Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 31 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    Het keuzedocument Voor iedereen een zinvol leven, visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West vast te stellen.
2.    De gezamenlijke gemeentelijke visie, missie en ambitie op uitvoering van de Participatiewet in de GR Fryslân West vast te stellen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van bijgaande notitie.
3.    De koers van de ontwikkeling van Empatec naar een Werkleerbedrijf te onderschrijven.
4.    Te onderschrijven dat tot de doelgroep van het Werkleerbedrijf worden gerekend:
a.    inwoners  behorend tot de categorie Perspectiefrijk en
b.    inwoners behorend tot de categorie Van Waarde voor zover het de Voorziening Beschut Werken betreft.
5.    Te onderschrijven dat de intake voor de doelgroep Perspectiefrijk op uniforme werkwijze door de gemeente wordt georganiseerd in samenwerking met het Werkleerbedrijf.
6.    Te onderschrijven dat de bepaling van loonwaarde en beoordeling van competenties voor de doelgroep Perspectiefrijk centraal wordt gefaciliteerd door het Werkleerbedrijf.
7.    Te onderschrijven dat de GR ,na overleg met de NV, een bedrijfsplan/businesscase maakt op basis van de in hoofdstuk 9 van bijgaande notitie aangegeven kaders en de hiervoor onder 1 t/m 5 genoemde punten.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

Voorstel:
1.    In te stemmen met het voorstel voor een nieuwe vergaderstructuur.
2.    Het Reglement van Orde  voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2021 vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

Voorstel: zie agendapunt 9D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.