Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 16 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen voor het deel van het Petear met betrokkenen, dan vervalt dat onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 11 juni 12.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 16 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 16 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    De perspectiefnota 2022 vast te stellen;
2.    Jaarschijf 2022 zoals opgenomen in deze perspectiefnota 2022 als uitgangspunt te nemen voor de primitieve begroting 2022;
3.    De in de jaarschijven 2023-2025 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende planjaren.
Toelichting: In de Perspectiefnota worden zowel nieuwe beleidsvoorstellen als maatregelen voor het in balans brengen van de financiële huishouding gepresenteerd. Hierin doet het college een voorstel welke aanmeldingen op te nemen als te honoreren en niet te honoreren. Aan de raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2022 vast te stellen.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1