Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 december 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering op 8 december 2021 digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering op 8 december 2021 digitaal plaats.

FNP - Frysk taalbelied yn fakatuereteksten

Voorstel: Onder gelijktijdige intrekking van de Algemene plaatselijke verordening van De Fryske Marren 2018 de Algemene Plaatselijke Verordening van De Fryske Marren 2022 vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 24 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

Voorstel:
1.    De “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug” vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan Scharsterbrug met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARSTBRUG-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3.    Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 24 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

Voorstel: Het controleprotocol jaarrekening 2021 en het als bijlage daarbij behorende normenkader (opsomming verordeningen) vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 24 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

Voorstel: Het raadsbesluit over het niet vaststellen van het bestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen Lutsmond – Noord inclusief beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 24 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende agenda/bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende agenda/bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 8D.