Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 29 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 29 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

FNP - It iepenbier grien
FNP - Gewasbestriding
CDA - Huisvestingsverordening
VVD- Slagerij Veldman

00:01:31 - 00:04:03 - C. van Hes
00:04:03 - 00:07:15 - I. Groeneveld, Wethouder
00:07:15 - 00:07:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:07:20 - 00:08:00 - C. van Hes
00:08:00 - 00:08:04 - F. Veenstra, voorzitter
00:08:04 - 00:08:07 - G. ten Boom
00:08:07 - 00:08:14 - R. Visser
00:08:14 - 00:08:46 - G. ten Boom
00:08:46 - 00:08:53 - F. Veenstra, voorzitter
00:08:53 - 00:09:44 - R. Visser
00:09:45 - 00:09:48 - F. Veenstra, voorzitter
00:09:48 - 00:10:17 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:10:18 - 00:10:23 - F. Veenstra, voorzitter
00:10:23 - 00:11:59 - I. Groeneveld, Wethouder
00:11:59 - 00:12:50 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:51 - 00:14:18 - J. Piersma
00:14:18 - 00:14:49 - R. de Jong, wethouder
00:14:49 - 00:15:10 - J. Piersma
00:15:10 - 00:15:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:15:20 - 00:15:47 - W. de Haan
00:15:47 - 00:15:48 - F. Veenstra, voorzitter
00:15:48 - 00:16:03 - M.J.A. Derks
00:16:04 - 00:16:15 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:15 - 00:16:43 - R. de Jong, wethouder
00:16:43 - 00:16:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:44 - 00:16:59 - J. Piersma
00:16:59 - 00:17:08 - F. Veenstra, voorzitter
00:17:08 - 00:18:15 - W.J.H. Alderse Baas
00:18:15 - 00:18:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:18:20 - 00:21:11 - F. Veltman, wethouder
00:21:11 - 00:22:10 - W.J.H. Alderse Baas
00:22:10 - 00:22:19 - F. Veltman, wethouder
00:22:19 - 00:22:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:22:20 - 00:22:59 - F. Veltman, wethouder
00:22:59 - 00:23:00 - W.J.H. Alderse Baas
00:23:00 - 00:23:04 - F. Veltman, wethouder
00:23:04 - 00:23:25 - C. van Hes
00:23:25 - 00:24:18 - F. Veltman, wethouder
00:24:18 - 00:25:44 - A. van Keimpema
00:25:44 - 00:25:49 - F. Veenstra, voorzitter
00:25:49 - 00:27:46 - I. Groeneveld, Wethouder
00:27:46 - 00:27:48 - F. Veenstra, voorzitter
00:27:48 - 00:28:47 - A. van Keimpema
00:28:47 - 00:28:56 - F. Veenstra, voorzitter
00:28:56 - 00:29:05 - A. van Keimpema
00:29:05 - 00:29:06 - F. Veenstra, voorzitter
00:29:06 - 00:29:09 - R. Visser
00:29:09 - 00:29:11 - F. Veenstra, voorzitter
00:29:13 - 00:29:56 - G.H. de Vries-Suierveld
00:29:56 - 00:30:01 - F. Veenstra, voorzitter
00:30:01 - 00:30:27 - R. Visser
00:30:28 - 00:30:45 - F. Veenstra, voorzitter
00:30:45 - 00:31:26 - F. Veltman, wethouder
00:31:26 - 00:31:32 - F. Veenstra, voorzitter
00:31:32 - 00:32:09 - I. Groeneveld, Wethouder
00:32:10 - 00:34:36 - F. Veenstra, voorzitter

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september 2021, toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen
Voorstel:
a.    de besluitenlijst vaststellen;
b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
c.    lijst moties en amendementen.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de zienswijze.
2.    De beantwoording van de zienswijze gericht tegen de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen gemeenteraad reclamemast McDonalds, Sewei 4 te Joure’ te behandelen.
3.    a. De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de afhandeling van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.
b. De definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de afhandeling van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 15 september 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

