Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

00:00:03 - 00:01:04 - F. Veenstra, voorzitter
00:01:04 - 00:01:06 - J. Dijkstra
00:01:06 - 00:01:14 - F. Veenstra, voorzitter
00:01:14 - 00:01:31 - S. Holtrop
00:01:31 - 00:01:56 - F. Veenstra, voorzitter
00:01:56 - 00:02:29 - I. de Wolff
00:02:29 - 00:02:31 - F. Veenstra, voorzitter
00:02:31 - 00:02:40 - J. Dijkstra
00:02:40 - 00:03:13 - F. Veenstra, voorzitter

Fractie CDA - Coronafonds
Fractie KFM - Landelijk Stikstof beleidsplan

00:03:13 - 00:05:56 - G.A.M Homma-Visser
00:05:58 - 00:06:09 - F. Veenstra, voorzitter
00:06:13 - 00:08:00 - R. de Jong, wethouder
00:08:02 - 00:08:12 - F. Veenstra, voorzitter
00:08:12 - 00:08:58 - G.A.M Homma-Visser
00:08:59 - 00:09:07 - F. Veenstra, voorzitter
00:09:07 - 00:09:28 - R. Visser
00:09:29 - 00:09:33 - F. Veenstra, voorzitter
00:09:33 - 00:10:09 - S. Holtrop
00:10:09 - 00:10:33 - F. Veenstra, voorzitter
00:10:33 - 00:11:17 - R. de Jong, wethouder
00:11:18 - 00:11:39 - F. Veenstra, voorzitter
00:11:39 - 00:12:56 - J.F. van der Werf-Vaatstra
00:12:56 - 00:13:10 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:11 - 00:14:09 - R. de Jong, wethouder
00:14:09 - 00:14:48 - J.F. van der Werf-Vaatstra
00:14:48 - 00:14:51 - R. de Jong, wethouder
00:14:51 - 00:14:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:14:58 - 00:15:25 - R. de Jong, wethouder
00:15:25 - 00:15:35 - F. Veenstra, voorzitter
00:15:35 - 00:16:47 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
00:16:48 - 00:17:12 - F. Veenstra, voorzitter
00:17:12 - 00:17:14 - I. de Wolff
00:17:14 - 00:17:35 - F. Veenstra, voorzitter
00:17:35 - 00:17:44 - S. Holtrop
00:17:44 - 00:17:46 - F. Veenstra, voorzitter
00:17:46 - 00:17:47 - S. Holtrop
00:17:47 - 00:18:55 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga vast te stellen.
Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 1 juni 2022. (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

00:18:55 - 00:20:02 - T.A.M. van Bruggen
00:20:03 - 00:20:30 - F. Veenstra, voorzitter
00:20:31 - 00:21:00 - J. Piersma
00:21:01 - 00:21:08 - F. Veenstra, voorzitter
00:21:08 - 00:21:55 - R.J. Roelevink
00:21:56 - 00:22:03 - F. Veenstra, voorzitter
00:22:08 - 00:22:16 - J.F. van der Werf-Vaatstra
00:22:22 - 00:23:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:23:19 - 00:23:25 - F. Veenstra, voorzitter
00:23:25 - 00:25:45 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:25:45 - 00:26:54 - T.A.M. van Bruggen
00:26:54 - 00:26:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:26:58 - 00:27:27 - R.J. Roelevink
00:27:27 - 00:27:29 - F. Veenstra, voorzitter
00:27:29 - 00:27:49 - M.J. van Niekerk-Thie
00:27:49 - 00:28:22 - T.A.M. van Bruggen
00:28:22 - 00:28:46 - M.J. van Niekerk-Thie
00:28:47 - 00:28:57 - F. Veenstra, voorzitter
00:28:57 - 00:29:55 - A. Merkuur
00:29:56 - 00:29:58 - F. Veenstra, voorzitter
00:29:58 - 00:30:12 - M.J. van Niekerk-Thie
00:30:12 - 00:30:30 - A. Merkuur
00:30:48 - 00:31:17 - M.J. van Niekerk-Thie
00:31:17 - 00:31:37 - F. Veenstra, voorzitter
00:31:41 - 00:34:44 - R. de Jong, wethouder
00:34:45 - 00:35:09 - G.H. de Vries-Suierveld
00:35:11 - 00:35:33 - R. de Jong, wethouder
00:35:33 - 00:35:51 - F. Veenstra, voorzitter
00:35:51 - 00:36:01 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:36:01 - 00:36:39 - F. Veenstra, voorzitter

