Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 27 oktober 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 27 oktober 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Vanwege de volle agenda is besloten om 28 oktober te reserveren als uitwijkmogelijkheid mocht de agenda niet kunnen worden afgerond op 27 oktober.

00:00:33 - 00:03:05 - F. Veenstra, voorzitter
00:03:05 - 00:04:54 - G.H. de Vries-Suierveld
00:04:54 - 00:05:10 - F. Veenstra, voorzitter
00:05:10 - 00:05:27 - A. Merkuur
00:05:27 - 00:05:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:05:44 - 00:05:57 - G.H. de Vries-Suierveld
00:05:58 - 00:06:51 - F. Veenstra, voorzitter
00:06:51 - 00:07:33 - G.A. Holtrop - Hoekstra

KFM - woningbouw Oosterzee
FNP - subsydzje better sichtber meitsje Frysk
FNP - n.o.f. de ledegearkomste fan Jiskenhuzen fragen oer 1. budget Coronafonds. 2. Doarpshûs

00:07:34 - 00:07:40 - F. Veenstra, voorzitter
00:07:40 - 00:07:41 - J.H. Boerland, wethouder
00:07:41 - 00:08:58 - R. de Jong, wethouder
00:08:58 - 00:09:01 - F. Veenstra, voorzitter
00:09:01 - 00:09:28 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:09:28 - 00:09:43 - F. Veenstra, voorzitter
00:09:43 - 00:10:39 - C. van Hes
00:10:40 - 00:10:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:10:44 - 00:11:32 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
00:11:32 - 00:11:34 - F. Veenstra, voorzitter
00:11:34 - 00:11:40 - C. van Hes
00:11:40 - 00:12:01 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:01 - 00:13:28 - J. Meester
00:13:28 - 00:13:33 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:33 - 00:14:34 - J.H. Boerland, wethouder
00:14:34 - 00:14:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:14:44 - 00:15:31 - I. Groeneveld, Wethouder
00:15:32 - 00:15:41 - J. Meester
00:15:46 - 00:16:06 - J.H. Boerland, wethouder
00:16:06 - 00:16:07 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:07 - 00:16:27 - J. Meester
00:16:28 - 00:17:17 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
a.    de besluitenlijst vaststellen;
b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
c.    lijst moties en amendementen.

00:17:17 - 00:17:39 - S. Barelds
00:17:39 - 00:18:45 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: het COA toestemming te geven de locatie in Balk in te zetten als noodopvang voor de opvang van vluchtelingen voor de gebruiksperiode van twee jaar ingaande vanaf 1 oktober 2021.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

