Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 7 juli 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In deze vergadering is de eerste termijn college, tweede termijn raad en college en de besluitvorming over de Perspectiefnota 2022.

De raadsvergadering van 7 juli 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 7 juli 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

00:00:21 - 00:02:53 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De perspectiefnota 2022 vast te stellen;
2.    Jaarschijf 2022 zoals opgenomen in deze perspectiefnota 2022 als uitgangspunt te nemen voor de primitieve begroting 2022;
3.    De in de jaarschijven 2023-2025 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende planjaren.
1ste termijn college en 2de termijn raad en college. Over dit agendapunt kan een besluit worden genomen onder agendapunt 5B.

00:02:53 - 00:03:10 - G.H. de Vries-Suierveld
00:03:10 - 00:03:16 - F. Veenstra, voorzitter
00:03:16 - 00:03:17 - J. van Zanden
00:03:17 - 00:03:43 - F. Veenstra, voorzitter
00:03:43 - 00:11:08 - J.H. Boerland, wethouder
00:11:08 - 00:11:11 - F. Veenstra, voorzitter
00:11:11 - 00:11:21 - G.H. de Vries-Suierveld
00:11:21 - 00:11:38 - J.H. Boerland, wethouder
00:11:40 - 00:11:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:11:44 - 00:12:18 - W. de Haan
00:12:19 - 00:12:20 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:20 - 00:12:36 - J.H. Boerland, wethouder
00:12:38 - 00:12:38 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:38 - 00:12:45 - W. de Haan
00:12:45 - 00:12:52 - F. Veenstra, voorzitter
00:12:52 - 00:13:17 - W. de Haan
00:13:19 - 00:13:42 - J.H. Boerland, wethouder
00:13:44 - 00:13:44 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:44 - 00:13:49 - W. de Haan
00:13:49 - 00:13:52 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:52 - 00:14:02 - J.H. Boerland, wethouder
00:14:04 - 00:14:05 - F. Veenstra, voorzitter
00:14:05 - 00:14:05 - A. Merkuur
00:14:05 - 00:14:17 - F. Veenstra, voorzitter
00:14:17 - 00:15:30 - F. Veltman, wethouder
00:15:30 - 00:15:54 - W. de Haan
00:15:54 - 00:16:55 - F. Veltman, wethouder
00:16:55 - 00:17:09 - W. de Haan
00:17:09 - 00:18:08 - F. Veltman, wethouder
00:18:08 - 00:18:24 - S. Barelds
00:18:24 - 00:22:01 - F. Veltman, wethouder
00:22:01 - 00:23:29 - W. de Haan
00:23:29 - 00:24:34 - F. Veltman, wethouder
00:24:34 - 00:25:21 - I. de Wolff
00:25:21 - 00:25:42 - R. Visser
00:25:42 - 00:25:43 - W. de Haan
00:25:43 - 00:25:48 - F. Veltman, wethouder
00:25:48 - 00:25:58 - W. de Haan
00:25:58 - 00:26:03 - F. Veltman, wethouder
00:26:03 - 00:26:22 - R. Visser
00:26:22 - 00:26:50 - F. Veltman, wethouder
00:26:50 - 00:27:27 - I. de Wolff
00:27:27 - 00:27:49 - F. Veltman, wethouder
00:27:49 - 00:28:07 - I. de Wolff
00:28:07 - 00:28:11 - F. Veltman, wethouder
00:28:11 - 00:28:32 - G.H. de Vries-Suierveld
00:28:32 - 00:28:35 - F. Veltman, wethouder
00:28:35 - 00:29:16 - J. van Zanden
00:29:16 - 00:29:53 - F. Veltman, wethouder
00:29:53 - 00:30:13 - R. Visser
00:30:13 - 00:32:07 - F. Veltman, wethouder
00:32:07 - 00:32:27 - J. van Zanden
00:32:27 - 00:32:28 - F. Veltman, wethouder
00:32:28 - 00:33:20 - R. Visser
00:33:21 - 00:33:22 - F. Veenstra, voorzitter
00:33:22 - 00:34:23 - A. Merkuur
00:34:23 - 00:34:38 - F. Veenstra, voorzitter
00:34:38 - 00:35:51 - F. Veltman, wethouder
00:35:51 - 00:35:53 - F. Veenstra, voorzitter
00:35:53 - 00:36:50 - R. de Jong, wethouder
00:36:50 - 00:37:09 - J. van Zanden
00:37:09 - 00:39:00 - R. de Jong, wethouder
00:39:00 - 00:39:25 - W. de Haan
00:39:25 - 00:39:48 - R. de Jong, wethouder
00:39:48 - 00:39:56 - R.J. Roelevink
00:40:07 - 00:40:17 - R. de Jong, wethouder
