 7D.

  02:59:50 - 03:00:38 - H.W. Koops
  03:00:38 - 03:01:13 - F. Veenstra, voorzitter
  03:01:13 - 03:02:35 - R. Visser
 21. Voorstel: zie agendapunt 8D.

  03:02:35 - 03:02:37 - F. Veenstra, voorzitter
 22. Voorstel: zie agendapunt 9D.

 23. Voorstel: zie agendapunt 10D.

 24. Voorstel: zie agendapunt 11D.

 25. Voorstel: zie agendapunt 12D.

 26. Voorstel: zie agendapunt 13D.

  03:04:10 - 03:06:01 - R. Visser
  03:06:01 - 03:06:13 - F. Veenstra, voorzitter
  03:06:13 - 03:06:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  03:06:19 - 03:07:50 - F. Veenstra, voorzitter
  03:07:50 - 03:07:55 - M.J. van Niekerk-Thie
  03:07:55 - 03:08:09 - F. Veenstra, voorzitter
  03:08:09 - 03:08:14 - J. Dijkstra
  03:08:37 - 03:09:11 - F. Veenstra, voorzitter
  03:09:28 - 03:09:46 - R. Visser
  03:09:46 - 03:10:12 - M.J. van Niekerk-Thie
  03:10:12 - 03:11:30 - F. Veenstra, voorzitter
 27. Voorstel: zie agendapunt 14D.

 28. Voorstel: zie agendapunt 15D.

 29. Voorstel: zie agendapunt 16D.

 30. Voorstel: zie agendapunt 17D.

 31. Voorstel: zie agendapunt 18D.

 32. Voorstel: zie agendapunt 19D.