Doorgeschoven motie vreemd van agenda raadsvergadering 1 juni 2022. Over deze motie kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

00:36:50 - 00:36:54 - F. Veenstra, voorzitter
00:36:58 - 00:36:58 - Vice -voorzitter
00:36:58 - 00:37:01 - M.J. van Niekerk-Thie
00:37:01 - 00:37:51 - Vice -voorzitter
00:37:51 - 00:41:24 - M.J. van Niekerk-Thie
00:41:26 - 00:42:08 - Vice -voorzitter
00:42:19 - 00:43:49 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:43:49 - 00:43:52 - Vice -voorzitter
00:44:03 - 00:46:30 - G. ten Boom
00:46:31 - 00:46:35 - Vice -voorzitter
00:46:47 - 00:48:28 - A. Merkuur
00:48:28 - 00:48:54 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:48:54 - 00:49:58 - A. Merkuur
00:49:58 - 00:50:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:50:19 - 00:50:55 - A. Merkuur
00:50:55 - 00:52:00 - M.J. van Niekerk-Thie
00:52:00 - 00:53:01 - A. Merkuur
00:53:01 - 00:53:43 - G. ten Boom
00:53:44 - 00:53:47 - Vice -voorzitter
00:53:47 - 00:54:16 - A. Merkuur
00:54:18 - 00:54:24 - G. ten Boom
00:54:24 - 00:55:04 - A. Merkuur
00:55:05 - 00:55:29 - G. ten Boom
00:55:29 - 00:55:31 - A. Merkuur
00:55:31 - 00:55:33 - G. ten Boom
00:55:33 - 00:56:18 - A. Merkuur
00:56:18 - 00:56:24 - Vice -voorzitter
00:56:25 - 00:56:49 - G. ten Boom
00:56:52 - 00:57:05 - A. Merkuur
00:57:05 - 00:57:10 - Vice -voorzitter
00:57:30 - 00:58:31 - J. Dijkstra
00:58:31 - 00:58:54 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:58:54 - 00:59:59 - J. Dijkstra
00:59:59 - 01:00:09 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:00:09 - 01:00:11 - J. Dijkstra
01:00:11 - 01:00:15 - Vice -voorzitter
01:00:15 - 01:01:18 - R. Visser
01:01:18 - 01:01:27 - Vice -voorzitter
01:01:33 - 01:07:45 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:07:46 - 01:08:23 - Vice -voorzitter
01:08:31 - 01:12:23 - M.J. van Niekerk-Thie
01:12:23 - 01:12:53 - A. Merkuur
01:12:53 - 01:13:31 - M.J. van Niekerk-Thie
01:13:32 - 01:13:37 - Vice -voorzitter
01:13:50 - 01:15:47 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:15:49 - 01:15:54 - Vice -voorzitter
01:16:06 - 01:17:40 - G. ten Boom
01:17:42 - 01:17:47 - Vice -voorzitter
01:17:53 - 01:18:48 - R.M. van Iddekinge
01:18:48 - 01:18:56 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:18:56 - 01:19:55 - R.M. van Iddekinge
01:19:57 - 01:20:01 - Vice -voorzitter
01:20:15 - 01:22:54 - J. van Zanden
01:22:57 - 01:23:00 - Vice -voorzitter
01:23:11 - 01:23:33 - S. Holtrop
01:23:34 - 01:23:49 - Vice -voorzitter
01:23:52 - 01:23:53 - R.M. van Iddekinge
01:23:54 - 01:26:34 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:26:34 - 01:27:02 - G. ten Boom
01:27:04 - 01:27:09 - Vice -voorzitter
01:27:09 - 01:27:19 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:27:19 - 01:27:42 - Vice -voorzitter

