Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 23 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een woning op het adres nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (voormalig Sybrandy’s speelpark).
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is door de VVD fractie op het Petear van 7 juni 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1 (als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPDeGrieneLeane1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
2.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken voor het plaatsen van een boothuis nabij Hoofdweg 29 te Echten.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van hûs en hiem.
2.    Kennis te nemen van de (meerjaren) begroting 2002-2025 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel: zie agendapunt 5D