00:18:56 - 00:19:51 - Vice -voorzitter
00:19:51 - 00:20:12 - J. van Zanden
00:20:12 - 00:20:13 - Vice -voorzitter
00:20:13 - 00:28:43 - J. Meinsma
00:28:44 - 00:28:56 - Vice -voorzitter
00:28:57 - 00:29:24 - J. van Zanden
00:33:31 - 00:33:36 - Vice -voorzitter
00:33:37 - 00:37:41 - J.K. Volbeda
00:37:41 - 00:37:58 - R. Visser
00:37:59 - 00:38:05 - Vice -voorzitter
00:38:11 - 00:42:06 - W. de Haan
00:42:06 - 00:43:17 - J. Meinsma
00:43:19 - 00:43:22 - Vice -voorzitter
00:43:22 - 00:43:25 - W. de Haan
00:43:25 - 00:43:29 - Vice -voorzitter
00:43:29 - 00:45:04 - J. Speelman-Drees
00:45:05 - 00:45:09 - Vice -voorzitter
00:45:09 - 00:45:57 - J. Meinsma
00:45:57 - 00:46:18 - J. Speelman-Drees
00:46:19 - 00:46:46 - J. Meinsma
00:46:47 - 00:46:54 - J. Speelman-Drees
00:46:56 - 00:47:10 - J. Meinsma
00:47:12 - 00:47:18 - Vice -voorzitter
00:47:21 - 00:51:33 - R. Visser
00:51:34 - 00:51:39 - Vice -voorzitter
00:51:39 - 00:52:18 - A. Merkuur
00:52:19 - 00:52:24 - Vice -voorzitter
00:52:26 - 00:53:25 - G. ten Boom
00:53:27 - 00:53:30 - Vice -voorzitter
00:53:32 - 00:55:02 - S. Holtrop
00:55:02 - 00:55:05 - Vice -voorzitter
00:55:05 - 00:56:12 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:56:14 - 00:56:31 - Vice -voorzitter
00:56:31 - 01:03:26 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:03:26 - 01:03:54 - J. van Zanden
01:03:55 - 01:05:22 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:05:22 - 01:05:44 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:05:45 - 01:06:09 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:06:09 - 01:06:40 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:06:40 - 01:07:01 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:07:01 - 01:07:33 - J.K. Volbeda
01:07:36 - 01:07:37 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:07:37 - 01:07:43 - R. Visser
01:07:43 - 01:07:54 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:07:54 - 01:08:28 - S. Holtrop
01:08:29 - 01:08:43 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:08:43 - 01:08:44 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:08:44 - 01:08:48 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:08:49 - 01:11:59 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:11:59 - 01:12:30 - Vice -voorzitter
01:12:30 - 01:14:38 - J. Meinsma
01:14:39 - 01:14:42 - Vice -voorzitter
01:14:42 - 01:15:41 - J. van Zanden
01:15:41 - 01:15:43 - Vice -voorzitter
01:16:36 - 01:16:59 - W. de Haan
01:17:00 - 01:17:02 - Vice -voorzitter
01:17:02 - 01:17:13 - J. Speelman-Drees
01:17:13 - 01:17:17 - Vice -voorzitter
01:17:17 - 01:19:29 - R. Visser
01:19:30 - 01:19:36 - Vice -voorzitter
01:19:36 - 01:19:52 - G. ten Boom
01:19:53 - 01:19:55 - Vice -voorzitter
01:19:56 - 01:20:01 - S. Holtrop
01:20:02 - 01:20:04 - Vice -voorzitter
01:20:04 - 01:20:29 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:20:31 - 01:20:38 - Vice -voorzitter
01:20:38 - 01:21:14 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:21:14 - 01:21:26 - J. Meinsma
01:21:26 - 01:21:39 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:21:41 - 01:21:59 - Vice -voorzitter
01:22:00 - 01:22:06 - Portefeuillehouder F. Veenstra
01:22:06 - 01:22:10 - Vice -voorzitter
01:28:35 - 01:28:48 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    In te zetten op exploitatie van de maximale variant (5,2 ha);
2.    Te kiezen voor het in erfpacht uitgeven van de grond onder nader door het college vast te stellen voorwaarden;
3.    De financiële gevolgen van de huidige situatie (€ 200.000) incidenteel mee te nemen in de Najaarsrapportage 2021, incidenteel in de begroting 2022 en structureel in de perspectiefnota 2023-2026;
4.    De incidentele kosten voor de vertrekregeling van de vaste gasten en het opruimen van de camping (geraamd op max. € 600.000) ten laste te brengen van de algemene reserve (€ 50.000 in de Najaarsrapportage 2021, € 550.000 en € 6.000 incidenteel in de begroting 2022 en € 6.000 structureel in de perspectiefnota 2023-2026.) Hiermee kan het uitwerken van camping Lemmer als een top 20 risico genoemd in de perspectiefnota 2022-2025, komen te vervallen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 6 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