00:40:17 - 00:40:39 - R.J. Roelevink
00:40:39 - 00:40:40 - R. de Jong, wethouder
00:40:40 - 00:40:40 - A. Merkuur
00:40:41 - 00:40:42 - R.J. Roelevink
00:40:42 - 00:40:45 - R. de Jong, wethouder
00:40:45 - 00:40:49 - R.J. Roelevink
00:40:49 - 00:40:53 - R. de Jong, wethouder
00:40:53 - 00:41:04 - R.J. Roelevink
00:41:04 - 00:41:57 - R. de Jong, wethouder
00:41:57 - 00:42:22 - A. Merkuur
00:42:22 - 00:42:40 - R. de Jong, wethouder
00:42:40 - 00:42:48 - A. Merkuur
00:42:48 - 00:42:58 - R. de Jong, wethouder
00:42:58 - 00:42:59 - A. Merkuur
00:42:59 - 00:43:00 - R. de Jong, wethouder
00:43:00 - 00:43:06 - A. Merkuur
00:43:06 - 00:43:19 - R. de Jong, wethouder
00:43:19 - 00:43:27 - A. Merkuur
00:43:27 - 00:45:40 - R. de Jong, wethouder
00:45:40 - 00:47:15 - I. Groeneveld, Wethouder
00:47:15 - 00:47:33 - R. Visser
00:47:33 - 00:47:55 - I. Groeneveld, Wethouder
00:47:55 - 00:47:55 - R. Visser
00:47:55 - 00:53:14 - I. Groeneveld, Wethouder
00:53:14 - 00:53:27 - J. van Zanden
00:53:27 - 00:53:33 - I. Groeneveld, Wethouder
00:53:33 - 00:54:33 - S. Holtrop
00:54:33 - 00:58:17 - I. Groeneveld, Wethouder
00:58:17 - 00:58:19 - F. Veenstra, voorzitter
00:58:19 - 00:59:27 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:59:27 - 01:00:22 - I. Groeneveld, Wethouder
01:00:23 - 01:00:42 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:00:43 - 01:00:51 - I. Groeneveld, Wethouder
01:00:51 - 01:00:56 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:00:56 - 01:00:59 - I. Groeneveld, Wethouder
01:00:59 - 01:01:06 - F. Veenstra, voorzitter
01:01:06 - 01:01:08 - I. Groeneveld, Wethouder
01:01:08 - 01:01:13 - F. Veenstra, voorzitter
01:01:13 - 01:01:30 - A. Vonk
01:02:32 - 01:02:37 - F. Veenstra, voorzitter
01:02:37 - 01:05:37 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
01:05:37 - 01:05:42 - F. Veenstra, voorzitter
01:05:42 - 01:06:06 - J. Speelman-Drees
01:06:06 - 01:06:10 - F. Veenstra, voorzitter
01:06:10 - 01:06:40 - J.H. Boerland, wethouder
01:06:40 - 01:06:41 - F. Veenstra, voorzitter
01:06:41 - 01:06:45 - J. Speelman-Drees
01:06:45 - 01:06:47 - F. Veenstra, voorzitter
01:06:47 - 01:07:21 - G.H. de Vries-Suierveld
01:07:21 - 01:07:25 - F. Veenstra, voorzitter
01:07:25 - 01:08:04 - J.H. Boerland, wethouder
01:08:04 - 01:08:06 - F. Veenstra, voorzitter
01:08:06 - 01:08:31 - J. Speelman-Drees
01:08:32 - 01:08:34 - F. Veenstra, voorzitter
01:08:34 - 01:09:15 - J. van Zanden
01:09:15 - 01:09:28 - F. Veenstra, voorzitter
01:09:28 - 01:10:25 - J.H. Boerland, wethouder
01:10:25 - 01:10:27 - F. Veenstra, voorzitter
01:10:27 - 01:11:39 - I. Groeneveld, Wethouder
01:11:39 - 01:11:41 - F. Veenstra, voorzitter
01:11:41 - 01:12:06 - A. Merkuur
01:12:09 - 01:14:51 - R. de Jong, wethouder
01:14:51 - 01:15:32 - R. Visser
01:15:36 - 01:16:29 - R. de Jong, wethouder
01:16:29 - 01:16:44 - R. Visser
01:16:44 - 01:17:04 - R. de Jong, wethouder
01:17:04 - 01:17:05 - R. Visser
01:17:07 - 01:17:10 - F. Veenstra, voorzitter
01:17:10 - 01:17:50 - R. de Jong, wethouder
01:17:52 - 01:22:04 - F. Veenstra, voorzitter
01:22:04 - 01:22:11 - W. de Haan
01:22:11 - 01:23:05 - F. Veenstra, voorzitter
01:23:05 - 01:23:05 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:23:05 - 01:23:47 - S. Holtrop
01:23:47 - 01:26:06 - F. Veenstra, voorzitter
01:26:09 - 01:26:33 - I. de Wolff
01:26:33 - 01:26:38 - F. Veenstra, voorzitter
01:26:38 - 01:27:35 - G.E.M. Swart-Jorna
01:27:35 - 01:27:51 - F. Veenstra, voorzitter
01:27:51 - 01:28:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:28:36 - 01:28:44 - F. Veenstra, voorzitter
01:28:44 - 01:28:54 - G.H. de Vries-Suierveld
01:28:54 - 01:28:58 - F. Veenstra, voorzitter
01:28:58 - 01:30:22 - R. de Jong, wethouder
