Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 april 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:47 - 00:01:03 - I. de Wolff
  00:01:03 - 00:02:10 - F. Veenstra, voorzitter
 2. KFM - fietspad bij de Broeresloot Delfstrahuizen
  KFM - communicatie met inwoners DFM

  00:02:10 - 00:02:50 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:02:50 - 00:03:06 - F. Veenstra, voorzitter
  00:03:06 - 00:03:53 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:03:54 - 00:03:56 - F. Veenstra, voorzitter
  00:03:56 - 00:04:37 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:04:37 - 00:05:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:05:00 - 00:05:33 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:05:33 - 00:05:47 - F. Veenstra, voorzitter
  00:05:47 - 00:07:03 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:07:04 - 00:08:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:08:03 - 00:08:13 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:08:13 - 00:09:29 - F. Veenstra, voorzitter
 3. De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven in orde bevonden.

  00:09:41 - 00:10:42 - F. Veenstra, voorzitter
 4. Voorstel:
  De volgende personen namens de fracties te benoemen tot commissielid-niet zijnde-raadslid:
  -    Namens de fractie GroenLinks: M.T. Uilenreef
  -    Namens de Burgerpartij DFM: M.M. Bakker
  -    Namens de fractie D66: J. Postma
  -    Namens de fractie NCPN: S. Barelds en M.C. Weber
  -    Namens de fractie CU: J.H. Roest
  -    Namens de fractie FvD: S. de Ridder en F.C. van Nijkerk

  00:13:01 - 00:18:04 - F. Veenstra, voorzitter
 5. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
  2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