00:34:36 - 00:34:40 - R. Visser
00:34:40 - 00:34:47 - F. Veenstra, voorzitter
00:34:50 - 00:36:39 - W.J.H. Alderse Baas
00:36:39 - 00:36:41 - F. Veenstra, voorzitter
00:36:41 - 00:38:08 - C. van Hes
00:38:08 - 00:38:12 - F. Veenstra, voorzitter
00:38:12 - 00:40:13 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:40:13 - 00:40:16 - F. Veenstra, voorzitter
00:40:16 - 00:42:09 - A. van Keimpema
00:42:09 - 00:42:12 - F. Veenstra, voorzitter
00:42:12 - 00:43:31 - R. Visser
00:43:31 - 00:43:33 - F. Veenstra, voorzitter
00:43:33 - 00:44:05 - G. ten Boom
00:44:05 - 00:44:07 - A. Merkuur
00:44:07 - 00:44:19 - G. ten Boom
00:44:19 - 00:44:21 - F. Veenstra, voorzitter
00:44:21 - 00:44:45 - A. Merkuur
00:44:46 - 00:44:47 - F. Veenstra, voorzitter
00:44:47 - 00:45:20 - G. ten Boom
00:45:21 - 00:45:34 - F. Veenstra, voorzitter
00:45:34 - 00:45:42 - R. de Jong, wethouder
00:45:43 - 00:45:46 - F. Veenstra, voorzitter
00:45:46 - 00:46:04 - R. Visser
00:46:04 - 00:47:17 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Lemmer-Buitengaats’ vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan ‘Lemmer-Buitengaats’ met planid NL.IMRO.1940.BPLEM18BUITENGAATS-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is aangegeven;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 15 september 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

00:47:17 - 00:47:33 - R. Visser
00:47:33 - 00:47:36 - F. Veenstra, voorzitter
00:47:36 - 00:49:43 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:49:43 - 00:50:26 - M.J. van Niekerk-Thie
00:50:26 - 00:50:30 - F. Veenstra, voorzitter
00:50:31 - 00:51:17 - J. Dijkstra
00:51:17 - 00:51:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:51:20 - 00:51:45 - G. ten Boom
00:51:45 - 00:51:48 - F. Veenstra, voorzitter
00:51:48 - 00:52:13 - R.J. Roelevink
00:52:13 - 00:52:14 - F. Veenstra, voorzitter
00:52:14 - 00:52:20 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:52:20 - 00:52:22 - F. Veenstra, voorzitter
00:52:22 - 00:52:42 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:52:43 - 00:52:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:52:44 - 00:53:05 - J. Dijkstra
00:53:06 - 00:53:11 - F. Veenstra, voorzitter
00:53:11 - 00:54:54 - R.M. van Iddekinge
00:54:54 - 00:54:57 - F. Veenstra, voorzitter
00:54:57 - 00:56:23 - R. Visser
00:56:24 - 00:56:54 - F. Veenstra, voorzitter
01:07:34 - 01:09:26 - R. de Jong, wethouder
01:09:27 - 01:09:37 - F. Veenstra, voorzitter
01:09:37 - 01:10:37 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:10:37 - 01:10:38 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren met ingang van 1 januari 2022 in te trekken;
2.    De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren 2021 vast te stellen. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Over dit voorstel is op verzoek van de VVD fractie op het Petear van 15 september 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