01:30:21 - 01:31:28 - M.J. van Niekerk-Thie
01:31:28 - 01:31:32 - F. Veenstra, voorzitter
01:31:32 - 01:31:33 - M.J. van Niekerk-Thie
01:31:33 - 01:31:38 - F. Veenstra, voorzitter
01:31:38 - 01:33:15 - R. Visser
01:33:15 - 01:33:19 - F. Veenstra, voorzitter
01:33:19 - 01:34:25 - G.E.M. Swart-Jorna
01:34:25 - 01:34:27 - F. Veenstra, voorzitter
01:34:39 - 01:35:14 - A. Vonk
01:35:15 - 01:35:33 - F. Veenstra, voorzitter
01:35:33 - 01:38:59 - I. Groeneveld, Wethouder
01:38:59 - 01:39:35 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    In te stemmen met de Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure
2.    Voor de voorbereiding en realisatie een krediet van € 6.462.600 beschikbaar te stellen.Onderwerp
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 6 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Bijlagen

01:39:35 - 01:41:53 - A. Merkuur
01:41:53 - 01:42:04 - F. Veenstra, voorzitter
01:42:04 - 01:43:07 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:43:08 - 01:43:14 - F. Veenstra, voorzitter
01:43:14 - 01:43:16 - A. Merkuur
01:43:16 - 01:47:25 - R. de Jong, wethouder
01:47:25 - 01:47:34 - F. Veenstra, voorzitter
01:47:34 - 01:47:53 - A. Merkuur
01:47:53 - 01:47:54 - F. Veenstra, voorzitter
01:47:54 - 01:48:19 - R. de Jong, wethouder
01:48:20 - 01:48:24 - F. Veenstra, voorzitter
01:48:24 - 01:48:26 - A. Merkuur
01:48:26 - 01:48:35 - F. Veenstra, voorzitter
01:48:35 - 01:48:36 - J. Dijkstra
01:48:36 - 01:48:45 - F. Veenstra, voorzitter
01:48:45 - 01:49:07 - J. Dijkstra
01:49:07 - 01:49:09 - F. Veenstra, voorzitter
01:49:09 - 01:50:00 - R. Visser
01:50:02 - 01:50:04 - F. Veenstra, voorzitter
01:50:04 - 01:50:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:50:20 - 01:50:34 - F. Veenstra, voorzitter
01:50:34 - 01:50:36 - R. de Jong, wethouder
01:50:36 - 01:51:15 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Voor de voorbereiding van een multifunctionele voorziening in Balk een krediet van € 245.000 beschikbaar te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 6 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

01:51:15 - 01:55:05 - C. van Hes
01:55:05 - 01:55:08 - F. Veenstra, voorzitter
01:55:08 - 01:57:02 - G.A.M Homma-Visser
01:57:02 - 01:57:05 - F. Veenstra, voorzitter
01:57:05 - 01:59:12 - M.J. van Niekerk-Thie
01:59:12 - 01:59:14 - F. Veenstra, voorzitter
01:59:14 - 01:59:55 - G. ten Boom
01:59:56 - 02:00:07 - F. Veenstra, voorzitter
02:00:07 - 02:06:32 - R. de Jong, wethouder
02:06:32 - 02:06:50 - F. Veenstra, voorzitter
02:16:33 - 02:17:08 - C. van Hes
02:17:08 - 02:17:11 - F. Veenstra, voorzitter
02:17:11 - 02:17:35 - M.J. van Niekerk-Thie
02:17:35 - 02:17:39 - F. Veenstra, voorzitter
02:17:39 - 02:18:52 - R. Visser
02:18:53 - 02:18:57 - F. Veenstra, voorzitter
02:18:57 - 02:19:21 - R. de Jong, wethouder
02:19:21 - 02:20:45 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    de notitie “Scoren door samenspel” met inbegrip van de beleidsvoorstellen sport en bewegen vast te stellen en de daarbij behorende financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2022;
2.    de notitie “Inregelen bezuinigingsopdracht beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties” met inbegrip van de geactualiseerde en op redelijkheid getoetste twee bestaande en twee aanvullende nieuwe bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zodat de nog openstaande bezuiniging definitief ingeregeld wordt.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