  00:24:57 - 00:27:16 - R.J. Roelevink
  00:27:16 - 00:27:25 - F. Veenstra, voorzitter
  00:27:25 - 00:27:47 - I. de Wolff
  00:27:48 - 00:27:54 - F. Veenstra, voorzitter
  00:28:02 - 00:29:16 - A. Krijgsman
  00:29:16 - 00:29:28 - F. Veenstra, voorzitter
  00:29:28 - 00:29:41 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:29:43 - 00:29:44 - F. Veenstra, voorzitter
  00:29:44 - 00:30:15 - A. Krijgsman
  00:30:15 - 00:30:21 - F. Veenstra, voorzitter
  00:30:24 - 00:32:29 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:32:29 - 00:32:33 - F. Veenstra, voorzitter
  00:32:33 - 00:32:44 - I. de Wolff
  00:32:45 - 00:33:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:33:00 - 00:35:05 - J. Dijkstra
  00:35:05 - 00:35:17 - F. Veenstra, voorzitter
  00:35:21 - 00:35:45 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:35:45 - 00:35:46 - R.N. IJntema
  00:35:46 - 00:37:00 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:37:02 - 00:37:12 - F. Veenstra, voorzitter
  00:37:12 - 00:38:14 - R.N. IJntema
  00:38:16 - 00:38:29 - F. Veenstra, voorzitter
  00:38:29 - 00:41:37 - A. Merkuur
  00:41:37 - 00:41:43 - F. Veenstra, voorzitter
  00:41:49 - 00:42:47 - S. Holtrop
  00:42:47 - 00:42:58 - F. Veenstra, voorzitter
  00:43:05 - 00:43:10 - J. Dijkstra
  00:44:51 - 00:44:58 - F. Veenstra, voorzitter
  00:44:58 - 00:45:20 - A. Merkuur
  00:45:25 - 00:49:29 - F. Veenstra, voorzitter
  00:49:37 - 00:50:12 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:50:12 - 00:51:00 - F. Veenstra, voorzitter
  00:51:03 - 00:51:37 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:51:38 - 00:51:39 - F. Veenstra, voorzitter
  00:51:41 - 00:52:21 - R.N. IJntema
  00:52:21 - 00:53:24 - F. Veenstra, voorzitter
  00:53:27 - 00:54:11 - A. Krijgsman
  00:54:12 - 00:56:03 - F. Veenstra, voorzitter
  00:56:10 - 00:56:40 - A. Merkuur
  00:58:04 - 00:58:16 - F. Veenstra, voorzitter
  00:58:16 - 00:58:27 - I. de Wolff
  00:58:27 - 00:58:30 - F. Veenstra, voorzitter
  00:58:30 - 00:59:02 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:59:03 - 00:59:10 - F. Veenstra, voorzitter
  00:59:11 - 00:59:56 - I. de Wolff
  00:59:56 - 01:00:02 - F. Veenstra, voorzitter
  01:00:07 - 01:01:11 - A. Krijgsman
  01:01:11 - 01:01:18 - F. Veenstra, voorzitter
  01:01:33 - 01:03:06 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:03:08 - 01:03:26 - F. Veenstra, voorzitter
  01:03:26 - 01:03:50 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:03:50 - 01:03:54 - F. Veenstra, voorzitter
  01:03:54 - 01:03:55 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:03:55 - 01:03:59 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:03:59 - 01:04:00 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:04:00 - 01:04:16 - F. Veenstra, voorzitter
  01:04:16 - 01:04:19 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:04:19 - 01:04:21 - F. Veenstra, voorzitter
  01:04:30 - 01:04:42 - J. Dijkstra
  01:06:02 - 01:06:24 - F. Veenstra, voorzitter
  01:06:24 - 01:06:49 - I. de Wolff
  01:06:49 - 01:07:38 - J. Dijkstra
  01:07:40 - 01:07:43 - F. Veenstra, voorzitter
  01:07:43 - 01:08:25 - R.J. Roelevink
  01:08:26 - 01:08:28 - F. Veenstra, voorzitter
  01:08:28 - 01:08:47 - J. Dijkstra
  01:08:47 - 01:08:48 - R.J. Roelevink
  01:08:48 - 01:08:49 - J. Dijkstra
  01:08:49 - 01:09:19 - R.J. Roelevink
  01:09:21 - 01:09:23 - F. Veenstra, voorzitter
  01:09:31 - 01:10:15 - R.N. IJntema
  01:10:15 - 01:10:16 - R.J. Roelevink
  01:10:16 - 01:10:18 - F. Veenstra, voorzitter
  01:10:18 - 01:10:23 - R.J. Roelevink
  01:10:24 - 01:10:27 - F. Veenstra, voorzitter
  01:10:27 - 01:11:06 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:11:07 - 01:11:35 - F. Veenstra, voorzitter
  01:11:36 - 01:12:17 - R.N. IJntema
  01:12:19 - 01:12:23 - F. Veenstra, voorzitter
  01:12:28 - 01:12:29 - A. Merkuur
  01:12:29 - 01:12:31 - F. Veenstra, voorzitter
  01:12:31 - 01:14:25 - A. Merkuur
  01:14:25 - 01:14:35 - F. Veenstra, voorzitter
  01:14:35 - 01:15:00 - S. Holtrop
  01:15:00 - 01:15:17 - F. Veenstra, voorzitter
  01:15:19 - 01:15:28 - J. Dijkstra
  01:15:28 - 01:15:34 - F. Veenstra, voorzitter
  01:15:34 - 01:17:12 - J. Dijkstra
  01:17:12 - 01:17:16 - F. Veenstra, voorzitter
  01:17:16 - 01:18:37 - S. Holtrop
  01:18:39 - 01:18:41 - F. Veenstra, voorzitter
  01:18:41 - 01:20:00 - J. Dijkstra
  01:20:02 - 01:20:05 - F. Veenstra, voorzitter
  01:20:05 - 01:20:44 - R.N. IJntema
  01:20:46 - 01:20:47 - F. Veenstra, voorzitter
  01:20:47 - 01:21:58 - A. Merkuur
  01:21:58 - 01:22:46 - F. Veenstra, voorzitter
  01:22:46 - 01:23:55 - R. de Jong, wethouder
  01:23:55 - 01:23:57 - F. Veenstra, voorzitter
  01:23:57 - 01:24:35 - A. Merkuur
  01:24:37 - 01:24:48 - F. Veenstra, voorzitter
  01:24:48 - 01:25:14 - I. de Wolff
  01:25:15 - 01:25:16 - F. Veenstra, voorzitter
  01:25:16 - 01:25:42 - R. de Jong, wethouder
  01:25:43 - 01:26:07 - F. Veenstra, voorzitter
 6. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar op de voormalig vuilstort nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule.
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