Voorstel: In te stemmen met de nieuwe dienstverleningsvisie 2022 - 2026 ‘Tsjinsterferliening, ús nammekaartsje’.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

01:41:03 - 01:41:11 - Vice -voorzitter
01:41:23 - 01:44:47 - W.J. Wouda
01:44:49 - 01:44:54 - Vice -voorzitter
01:44:59 - 01:45:27 - C. Flapper
01:45:28 - 01:45:32 - Vice -voorzitter
01:45:53 - 01:54:16 - R. Visser
01:54:16 - 01:54:21 - Vice -voorzitter
01:54:30 - 01:55:36 - T.A.M. van Bruggen
01:55:38 - 01:55:41 - Vice -voorzitter
01:55:50 - 01:59:43 - I. de Wolff
01:59:45 - 01:59:51 - Vice -voorzitter
01:59:59 - 02:00:07 - G. ten Boom
02:00:10 - 02:03:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:03:27 - 02:03:31 - Vice -voorzitter
02:03:38 - 02:04:35 - R.N. IJntema
02:04:37 - 02:04:47 - Vice -voorzitter
02:04:59 - 02:07:14 - J. Dijkstra
02:07:16 - 02:17:47 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:17:47 - 02:17:58 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:17:58 - 02:18:41 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:19:14 - 02:19:52 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:19:52 - 02:19:57 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:19:57 - 02:26:11 - R. Visser
02:26:13 - 02:26:25 - Vice -voorzitter
02:26:28 - 02:28:26 - Portefeuillehouder F. Veenstra
02:28:27 - 02:28:42 - Vice -voorzitter
02:28:58 - 02:29:57 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Het bestemmingsplan Wijckel – Jeen Hornstraweg 18 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPWIJ21JEENHORNS18-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van de melkveehouderij met een ligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput aan de Wildehornstersingel 6 te Haskerhorne;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

02:30:03 - 02:32:26 - S. Holtrop
02:32:28 - 02:32:34 - F. Veenstra, voorzitter
02:32:34 - 02:33:15 - I. de Wolff
02:33:16 - 02:33:37 - F. Veenstra, voorzitter
02:33:37 - 02:34:06 - J.F. van der Werf-Vaatstra
02:34:07 - 02:34:26 - F. Veenstra, voorzitter
02:34:27 - 02:35:47 - A. Merkuur
02:35:48 - 02:35:59 - F. Veenstra, voorzitter
02:35:59 - 02:37:00 - J. Dijkstra
02:37:00 - 02:37:14 - F. Veenstra, voorzitter
02:37:14 - 02:37:15 - J. Dijkstra
02:37:15 - 02:37:40 - F. Veenstra, voorzitter
02:37:40 - 02:40:17 - R. de Jong, wethouder
02:40:17 - 02:40:23 - F. Veenstra, voorzitter
02:40:23 - 02:41:50 - R. Visser
02:41:51 - 02:42:49 - F. Veenstra, voorzitter
02:42:49 - 02:43:08 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:43:10 - 02:43:30 - F. Veenstra, voorzitter
02:43:30 - 02:43:39 - R.J. Roelevink
02:43:39 - 02:43:40 - F. Veenstra, voorzitter
02:45:46 - 02:46:05 - R.J. Roelevink
02:46:05 - 02:46:14 - F. Veenstra, voorzitter
02:46:14 - 02:46:46 - R.J. Roelevink
02:46:49 - 02:46:57 - F. Veenstra, voorzitter
02:46:57 - 02:47:34 - S. Holtrop
02:47:34 - 02:50:29 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR Fryslân-West;
2.    geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2023.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel:
1.    De huidige Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Fryske Marren 2021 in te trekken;
2.    De aangepaste Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Fryske Marren 2022 vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing en van de begroting 2022 van Stichting Samenwerkingsbestuur Kyk.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

Voorstel: De nota verbonden partijen 2022 “In gezamenlijkheid sturing geven aan samenwerken” vaststellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

Voorstel: zie agendapunt 8D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.

02:53:11 - 02:55:15 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 13D.

02:55:15 - 02:55:58 - A. van Keimpema
02:55:58 - 02:57:29 - F. Veenstra, voorzitter