Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 1 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

00:00:48 - 00:01:09 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:01:09 - 00:01:18 - F. Veenstra, voorzitter
00:01:18 - 00:01:33 - M.J. van Niekerk-Thie
00:01:33 - 00:02:46 - F. Veenstra, voorzitter

Fractie Kleurrijk Fryske Marren - Jaarverslagen: Beroeps en bezwaarcommissie
Fractie Kleurrijk Fryske Marren - onduidelijkheid over het aanvragen van vergunningen voor vrijmarkten
Fractie CDA - evaluatie doorstroming rondweg Lemmer
Fractie Kleurrijk Fryske Marren - verkeerssituatie Badweg Rottum

00:03:04 - 00:04:06 - Vice -voorzitter
00:04:14 - 00:05:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:05:21 - 00:05:24 - Vice -voorzitter
00:05:28 - 00:06:29 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:06:29 - 00:06:32 - Vice -voorzitter
00:06:32 - 00:06:52 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:06:52 - 00:07:01 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:07:01 - 00:07:01 - Vice -voorzitter
00:07:15 - 00:07:47 - E.T. de Vrij
00:07:47 - 00:07:55 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:07:58 - 00:08:17 - Vice -voorzitter
00:08:20 - 00:09:07 - J.F. van der Werf-Vaatstra
00:09:07 - 00:10:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:10:09 - 00:10:21 - J.F. van der Werf-Vaatstra
00:10:21 - 00:10:37 - G. ten Boom
00:10:39 - 00:10:40 - Vice -voorzitter
00:10:40 - 00:11:26 - Portefeuillehouder F. Veenstra
00:11:26 - 00:11:29 - G. ten Boom
00:11:29 - 00:11:38 - Vice -voorzitter
00:11:55 - 00:12:09 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:09 - 00:13:06 - R.J. Roelevink
00:13:07 - 00:13:14 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:22 - 00:14:00 - I. Groeneveld, wethouder
00:14:01 - 00:14:21 - F. Veenstra, voorzitter
00:14:31 - 00:15:42 - T.J. Maat
00:15:43 - 00:15:49 - F. Veenstra, voorzitter
00:15:49 - 00:17:22 - I. Groeneveld, wethouder
00:17:22 - 00:18:11 - T.J. Maat
00:18:11 - 00:18:19 - I. Groeneveld, wethouder
00:18:19 - 00:18:46 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
a.    de besluitenlijst vaststellen;
b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
c.    lijst moties en amendementen.

00:18:46 - 00:19:02 - S. Holtrop
00:19:04 - 00:20:17 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Oosterzee - West met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.PBOOS19OOSTZEEWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2.    De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oosterzee – West vast te stellen.
3.    De welstandsontwikkeling-criteria Oosterzee - West als bijlage bij het bestemmingsplan vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
4.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

00:20:20 - 00:22:49 - S. Holtrop
00:22:49 - 00:23:02 - F. Veenstra, voorzitter
00:23:07 - 00:23:53 - G. ten Boom
00:23:54 - 00:23:57 - F. Veenstra, voorzitter
00:24:01 - 00:24:36 - T.A.M. van Bruggen
00:24:36 - 00:24:40 - F. Veenstra, voorzitter
00:24:44 - 00:27:32 - R.J. Roelevink
00:27:33 - 00:27:37 - F. Veenstra, voorzitter
00:27:45 - 00:29:49 - J. Meester
00:29:49 - 00:30:06 - F. Veenstra, voorzitter
00:30:08 - 00:34:11 - R. de Jong, wethouder
00:34:11 - 00:34:51 - M.J. van Niekerk-Thie
00:34:51 - 00:36:20 - R. de Jong, wethouder
00:36:20 - 00:36:29 - G.H. de Vries-Suierveld
00:36:29 - 00:36:32 - R. de Jong, wethouder
00:36:32 - 00:37:15 - M.J. van Niekerk-Thie
00:37:15 - 00:37:31 - R. de Jong, wethouder
00:37:31 - 00:38:18 - M.J. van Niekerk-Thie
00:38:18 - 00:38:47 - R. de Jong, wethouder
00:38:47 - 00:39:14 - M.J. van Niekerk-Thie
00:39:14 - 00:40:45 - R. de Jong, wethouder
00:40:45 - 00:40:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:41:04 - 00:41:55 - G. ten Boom
00:41:55 - 00:41:56 - F. Veenstra, voorzitter
00:41:56 - 00:41:58 - G. ten Boom
00:41:58 - 00:42:10 - F. Veenstra, voorzitter
00:42:10 - 00:42:16 - R. de Jong, wethouder
00:42:16 - 00:43:05 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga vast te stellen.
Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over dit voorstel is door de fracties van GroenLinks en D66 aangegeven dit stuk te willen bespreken (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