  01:39:03 - 01:41:24 - T.A.M. van Bruggen
  01:41:24 - 01:41:30 - F. Veenstra, voorzitter
  01:41:43 - 01:41:45 - T.A.M. van Bruggen
  01:41:46 - 01:41:47 - F. Veenstra, voorzitter
  01:42:13 - 01:46:34 - A. van Keimpema
  01:46:34 - 01:46:39 - F. Veenstra, voorzitter
  01:46:43 - 01:47:42 - A. Krijgsman
  01:47:42 - 01:47:53 - F. Veenstra, voorzitter
  01:47:58 - 01:50:23 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:50:23 - 01:50:27 - F. Veenstra, voorzitter
  01:50:27 - 01:51:42 - S. Holtrop
  01:51:42 - 01:51:43 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:51:43 - 01:52:00 - F. Veenstra, voorzitter
  01:52:00 - 01:52:11 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:52:12 - 01:52:27 - F. Veenstra, voorzitter
  01:52:27 - 01:53:04 - G. ten Boom
  01:53:04 - 01:53:05 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:05 - 01:53:11 - G. ten Boom
  01:53:11 - 01:53:23 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:23 - 01:53:36 - G. ten Boom
  01:53:36 - 01:53:43 - F. Veenstra, voorzitter
  01:53:43 - 01:54:07 - G. ten Boom
  01:54:07 - 01:54:17 - F. Veenstra, voorzitter
  01:54:17 - 01:54:22 - S. Holtrop
  01:54:22 - 01:54:40 - F. Veenstra, voorzitter
  01:54:40 - 01:54:45 - S. Holtrop
  01:54:46 - 01:55:07 - G. ten Boom
  01:55:07 - 01:55:12 - F. Veenstra, voorzitter
  01:55:17 - 01:56:48 - J. Meester
  01:56:48 - 01:56:53 - F. Veenstra, voorzitter
  01:56:53 - 01:57:08 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:57:08 - 01:57:23 - J. Meester
  01:57:23 - 01:57:27 - F. Veenstra, voorzitter
  01:57:27 - 01:59:19 - J. Meester
  01:59:19 - 01:59:26 - F. Veenstra, voorzitter
  01:59:29 - 01:59:33 - S. Holtrop
  02:01:37 - 02:01:42 - F. Veenstra, voorzitter
  02:01:47 - 02:03:31 - J. van Zanden
  02:03:31 - 02:03:35 - F. Veenstra, voorzitter
  02:03:35 - 02:03:50 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:04:01 - 02:04:35 - J. van Zanden
  02:04:36 - 02:04:50 - F. Veenstra, voorzitter
  02:04:57 - 02:07:19 - F. Veltman, wethouder
  02:07:19 - 02:07:22 - F. Veenstra, voorzitter
  02:07:22 - 02:07:31 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:07:31 - 02:09:31 - F. Veltman, wethouder
  02:09:31 - 02:09:41 - F. Veenstra, voorzitter
  02:09:41 - 02:10:11 - A. Krijgsman
  02:10:12 - 02:10:25 - F. Veltman, wethouder
  02:10:25 - 02:10:29 - F. Veenstra, voorzitter
  02:10:29 - 02:10:40 - A. van Keimpema
  02:10:40 - 02:10:41 - F. Veenstra, voorzitter
  02:10:53 - 02:10:55 - I. de Wolff
  02:10:55 - 02:11:07 - F. Veenstra, voorzitter
  02:18:23 - 02:18:28 - I. de Wolff
  02:18:28 - 02:18:43 - F. Veenstra, voorzitter
  02:18:51 - 02:19:52 - T.A.M. van Bruggen
  02:19:52 - 02:20:01 - F. Veenstra, voorzitter
  02:20:07 - 02:20:09 - T.A.M. van Bruggen
  02:20:09 - 02:20:13 - F. Veenstra, voorzitter
  02:20:13 - 02:21:17 - T.A.M. van Bruggen
  02:21:17 - 02:21:22 - F. Veenstra, voorzitter
  02:21:22 - 02:21:23 - I. de Wolff
  02:21:23 - 02:21:33 - F. Veenstra, voorzitter
  02:21:33 - 02:22:26 - A. Krijgsman
  02:22:27 - 02:22:36 - F. Veenstra, voorzitter
  02:22:36 - 02:22:56 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:22:57 - 02:23:05 - F. Veenstra, voorzitter
  02:23:08 - 02:25:09 - R.N. IJntema
  02:25:10 - 02:25:20 - F. Veenstra, voorzitter
  02:25:20 - 02:27:11 - J. Meester
  02:27:11 - 02:27:33 - F. Veenstra, voorzitter
  02:27:33 - 02:27:44 - A. van Keimpema
  02:27:44 - 02:27:58 - F. Veenstra, voorzitter
  02:27:58 - 02:28:07 - A. van Keimpema
  02:28:07 - 02:28:27 - F. Veenstra, voorzitter
  02:28:33 - 02:29:19 - F. Veltman, wethouder
  02:29:20 - 02:29:45 - F. Veenstra, voorzitter
  02:29:45 - 02:30:03 - R.N. IJntema
  02:30:06 - 02:30:19 - F. Veltman, wethouder
 7. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga.
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

