Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

dinsdag 9 februari 2021

20:00 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W. de Haan
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór donderdag 4 februari 10:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest dinsdag 9 februari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot dinsdag 9 februari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 3 februari 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest dinsdag 9 februari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot dinsdag 9 februari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het memo over de aandachtspunten verlengen gebruiksperiode azc Balk.
2.    te beraadslagen over de vraag om ons college te verzoeken met de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk in gesprek te gaan teneinde het lokale draagvlak van het verlengen van de gebruiksperiode azc Balk te verkennen.
3.    in het geval uw raad positief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken om op basis van een eventueel draagvlakonderzoek (beslispunt 2) een voorstel voor te leggen aan uw gemeenteraad.
4.    in het geval uw raad negatief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken het COA nader over uw raadsstandpunt te informeren.
Toelichting: Een afvaardiging van de directie en de portefeuillehouder zijn tijdens een bestuurlijk overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers benaderd met de vraag om na te denken of het azc in Balk tot 2023 operationeel kan blijven. Door het college wordt de raad gevraagd dit onderwerp te bespreken.