Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de zienswijzen;
2.    In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen Utbuorren 17 Terherne’;
3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3o van de Wabo voor het legaliseren van een schuur, een haven en een botenverhuur aan de Utbuorren 17 Terherne.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 28 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 8B.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West;
2.    Geen zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2021.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 28 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B.

Voorstel: zie agendapunt 6D.