01:30:22 - 01:31:00 - F. Veenstra, voorzitter
02:01:10 - 02:01:11 - I. de Wolff
02:01:11 - 02:01:59 - F. Veenstra, voorzitter
02:01:59 - 02:04:26 - A. Merkuur
02:04:26 - 02:04:47 - R.J. Roelevink
02:04:47 - 02:06:19 - A. Merkuur
02:06:19 - 02:06:28 - F. Veenstra, voorzitter
02:06:28 - 02:11:34 - G.H. de Vries-Suierveld
02:11:34 - 02:11:45 - F. Veenstra, voorzitter
02:11:45 - 02:11:54 - G.H. de Vries-Suierveld
02:12:34 - 02:12:46 - A. Merkuur
02:12:47 - 02:12:58 - F. Veenstra, voorzitter
02:12:58 - 02:17:10 - J. van Zanden
02:17:10 - 02:17:10 - R.J. Roelevink
02:17:10 - 02:17:11 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:17:11 - 02:21:54 - R.J. Roelevink
02:21:54 - 02:21:54 - J. Speelman-Drees
02:21:54 - 02:21:55 - R.J. Roelevink
02:21:55 - 02:22:42 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:22:42 - 02:22:47 - F. Veenstra, voorzitter
02:22:47 - 02:25:22 - J. Speelman-Drees
02:25:22 - 02:26:25 - A. Vonk
02:26:26 - 02:26:30 - F. Veenstra, voorzitter
02:26:30 - 02:30:44 - I. de Wolff
02:30:44 - 02:32:07 - A. van Keimpema
02:32:07 - 02:32:13 - F. Veenstra, voorzitter
02:32:14 - 02:42:50 - R. Visser
02:42:51 - 02:43:01 - F. Veenstra, voorzitter
02:43:01 - 02:46:46 - W. de Haan
02:46:46 - 02:47:16 - G.E.M. Swart-Jorna
02:47:16 - 02:47:24 - F. Veenstra, voorzitter
02:47:33 - 02:47:41 - G. ten Boom
02:47:41 - 02:47:44 - F. Veenstra, voorzitter
02:47:44 - 02:47:48 - R.J. Roelevink
02:47:48 - 02:47:54 - F. Veenstra, voorzitter
02:55:15 - 02:59:30 - S. Holtrop
02:59:30 - 03:02:09 - G. ten Boom
03:02:09 - 03:02:11 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:11 - 03:02:14 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:02:14 - 03:02:15 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:15 - 03:02:31 - S. Holtrop
03:02:31 - 03:02:36 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:36 - 03:02:37 - G. ten Boom
03:02:37 - 03:02:39 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:39 - 03:06:05 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:06:05 - 03:06:14 - F. Veenstra, voorzitter
03:06:14 - 03:07:44 - W. de Haan
03:07:44 - 03:07:44 - F. Veenstra, voorzitter
03:07:44 - 03:07:51 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:07:51 - 03:08:00 - F. Veenstra, voorzitter
03:08:00 - 03:11:40 - J.H. Boerland, wethouder
03:11:42 - 03:12:12 - J. van Zanden
03:12:12 - 03:12:16 - J.H. Boerland, wethouder
03:12:16 - 03:12:16 - F. Veenstra, voorzitter
03:12:16 - 03:12:51 - J.K. Volbeda
03:12:51 - 03:12:58 - J.H. Boerland, wethouder
03:12:58 - 03:13:05 - A. Merkuur
03:13:05 - 03:15:12 - J.H. Boerland, wethouder
03:15:12 - 03:15:14 - F. Veenstra, voorzitter
03:15:14 - 03:15:51 - J.H. Boerland, wethouder
03:15:52 - 03:15:57 - J. van Zanden
03:15:58 - 03:15:59 - J.H. Boerland, wethouder
03:15:59 - 03:16:03 - F. Veenstra, voorzitter
03:16:03 - 03:18:38 - F. Veltman, wethouder
03:18:38 - 03:18:47 - W. de Haan
03:18:47 - 03:18:51 - F. Veltman, wethouder
03:18:51 - 03:18:54 - F. Veenstra, voorzitter
03:18:54 - 03:22:24 - R. de Jong, wethouder
03:22:24 - 03:22:25 - F. Veenstra, voorzitter
03:22:25 - 03:25:18 - I. Groeneveld, Wethouder
03:25:18 - 03:25:21 - F. Veenstra, voorzitter
03:25:21 - 03:25:47 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
03:25:47 - 03:26:17 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 3D.

03:27:43 - 03:27:59 - F. Veenstra, voorzitter
03:30:10 - 03:31:48 - R.J. Roelevink
03:31:48 - 03:36:48 - F. Veenstra, voorzitter
03:36:48 - 03:37:15 - G.H. de Vries-Suierveld
03:37:15 - 03:37:20 - F. Veenstra, voorzitter
03:37:20 - 03:37:33 - J. van Zanden
03:37:33 - 03:39:58 - F. Veenstra, voorzitter
03:39:58 - 03:40:27 - R. Visser
03:40:29 - 03:41:20 - F. Veenstra, voorzitter