Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 1 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Het Petear van 1 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 27 oktober 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 1 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 1 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van 1 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 27 oktober 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 1 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 1 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

00:00:22 - 00:00:39 - Voorzitter Petear
00:00:50 - 00:00:52 - W. de Haan
00:00:58 - 00:03:26 - Voorzitter Petear

Voorstel:
•    de Najaarsrapportage 2021 vast te stellen, vooruitlopend op het wijzigen van de financiële verordening;
•    de begroting 2021 conform bijlage 1 te wijzigen;
•    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 te autoriseren
•    van het voordelige saldo € 1.500.000 te storten in de Algemene reserve conform de memo over de Meicirculaire 2021.
Toelichting: Deze rapportage laat een voorlopig rekeningresultaat zien van € 4.622.000, inclusief de Meicirculaire. Voorlopig resultaat omdat de september- en decembercirculaire nog niet zijn meegenomen. Ook de financiële effecten voor de jaarrekening 2021 uit de nog door de raad in het vierde kwartaal vast te stellen beheerplannen wegen en vastgoed, kunnen niet worden ingeschat. In de raadsmemo over de Meicirculaire is aangegeven om hiervan € 1.500.000 in de Algemene reserve te storten. Het raadsbesluit daarover maakt onderdeel uit van dit advies.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

00:03:26 - 00:04:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:04:26 - 00:04:41 - Voorzitter Petear
00:04:43 - 00:07:43 - J. van Zanden
00:07:44 - 00:08:04 - Voorzitter Petear
00:08:04 - 00:08:14 - J.H. Boerland, wethouder
00:08:17 - 00:09:23 - I. Groeneveld, Wethouder
00:09:23 - 00:09:28 - Voorzitter Petear
00:09:28 - 00:10:02 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:10:02 - 00:10:36 - I. Groeneveld, Wethouder
00:10:36 - 00:10:47 - Voorzitter Petear
00:10:47 - 00:11:10 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:11:10 - 00:11:20 - Voorzitter Petear
00:11:20 - 00:11:25 - J.H. Boerland, wethouder
00:11:27 - 00:11:53 - I. Groeneveld, Wethouder
00:11:54 - 00:11:56 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:11:56 - 00:12:03 - Voorzitter Petear
00:12:07 - 00:13:01 - J.H. Boerland, wethouder
00:13:01 - 00:13:04 - J. van Zanden
00:13:04 - 00:13:05 - J.H. Boerland, wethouder
00:13:05 - 00:13:54 - J. van Zanden
00:13:54 - 00:14:04 - Voorzitter Petear
00:14:04 - 00:14:13 - J. van Zanden
00:14:13 - 00:14:52 - Voorzitter Petear
00:14:54 - 00:15:15 - J.H. Boerland, wethouder
00:15:17 - 00:16:14 - J.K. Volbeda
00:16:15 - 00:16:23 - Voorzitter Petear
00:16:23 - 00:16:27 - W. de Haan
00:16:27 - 00:16:32 - Voorzitter Petear
00:16:33 - 00:16:37 - J. Speelman-Drees
00:16:40 - 00:16:42 - Voorzitter Petear
00:16:42 - 00:16:50 - M.J. van Niekerk-Thie
00:16:50 - 00:17:06 - Voorzitter Petear
00:17:08 - 00:18:31 - J.H. Boerland, wethouder
00:18:31 - 00:18:38 - J. van Zanden
00:18:39 - 00:18:44 - Voorzitter Petear
00:18:48 - 00:19:35 - J. Meester
00:19:36 - 00:19:39 - J.H. Boerland, wethouder
00:19:39 - 00:19:42 - Voorzitter Petear
00:19:43 - 00:20:59 - J. van Zanden
00:21:00 - 00:21:03 - Voorzitter Petear
00:21:03 - 00:21:30 - J.H. Boerland, wethouder
00:21:30 - 00:21:32 - J. van Zanden
00:21:32 - 00:21:59 - J.H. Boerland, wethouder
00:22:01 - 00:22:16 - Voorzitter Petear
00:22:17 - 00:23:13 - W. de Haan
00:24:04 - 00:24:17 - Voorzitter Petear
00:24:18 - 00:24:21 - J.H. Boerland, wethouder
00:24:23 - 00:24:24 - Voorzitter Petear
00:24:25 - 00:25:24 - F. Veltman, wethouder
00:25:24 - 00:26:07 - Voorzitter Petear
00:26:07 - 00:26:29 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:26:29 - 00:26:31 - Voorzitter Petear