00:43:10 - 00:44:54 - T.A.M. van Bruggen
00:44:54 - 00:45:14 - F. Veenstra, voorzitter
00:45:14 - 00:45:22 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:45:22 - 00:45:38 - T.A.M. van Bruggen
00:45:38 - 00:45:49 - F. Veenstra, voorzitter
00:45:49 - 00:45:53 - R.J. Roelevink
00:45:53 - 00:46:04 - T.A.M. van Bruggen
00:46:04 - 00:46:32 - R.J. Roelevink
00:46:32 - 00:46:44 - T.A.M. van Bruggen
00:46:44 - 00:46:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:46:58 - 00:47:03 - T.A.M. van Bruggen
00:47:03 - 00:47:04 - F. Veenstra, voorzitter
00:47:04 - 00:47:05 - J. Piersma
00:47:05 - 00:47:08 - F. Veenstra, voorzitter
00:47:08 - 00:47:19 - J. Piersma
00:47:19 - 00:47:21 - F. Veenstra, voorzitter
00:47:21 - 00:47:28 - M.J. van Niekerk-Thie
00:47:28 - 00:48:00 - F. Veenstra, voorzitter
00:48:20 - 00:49:16 - Vice -voorzitter

Voorstel: Besluit in te stemmen met de toekomstvisie voor de gemeente zoals deze is vastgelegd in het document: Brede Welvaart voor De Fryske Marren; visie tot voorbij 2030.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

00:49:19 - 00:53:04 - A. Krijgsman
00:53:04 - 00:53:52 - Vice -voorzitter
00:53:58 - 00:54:03 - A. Krijgsman
00:54:05 - 00:54:49 - T.J. Maat
00:54:50 - 00:55:01 - Vice -voorzitter
00:55:11 - 01:03:34 - R. Visser
01:03:35 - 01:03:43 - Vice -voorzitter
01:03:52 - 01:05:40 - R.M. van Iddekinge
01:05:43 - 01:05:48 - Vice -voorzitter
01:06:02 - 01:06:32 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:06:32 - 01:07:02 - R.M. van Iddekinge
01:07:04 - 01:07:21 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:07:23 - 01:07:24 - Vice -voorzitter
01:07:28 - 01:09:25 - T.A.M. van Bruggen
01:09:25 - 01:09:31 - Vice -voorzitter
01:09:40 - 01:11:20 - S.D. van der Meer
01:11:20 - 01:11:25 - Vice -voorzitter
01:11:26 - 01:12:36 - T.J. Maat
01:12:38 - 01:12:58 - S.D. van der Meer
01:13:02 - 01:13:16 - Vice -voorzitter
01:13:27 - 01:13:38 - S. Holtrop
01:13:40 - 01:13:47 - Vice -voorzitter
01:14:00 - 01:18:04 - E.T. de Vrij
01:18:05 - 01:18:15 - Vice -voorzitter
01:18:21 - 01:23:39 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:23:39 - 01:23:52 - Vice -voorzitter
01:24:01 - 01:24:40 - A. Krijgsman
01:24:43 - 01:24:46 - Vice -voorzitter
01:24:46 - 01:26:58 - R. Visser
01:27:00 - 01:27:05 - Vice -voorzitter
01:27:12 - 01:27:39 - T.J. Maat
01:27:40 - 01:27:50 - Vice -voorzitter
01:27:52 - 01:29:51 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:29:51 - 01:30:18 - T.J. Maat
01:30:18 - 01:30:47 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:30:47 - 01:31:11 - T.J. Maat
01:31:12 - 01:31:15 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:31:17 - 01:31:41 - Vice -voorzitter

Voorstel: de beleidsnotitie “Wikselwurk: De Fryske Marren-lijn voor inwoners- en overheidsparticipatie” vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

