Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 3 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    De grondexploitatieopzet voor Boslust Noordoost Balk vast te stellen;
2.    Een krediet van € 288.504 voor de realisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te
brengen van de grondexploitatie Boslust Noordoost Balk.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B.

Voorstel:
1.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen;
2.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen.
Als gevolg waarvan er geen precariobelasting en precariorechten 2020 opgelegd zullen worden aan horecaondernemers.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B.

Voorstel: de verordening op de fractievergoeding De Fryske Marren 2021 vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

Voorstel: zie agendapunt 5D.