  02:31:19 - 02:33:17 - J. Piersma
  02:33:17 - 02:33:29 - F. Veenstra, voorzitter
  02:33:29 - 02:34:06 - G.E.M. Swart-Jorna
  02:34:06 - 02:34:15 - F. Veenstra, voorzitter
  02:34:15 - 02:35:00 - R.N. IJntema
  02:35:00 - 02:35:09 - F. Veenstra, voorzitter
  02:35:09 - 02:35:12 - A. Krijgsman
  02:35:12 - 02:35:21 - F. Veenstra, voorzitter
  02:35:21 - 02:36:32 - R.J. Roelevink
  02:36:33 - 02:36:38 - F. Veenstra, voorzitter
  02:36:44 - 02:38:33 - A. van Keimpema
  02:38:33 - 02:38:40 - F. Veenstra, voorzitter
  02:38:40 - 02:38:44 - S. Holtrop
  02:38:44 - 02:38:52 - F. Veenstra, voorzitter
  02:38:53 - 02:41:56 - T.A.M. van Bruggen
  02:41:56 - 02:41:58 - F. Veenstra, voorzitter
  02:41:58 - 02:41:59 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:41:59 - 02:42:04 - T.A.M. van Bruggen
  02:42:04 - 02:42:25 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:42:25 - 02:42:30 - F. Veenstra, voorzitter
  02:42:30 - 02:42:38 - T.A.M. van Bruggen
  02:42:38 - 02:42:59 - F. Veenstra, voorzitter
  02:43:11 - 02:43:22 - J. Piersma
  02:43:27 - 02:48:19 - R. de Jong, wethouder
  02:48:19 - 02:48:43 - F. Veenstra, voorzitter
  02:48:43 - 02:48:56 - A. Krijgsman
  02:48:56 - 02:49:02 - F. Veenstra, voorzitter
  02:49:09 - 02:49:10 - A. van Keimpema
  02:49:35 - 02:49:56 - F. Veenstra, voorzitter
  02:49:56 - 02:50:21 - R. de Jong, wethouder
  02:50:22 - 02:50:23 - F. Veenstra, voorzitter
  02:50:23 - 02:50:47 - A. van Keimpema
  02:50:51 - 02:51:00 - R. de Jong, wethouder
  02:51:00 - 02:51:42 - F. Veenstra, voorzitter
 8. Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van de zienswijze;
  2.    In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen Oude Balksterweg 5 Oudemirdum’;
  3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3o van de Wabo voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 9. Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Wijckel – Iwert 19 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPWIJ21IWERT19-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 10. Voorstel:
  De raad van De Fryske Marren besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en
  bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van maximaal 99 woningen op de locatie De Polle te Lemmer.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

  02:51:42 - 02:52:40 - M.J. van Niekerk-Thie
  02:52:40 - 02:53:05 - F. Veenstra, voorzitter
  02:53:05 - 02:53:30 - G. ten Boom
  02:53:30 - 02:53:34 - F. Veenstra, voorzitter
  02:53:34 - 02:54:01 - G. ten Boom
  02:54:02 - 02:54:15 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:20 - 02:55:22 - R. de Jong, wethouder
  02:55:23 - 02:56:08 - F. Veenstra, voorzitter
 11. Voorstel:
  De begroting 2022 van Stichting Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2022-2025 voor kennisgeving aan te nemen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 31 maart 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 12. Voorstel: zie agendapunt 7D.

  02:56:08 - 02:56:37 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:56:38 - 02:58:29 - F. Veenstra, voorzitter
 13. Voorstel: zie agendapunt 8D.

  02:58:29 - 02:58:46 - I. de Wolff
  02:58:46 - 03:01:23 - F. Veenstra, voorzitter
 14. Voorstel: zie agendapunt 9D.

 15. Voorstel: zie agendapunt 10D.

 16. Voorstel: zie agendapunt 11D.

 17. Voorstel: zie agendapunt 12D.

 18. Voorstel: zie agendapunt 13D.

 19. 03:01:26 - 03:01:38 - F. Veenstra, voorzitter
  03:05:45 - 03:05:48 - G.H. de Vries-Suierveld