01:42:52 - 01:45:33 - I. de Wolff
01:45:33 - 01:46:07 - Vice -voorzitter
01:46:25 - 01:47:33 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:47:35 - 01:47:45 - Vice -voorzitter
01:47:50 - 01:48:28 - A. Krijgsman
01:48:30 - 01:48:38 - Vice -voorzitter
01:48:47 - 01:50:02 - S. Holtrop
01:50:03 - 01:50:10 - Vice -voorzitter
01:50:14 - 01:51:30 - J. Meester
01:51:32 - 01:51:39 - Vice -voorzitter
01:51:50 - 01:53:25 - S.D. van der Meer
01:53:25 - 01:53:30 - Vice -voorzitter
01:53:36 - 01:54:14 - R.J. Roelevink
01:54:15 - 01:54:22 - Vice -voorzitter
01:54:22 - 01:56:16 - R. Visser
01:56:17 - 01:56:22 - Vice -voorzitter
01:56:25 - 01:57:26 - T.A.M. van Bruggen
01:57:28 - 01:57:36 - Vice -voorzitter
01:57:44 - 02:02:17 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:02:17 - 02:02:56 - T.A.M. van Bruggen
02:02:56 - 02:03:05 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:03:05 - 02:04:04 - I. de Wolff
02:04:04 - 02:05:44 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:05:44 - 02:05:57 - I. de Wolff
02:05:57 - 02:06:36 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:06:36 - 02:06:37 - I. de Wolff
02:06:37 - 02:06:45 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:06:45 - 02:07:22 - I. de Wolff
02:07:22 - 02:08:27 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:08:27 - 02:08:37 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:08:37 - 02:09:07 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:09:07 - 02:10:13 - R.J. Roelevink
02:10:13 - 02:12:03 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:12:03 - 02:12:04 - G. ten Boom
02:12:04 - 02:12:06 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:12:06 - 02:12:17 - G. ten Boom
02:12:17 - 02:13:39 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:13:39 - 02:14:13 - R. Visser
02:14:13 - 02:15:18 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:15:18 - 02:15:43 - G. ten Boom
02:15:43 - 02:15:48 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:15:48 - 02:15:49 - G. ten Boom
02:15:49 - 02:16:30 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:16:30 - 02:16:55 - G. ten Boom
02:16:55 - 02:17:00 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:17:00 - 02:17:01 - Vice -voorzitter
02:17:03 - 02:17:34 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:17:34 - 02:17:57 - Vice -voorzitter
02:18:04 - 02:19:32 - I. de Wolff
02:19:34 - 02:19:38 - Vice -voorzitter
02:19:47 - 02:20:43 - S. Holtrop
02:20:45 - 02:20:51 - Vice -voorzitter
02:20:58 - 02:21:55 - S.D. van der Meer
02:21:59 - 02:22:01 - Vice -voorzitter
02:22:06 - 02:23:17 - T.A.M. van Bruggen
02:23:19 - 02:23:32 - Vice -voorzitter
02:23:35 - 02:24:01 - I. de Wolff
02:24:03 - 02:24:05 - Vice -voorzitter
02:24:05 - 02:24:08 - S.D. van der Meer
02:24:09 - 02:24:40 - I. de Wolff
02:24:42 - 02:24:47 - Vice -voorzitter
02:24:56 - 02:25:43 - G. ten Boom
02:25:45 - 02:25:59 - Vice -voorzitter
02:25:59 - 02:26:05 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:26:05 - 02:26:08 - Vice -voorzitter
02:30:45 - 02:31:56 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:31:56 - 02:32:39 - I. de Wolff
02:32:39 - 02:32:42 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:32:42 - 02:32:43 - I. de Wolff
02:32:43 - 02:32:45 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:32:45 - 02:33:05 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:33:05 - 02:33:07 - Vice -voorzitter
02:37:19 - 02:37:54 - I. de Wolff
02:37:54 - 02:38:02 - Vice -voorzitter
02:38:02 - 02:38:06 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:38:12 - 02:38:24 - Vice -voorzitter
02:38:45 - 02:39:26 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De resultaten van de inventarisatie naar de toegankelijkheid van het bestaande gemeentelijk vastgoed voor kennisgeving aan te nemen.
2.    De Richtlijn Toegankelijk Vastgoed De Fryske Marren vast te stellen voor renovatie, nieuw- en verbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