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

00:26:36 - 00:27:33 - Voorzitter Petear
00:27:35 - 00:27:35 - R.M. van Iddekinge
00:29:16 - 00:29:21 - Voorzitter Petear
00:29:22 - 00:29:29 - M.J. van Niekerk-Thie
00:29:30 - 00:29:34 - Voorzitter Petear
00:29:34 - 00:32:00 - P.F. Westra
00:32:00 - 00:32:05 - Voorzitter Petear
00:32:05 - 00:36:15 - G. ten Boom
00:36:17 - 00:36:30 - Voorzitter Petear
00:36:31 - 00:40:57 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:40:57 - 00:40:58 - Voorzitter Petear
00:40:58 - 00:43:31 - J. van Zanden
00:43:33 - 00:43:38 - Voorzitter Petear
00:43:38 - 00:44:29 - M.J. van Niekerk-Thie
00:44:29 - 00:44:35 - Voorzitter Petear
00:44:35 - 00:45:21 - J. van Zanden
00:45:22 - 00:46:19 - M.J. van Niekerk-Thie
00:46:19 - 00:46:46 - Voorzitter Petear
00:46:46 - 00:47:37 - J.H. Boerland, wethouder
00:47:37 - 00:48:00 - R.M. van Iddekinge
00:48:00 - 00:48:15 - J.H. Boerland, wethouder
00:48:16 - 00:48:19 - Voorzitter Petear
00:48:19 - 00:49:22 - J.H. Boerland, wethouder
00:49:22 - 00:49:33 - Voorzitter Petear
00:49:33 - 00:49:43 - J.H. Boerland, wethouder
00:49:43 - 00:49:48 - P.F. Westra
00:49:48 - 00:50:41 - J.H. Boerland, wethouder
00:52:03 - 00:52:04 - G. ten Boom
00:52:04 - 00:52:10 - J.H. Boerland, wethouder
00:52:10 - 00:52:27 - G. ten Boom
00:52:27 - 00:52:58 - J.H. Boerland, wethouder
00:52:58 - 00:52:58 - G. ten Boom
00:52:58 - 00:53:46 - J.H. Boerland, wethouder
00:53:46 - 00:53:46 - G. ten Boom
00:53:46 - 00:53:53 - J.H. Boerland, wethouder
00:53:53 - 00:54:00 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:54:00 - 00:55:36 - J.H. Boerland, wethouder
00:55:38 - 00:55:40 - J. van Zanden
00:55:40 - 00:55:46 - Voorzitter Petear
00:55:47 - 00:56:48 - J. van Zanden
00:56:51 - 00:56:55 - Voorzitter Petear
00:56:55 - 00:57:11 - J.H. Boerland, wethouder
00:57:31 - 01:01:01 - R. de Jong, wethouder
01:01:01 - 01:01:05 - Voorzitter Petear
01:01:05 - 01:01:42 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:01:42 - 01:01:43 - Voorzitter Petear
01:01:43 - 01:01:48 - R. de Jong, wethouder
01:01:48 - 01:01:55 - Voorzitter Petear
01:01:55 - 01:02:28 - R. de Jong, wethouder
01:02:28 - 01:02:36 - Voorzitter Petear
01:02:36 - 01:05:12 - F. Veltman, wethouder
01:05:12 - 01:05:26 - J. van Zanden
01:05:26 - 01:05:43 - F. Veltman, wethouder
01:05:44 - 01:05:46 - Voorzitter Petear
01:05:46 - 01:06:01 - G. ten Boom
01:06:01 - 01:06:02 - Voorzitter Petear
01:06:02 - 01:07:24 - F. Veltman, wethouder
01:07:24 - 01:07:26 - Voorzitter Petear
01:07:27 - 01:08:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:08:24 - 01:08:34 - Voorzitter Petear
01:08:34 - 01:08:43 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:08:43 - 01:08:49 - Voorzitter Petear
01:08:50 - 01:08:56 - F. Veltman, wethouder
01:08:56 - 01:09:04 - Voorzitter Petear
01:09:04 - 01:10:34 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:10:34 - 01:10:40 - Voorzitter Petear
01:10:40 - 01:14:37 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
01:14:37 - 01:14:38 - G. ten Boom
01:14:38 - 01:14:41 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
01:14:41 - 01:14:55 - G. ten Boom
01:14:55 - 01:15:51 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
01:15:52 - 01:15:59 - Voorzitter Petear
01:15:59 - 01:16:31 - I. Groeneveld, Wethouder
01:16:31 - 01:17:10 - P.F. Westra
01:17:10 - 01:18:28 - I. Groeneveld, Wethouder
01:18:31 - 01:18:50 - Voorzitter Petear
01:18:50 - 01:18:53 - P.F. Westra
01:18:53 - 01:18:56 - Voorzitter Petear
01:18:56 - 01:19:00 - P.F. Westra
01:19:00 - 01:19:18 - Voorzitter Petear
01:19:28 - 01:19:30 - J. van Zanden
01:19:30 - 01:20:03 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:20:04 - 01:20:08 - Voorzitter Petear
01:20:08 - 01:20:34 - G. ten Boom
01:20:35 - 01:20:46 - Voorzitter Petear
01:20:46 - 01:22:19 - J.H. Boerland, wethouder
01:22:19 - 01:22:23 - G. ten Boom
01:22:23 - 01:22:24 - J.H. Boerland, wethouder
01:22:24 - 01:22:32 - G. ten Boom
01:22:36 - 01:22:47 - I. Groeneveld, Wethouder
01:22:47 - 01:22:50 - G. ten Boom
01:22:50 - 01:22:51 - I. Groeneveld, Wethouder
01:22:56 - 01:23:01 - Voorzitter Petear
01:23:01 - 01:24:45 - R. de Jong, wethouder
01:24:46 - 01:24:57 - Voorzitter Petear
01:24:57 - 01:24:59 - J.H. Boerland, wethouder
01:24:59 - 01:25:02 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:25:02 - 01:25:23 - Voorzitter Petear
01:25:25 - 01:27:09 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:27:09 - 01:27:11 - Voorzitter Petear
01:27:11 - 01:27:17 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:27:17 - 01:27:36 - M.J. van Niekerk-Thie
01:27:36 - 01:27:43 - Voorzitter Petear
01:27:43 - 01:30:26 - F. Veltman, wethouder
01:30:26 - 01:31:06 - Voorzitter Petear