Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 10 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

De agendapunten op deze agenda zijn onder voorbehoud van wat er besloten wordt in het Petear van 1 november 2021.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 10 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

De agendapunten op deze agenda zijn onder voorbehoud van wat er besloten wordt in het Petear van 1 november 2021.

Voorstel:
•    de Najaarsrapportage 2021 vast te stellen, vooruitlopend op het wijzigen van de financiële verordening;
•    de begroting 2021 conform bijlage 1 te wijzigen;
•    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 te autoriseren
•    van het voordelige saldo € 1.500.000 te storten in de Algemene reserve conform de memo over de Meicirculaire 2021.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 6B.

Voorstel: De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente De Fryske Marren vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 7B.

00:03:29 - 00:05:58 - R.M. van Iddekinge
00:05:59 - 00:08:16 - G.H. de Vries-Suierveld
00:08:16 - 00:13:44 - J. van Zanden
00:13:44 - 00:13:47 - F. Veenstra, voorzitter
00:13:47 - 00:16:22 - G.A.M Homma-Visser
00:16:22 - 00:16:27 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:27 - 00:16:48 - J. Meester
00:16:49 - 00:16:56 - F. Veenstra, voorzitter
00:16:56 - 00:19:36 - M. van Dijk
00:19:36 - 00:19:37 - I. de Wolff
00:19:37 - 00:19:40 - M. van Dijk
00:19:40 - 00:19:41 - I. de Wolff
00:19:41 - 00:19:42 - M. van Dijk
00:19:42 - 00:19:50 - I. de Wolff
00:19:50 - 00:20:15 - M. van Dijk
00:20:15 - 00:20:29 - F. Veenstra, voorzitter
00:20:29 - 00:20:37 - S. Holtrop
00:20:37 - 00:20:59 - M. van Dijk
00:20:59 - 00:21:07 - F. Veenstra, voorzitter
00:21:07 - 00:25:28 - A. Vonk
00:25:28 - 00:25:32 - F. Veenstra, voorzitter
00:25:32 - 00:27:54 - I. de Wolff
00:27:54 - 00:28:01 - F. Veenstra, voorzitter
00:28:03 - 00:41:29 - R. Visser
00:41:29 - 00:41:46 - F. Veenstra, voorzitter
00:41:46 - 00:42:05 - J. van Zanden
00:42:06 - 00:42:35 - R. Visser
00:42:35 - 00:42:36 - J. van Zanden
00:42:36 - 00:42:37 - R. Visser
00:42:37 - 00:43:08 - J. van Zanden
00:43:08 - 00:43:10 - R. Visser
00:43:10 - 00:43:36 - F. Veenstra, voorzitter
00:52:23 - 00:54:01 - W. de Haan
00:54:01 - 00:55:11 - G.E.M. Swart-Jorna
00:55:11 - 00:55:28 - F. Veenstra, voorzitter
00:55:29 - 00:59:54 - S. Holtrop
00:59:54 - 00:59:54 - J. van Zanden
00:59:55 - 01:00:00 - F. Veenstra, voorzitter
01:00:00 - 01:00:16 - J. van Zanden
01:00:17 - 01:01:12 - S. Holtrop
01:01:12 - 01:01:19 - J. van Zanden
01:01:19 - 01:01:36 - S. Holtrop
01:01:36 - 01:01:46 - F. Veenstra, voorzitter
01:01:46 - 01:02:18 - A. Merkuur
01:03:13 - 01:03:15 - F. Veenstra, voorzitter
01:03:15 - 01:05:14 - S. van Dijk
01:05:14 - 01:05:24 - F. Veenstra, voorzitter
01:05:24 - 01:06:06 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:06:07 - 01:06:35 - S. van Dijk
01:06:37 - 01:06:38 - F. Veenstra, voorzitter
01:06:38 - 01:06:45 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:06:47 - 01:06:50 - A. Merkuur
01:06:50 - 01:06:51 - F. Veenstra, voorzitter
01:07:00 - 01:07:35 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:07:35 - 01:08:14 - A. Merkuur
