Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het memo over de aandachtspunten verlengen gebruiksperiode azc Balk.
2.    te beraadslagen over de vraag om ons college te verzoeken met de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk in gesprek te gaan teneinde het lokale draagvlak van het verlengen van de gebruiksperiode azc Balk te verkennen.
3.    in het geval uw raad positief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken om op basis van een eventueel draagvlakonderzoek (beslispunt 2) een voorstel voor te leggen aan uw gemeenteraad.
4.    in het geval uw raad negatief t.o.v. een verkennend gesprek tussen ons college en de klankbordgroep azc Balk en de inwoners van Balk staat, ons college opdracht te verstrekken het COA nader over uw raadsstandpunt te informeren.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 6B.

Voorstel: zie agendapunt 4D.