02:20:45 - 02:22:38 - S. Holtrop
02:22:38 - 02:22:42 - F. Veenstra, voorzitter
02:22:42 - 02:22:55 - G. ten Boom
02:22:55 - 02:22:58 - F. Veenstra, voorzitter
02:22:58 - 02:24:47 - J. Meester
02:24:47 - 02:24:52 - F. Veenstra, voorzitter
02:24:52 - 02:26:17 - T.N. Nota
02:26:17 - 02:26:19 - F. Veenstra, voorzitter
02:26:19 - 02:29:07 - M.J. van Niekerk-Thie
02:29:07 - 02:29:09 - F. Veenstra, voorzitter
02:29:10 - 02:34:44 - R. Visser
02:34:44 - 02:37:05 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:37:05 - 02:41:39 - P.F. Westra
02:41:39 - 02:42:08 - F. Veenstra, voorzitter
02:42:08 - 02:48:11 - J.H. Boerland, wethouder
02:48:11 - 02:48:24 - F. Veenstra, voorzitter
02:48:24 - 02:48:38 - S. Holtrop
02:48:38 - 02:48:39 - F. Veenstra, voorzitter
02:48:39 - 02:49:10 - J.H. Boerland, wethouder
02:49:11 - 02:49:18 - F. Veenstra, voorzitter
02:49:18 - 02:50:15 - J. Meester
02:50:17 - 02:50:23 - F. Veenstra, voorzitter
02:50:23 - 02:51:03 - J.H. Boerland, wethouder
02:51:04 - 02:52:06 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Het door Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân vastgestelde Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 oktober 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

02:52:06 - 02:54:38 - S. Holtrop
02:54:38 - 02:54:41 - F. Veenstra, voorzitter
02:54:41 - 02:57:38 - J.T. de Vries
02:57:38 - 02:57:42 - F. Veenstra, voorzitter
02:57:42 - 02:59:10 - J. van Zanden
02:59:10 - 02:59:14 - F. Veenstra, voorzitter
02:59:14 - 03:02:11 - A. van Keimpema
03:02:11 - 03:02:14 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:14 - 03:03:53 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:03:53 - 03:04:35 - R. Visser
03:04:35 - 03:04:35 - F. Veenstra, voorzitter
03:04:46 - 03:10:09 - R. de Jong, wethouder
03:10:09 - 03:10:12 - F. Veenstra, voorzitter
03:10:12 - 03:10:23 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:10:23 - 03:10:41 - J.T. de Vries
03:10:41 - 03:10:46 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:10:46 - 03:11:23 - A. van Keimpema
03:11:23 - 03:11:32 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:11:32 - 03:11:33 - F. Veenstra, voorzitter
03:11:33 - 03:11:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:11:36 - 03:11:38 - F. Veenstra, voorzitter
03:11:40 - 03:12:55 - R. de Jong, wethouder
03:12:55 - 03:13:32 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De afstemmingsverordening 2022 vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 11 oktober 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

03:18:07 - 03:18:37 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 5D.

03:20:29 - 03:21:16 - J. Meinsma
03:21:16 - 03:21:17 - J.K. Volbeda
03:21:17 - 03:22:56 - J. Meinsma

Voorstel: zie agendapunt 6D.

03:22:56 - 03:24:30 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 9D.

03:24:30 - 03:24:57 - G.A.M Homma-Visser
03:24:57 - 03:26:18 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 10D.

03:26:18 - 03:26:52 - M.J.A. Derks
03:26:52 - 03:26:54 - F. Veenstra, voorzitter
03:26:54 - 03:27:14 - W.J.H. Alderse Baas
03:27:14 - 03:27:19 - F. Veenstra, voorzitter
03:27:19 - 03:27:34 - W.J.H. Alderse Baas
03:27:34 - 03:29:47 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 11D.

03:29:47 - 03:30:25 - R. Visser
03:30:25 - 03:31:19 - F. Veenstra, voorzitter