Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 februari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Harich – Harichsterdyk 72 zoals opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPHAR20HARICHDYK72-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPBRK20PLUSTERDYK9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van het plaatsen van een droogloods en camperplaatsen op het perceel Mientwei 18 Rijs.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

Voorstel: Om de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 inclusief de bijbehorende tarieventabel vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

Voorstel: Voorafgaand aan de invoering van het participatiebeleid te experimenteren volgens het proces uit de notitie Samenspel en daarbij uit te gaan van een mix van nieuwe kwesties, lopende kwesties en het evalueren van recente maar (bijna) afgeronde kwesties.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

Voorstel: zie agendapunt 9D.