01:11:46 - 01:11:59 - M.J. van Niekerk-Thie
01:11:59 - 01:13:01 - F. Veenstra, voorzitter
01:13:01 - 01:15:00 - A. van Keimpema
01:15:01 - 01:15:03 - F. Veenstra, voorzitter
01:15:03 - 01:15:50 - J. van Zanden
01:15:50 - 01:15:54 - F. Veenstra, voorzitter
01:15:54 - 01:17:06 - G.H. de Vries-Suierveld
01:17:06 - 01:17:12 - F. Veenstra, voorzitter
01:17:15 - 01:20:58 - R. Visser
01:20:58 - 01:20:59 - F. Veenstra, voorzitter
01:20:59 - 01:21:28 - S. Holtrop
01:21:31 - 01:23:06 - J. Dijkstra
01:23:06 - 01:24:00 - R. Visser
01:24:00 - 01:24:01 - F. Veenstra, voorzitter
01:24:01 - 01:24:50 - J. Dijkstra
01:24:50 - 01:24:53 - R. Visser
01:24:55 - 01:24:57 - F. Veenstra, voorzitter
01:24:57 - 01:25:01 - J. Dijkstra
01:25:01 - 01:25:07 - F. Veenstra, voorzitter
01:25:07 - 01:26:34 - A. Merkuur
01:26:34 - 01:26:44 - F. Veenstra, voorzitter
01:26:44 - 01:29:43 - F. Veltman, wethouder
01:29:44 - 01:29:50 - F. Veenstra, voorzitter
01:29:50 - 01:31:51 - A. van Keimpema
01:31:51 - 01:31:54 - A. Merkuur
01:31:54 - 01:32:11 - A. van Keimpema
01:32:11 - 01:32:50 - A. Merkuur
01:32:50 - 01:33:22 - A. van Keimpema
01:33:22 - 01:34:00 - A. Merkuur
01:34:00 - 01:34:08 - A. van Keimpema
01:34:08 - 01:34:45 - G. ten Boom
01:34:45 - 01:35:15 - A. van Keimpema
01:35:15 - 01:35:16 - G. ten Boom
01:35:16 - 01:35:20 - F. Veenstra, voorzitter
01:35:20 - 01:35:39 - G.H. de Vries-Suierveld
01:35:39 - 01:35:40 - F. Veenstra, voorzitter
01:35:40 - 01:35:46 - G. ten Boom
01:35:47 - 01:35:49 - F. Veenstra, voorzitter
01:35:49 - 01:36:01 - A. van Keimpema
01:36:03 - 01:36:14 - F. Veenstra, voorzitter
01:36:14 - 01:36:17 - A. Merkuur
01:36:17 - 01:36:22 - F. Veenstra, voorzitter
01:36:22 - 01:36:43 - A. Merkuur
01:36:43 - 01:36:51 - F. Veenstra, voorzitter
01:48:34 - 01:48:56 - A. Merkuur
01:48:56 - 01:49:13 - F. Veenstra, voorzitter
01:49:13 - 01:51:05 - A. Merkuur
01:51:05 - 01:51:15 - F. Veenstra, voorzitter
01:51:15 - 01:51:46 - A. van Keimpema
01:51:46 - 01:51:51 - F. Veenstra, voorzitter
01:51:51 - 01:51:57 - A. van Keimpema
01:51:57 - 01:52:00 - F. Veenstra, voorzitter
01:52:00 - 01:52:12 - J. van Zanden
01:52:12 - 01:52:22 - A. van Keimpema
01:52:22 - 01:52:23 - J. van Zanden
01:52:23 - 01:52:29 - A. van Keimpema
01:52:29 - 01:52:42 - S. Barelds
01:52:42 - 01:52:59 - F. Veenstra, voorzitter
01:52:59 - 01:53:13 - G.H. de Vries-Suierveld
01:53:15 - 01:53:20 - F. Veenstra, voorzitter
01:53:20 - 01:53:27 - G. ten Boom
01:53:27 - 01:53:34 - F. Veenstra, voorzitter
01:53:34 - 01:54:29 - R. Visser
01:54:31 - 01:54:32 - F. Veenstra, voorzitter
01:54:32 - 01:54:56 - A. van Keimpema
01:54:56 - 01:54:57 - F. Veenstra, voorzitter
01:54:57 - 01:54:59 - R. Visser
01:54:59 - 01:55:00 - F. Veenstra, voorzitter
01:55:01 - 01:55:03 - A. van Keimpema
01:55:03 - 01:55:15 - F. Veenstra, voorzitter
01:55:15 - 01:55:40 - F. Veltman, wethouder
01:55:40 - 01:55:41 - F. Veenstra, voorzitter
01:55:41 - 01:55:43 - R. Visser
01:55:43 - 01:56:51 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 5D.

01:56:51 - 01:56:57 - R. Visser
01:56:57 - 01:57:07 - F. Veenstra, voorzitter
01:57:07 - 01:57:14 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:57:14 - 01:57:53 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 6D.