02:39:30 - 02:40:43 - J. Dijkstra
02:40:55 - 02:44:01 - E.T. de Vrij
02:44:01 - 02:44:44 - S. Holtrop
02:44:44 - 02:45:04 - E.T. de Vrij
02:45:04 - 02:45:23 - R. de Jong, wethouder
02:45:23 - 02:45:27 - E.T. de Vrij
02:45:27 - 02:46:54 - R. de Jong, wethouder
02:46:54 - 02:47:00 - F. Veenstra, voorzitter
02:47:00 - 02:47:57 - R. Visser
02:47:57 - 02:49:05 - F. Veenstra, voorzitter
02:49:05 - 02:51:05 - M.J. van Niekerk-Thie

Deze motie is ingediend door de fractie van Kleurrijk De Fryske Marren.
Doorgeschoven motie vreemd van agenda raadsvergadering 11 mei 2022. Over deze motie kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26B.

Voorstel: De raad van De Fryske Marren besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van maximaal 10 woningen op de locatie De Boegen te Oudemirdum.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 27B.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 28B.

Voorstel:
1.    Het beleidskader recreatieappartementen in de gemeente De Fryske Marren ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29B.

02:51:05 - 02:51:34 - J. van Zanden
02:51:34 - 02:51:44 - M.J. van Niekerk-Thie
02:51:45 - 02:52:13 - S. Holtrop
02:52:14 - 02:52:17 - F. Veenstra, voorzitter
02:52:17 - 02:52:23 - J. Dijkstra
02:52:24 - 02:52:41 - F. Veenstra, voorzitter
02:52:41 - 02:53:29 - R. de Jong, wethouder
02:53:29 - 02:54:11 - F. Veenstra, voorzitter
02:54:11 - 02:54:30 - R. Visser
02:54:30 - 02:54:59 - F. Veenstra, voorzitter
02:54:59 - 02:55:11 - R.J. Roelevink
02:55:11 - 02:55:21 - F. Veenstra, voorzitter
02:55:21 - 02:55:23 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:55:23 - 02:55:40 - S. Holtrop
02:55:40 - 02:55:46 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:55:46 - 02:55:54 - F. Veenstra, voorzitter
02:55:54 - 02:56:02 - T.A.M. van Bruggen
02:56:02 - 02:56:03 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    de komgrenzen volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet vast te stellen zoals opgenomen in bijlage I waarop kaarten te zien zijn, met de nieuwe komgrenzen;
2.    Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân bij brief (zie bijlage II) te verzoeken de bebouwde komgrenzen voor de gemeente De Fryske Marren vast te stellen volgens artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet overeenkomstig het komgrenzenbesluit op basis van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat het besluit onder punt 1 onherroepelijk is;
3.    alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen volgens de Wegenverkeerswet in te trekken.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 30B.

Voorstel:
1.    Precariobelasting/rechten voor terrassen 2021 niet op te leggen aan ondernemers die gemeentegrond als zodanig in gebruik hadden.
2.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen;
3.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 32B.

Voorstel: Geen zienwijzen in te dienen n.a.v. de jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 33B.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van hûs en hiem;
2.    kennis te nemen van de (meerjaren) begroting 2023-2026 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 18 mei 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 35B.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

02:57:44 - 02:57:57 - G. ten Boom
02:57:59 - 02:59:40 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 7D.

02:59:47 - 03:00:35 - H.W. Koops
03:00:35 - 03:01:10 - F. Veenstra, voorzitter
03:01:10 - 03:02:32 - R. Visser

Voorstel: zie agendapunt 8D.

03:02:32 - 03:02:34 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 9D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.

Voorstel: zie agendapunt 11D.

Voorstel: zie agendapunt 13D.

03:04:07 - 03:05:58 - R. Visser
03:05:58 - 03:06:10 - F. Veenstra, voorzitter
03:06:10 - 03:06:16 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:06:16 - 03:07:47 - F. Veenstra, voorzitter
03:07:47 - 03:07:52 - M.J. van Niekerk-Thie
03:07:52 - 03:08:06 - F. Veenstra, voorzitter
03:08:06 - 03:08:10 - J. Dijkstra
03:08:34 - 03:09:08 - F. Veenstra, voorzitter
03:09:25 - 03:09:43 - R. Visser
03:09:43 - 03:10:09 - M.J. van Niekerk-Thie
03:10:09 - 03:11:27 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 14D.

Voorstel: zie agendapunt 15D.