Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juli 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In deze vergadering is de eerste termijn raad van bespreking van de Perspectiefnota 2022. De eerste termijn college, tweede termijn raad en college en de besluitvorming volgen tijdens de voortzetting van deze vergadering op 7 juli 2021.

De raadsvergadering van 5 juli 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 5 juli 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

00:01:05 - 00:01:09 - J. Meester
00:01:09 - 00:03:22 - F. Veenstra, voorzitter

Bespreking agendapunten 4D en 5D in één keer met in totaal max 8 minuten per fractie.

Voorstel:
1.    De perspectiefnota 2022 vast te stellen;
2.    Jaarschijf 2022 zoals opgenomen in deze perspectiefnota 2022 als uitgangspunt te nemen voor de primitieve begroting 2022;
3.    De in de jaarschijven 2023-2025 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende planjaren.
Debat eerste termijn raad.
De 1ste termijn college en 2de termijn raad en college + besluitvorming volgt in de raadsvergadering van 7 juli 2020.

00:12:15 - 00:20:06 - J. van Zanden
00:20:08 - 00:26:18 - J. Speelman-Drees
00:26:18 - 00:26:18 - F. Veenstra, voorzitter
00:26:18 - 00:26:35 - J.K. Volbeda
00:26:39 - 00:26:53 - F. Veenstra, voorzitter
00:26:53 - 00:33:11 - I. de Wolff
00:33:11 - 00:44:10 - R. Visser
00:44:13 - 00:44:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:44:22 - 00:45:00 - R. Visser
00:45:00 - 00:45:31 - F. Veenstra, voorzitter
00:57:52 - 01:08:00 - W. de Haan
01:08:00 - 01:08:11 - F. Veenstra, voorzitter
01:08:11 - 01:15:26 - S. Holtrop
01:15:26 - 01:25:22 - A. Merkuur
01:25:22 - 01:25:36 - F. Veenstra, voorzitter
01:25:36 - 01:26:51 - G. ten Boom
01:26:52 - 01:26:59 - F. Veenstra, voorzitter
01:26:59 - 01:32:54 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:32:54 - 01:33:09 - F. Veenstra, voorzitter