01:08:15 - 01:09:35 - R. Visser
01:09:35 - 01:09:38 - F. Veenstra, voorzitter
01:09:38 - 01:10:25 - A. Vonk
01:10:25 - 01:10:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:10:26 - 01:10:28 - F. Veenstra, voorzitter
01:10:28 - 01:11:12 - S. Holtrop
01:11:12 - 01:11:14 - F. Veenstra, voorzitter
01:11:18 - 01:12:07 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:12:08 - 01:12:13 - F. Veenstra, voorzitter
01:12:13 - 01:12:34 - C. van Hes
01:12:35 - 01:12:58 - S. van Dijk
01:12:59 - 01:13:12 - F. Veenstra, voorzitter
01:13:14 - 01:15:54 - G. ten Boom
01:15:54 - 01:15:56 - F. Veenstra, voorzitter
01:15:56 - 01:15:57 - I. de Wolff
01:16:16 - 01:16:17 - F. Veenstra, voorzitter
01:16:17 - 01:16:39 - G. ten Boom
01:16:42 - 01:16:49 - F. Veenstra, voorzitter
01:16:49 - 01:19:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:19:47 - 01:19:54 - R.M. van Iddekinge
01:19:54 - 01:20:26 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:20:26 - 01:20:31 - R. Visser
01:20:31 - 01:20:33 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:20:33 - 01:20:48 - G.H. de Vries-Suierveld
01:20:48 - 01:20:49 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:20:49 - 01:21:00 - R. Visser
01:21:00 - 01:21:06 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:21:06 - 01:21:06 - F. Veenstra, voorzitter
01:21:06 - 01:21:18 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:21:37 - 01:22:33 - A. Merkuur
01:22:33 - 01:24:04 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:24:06 - 01:24:31 - F. Veenstra, voorzitter
01:24:31 - 01:24:35 - J.H. Boerland, wethouder
01:24:35 - 01:24:43 - F. Veenstra, voorzitter
01:44:03 - 01:48:55 - J.H. Boerland, wethouder
01:48:55 - 01:48:56 - J. van Zanden
01:48:56 - 01:48:57 - J.H. Boerland, wethouder
01:48:57 - 01:49:26 - J. van Zanden
01:49:26 - 01:49:40 - J.H. Boerland, wethouder
01:49:40 - 01:49:41 - J. van Zanden
01:49:41 - 01:50:08 - J.H. Boerland, wethouder
01:50:08 - 01:50:10 - J. van Zanden
01:50:10 - 01:50:11 - J.H. Boerland, wethouder
01:50:11 - 01:50:35 - J. van Zanden
01:50:36 - 01:50:44 - F. Veenstra, voorzitter
01:50:46 - 01:50:50 - J.H. Boerland, wethouder
01:50:50 - 01:51:21 - R.J. Roelevink
01:51:21 - 01:51:22 - F. Veenstra, voorzitter
01:51:26 - 01:53:56 - J.H. Boerland, wethouder
01:53:56 - 01:55:08 - W. de Haan
01:55:09 - 01:56:05 - J.H. Boerland, wethouder
01:56:05 - 01:56:06 - F. Veenstra, voorzitter
01:56:06 - 01:56:22 - W. de Haan
01:56:24 - 01:56:27 - F. Veenstra, voorzitter
01:56:27 - 01:56:49 - J.H. Boerland, wethouder
01:56:53 - 01:56:56 - F. Veenstra, voorzitter
01:56:59 - 01:57:04 - J.H. Boerland, wethouder
01:57:05 - 01:57:12 - F. Veenstra, voorzitter
01:57:12 - 01:58:31 - F. Veltman, wethouder
01:58:31 - 01:58:37 - F. Veenstra, voorzitter
01:58:37 - 01:59:07 - R. de Jong, wethouder
01:59:08 - 01:59:11 - F. Veenstra, voorzitter
01:59:11 - 01:59:19 - G.E.M. Swart-Jorna
01:59:19 - 01:59:21 - F. Veenstra, voorzitter
01:59:21 - 01:59:34 - R. de Jong, wethouder
01:59:34 - 01:59:35 - F. Veenstra, voorzitter
01:59:45 - 01:59:46 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
01:59:51 - 01:59:54 - F. Veenstra, voorzitter
01:59:54 - 02:00:08 - G. ten Boom
02:00:09 - 02:00:10 - F. Veenstra, voorzitter
02:00:13 - 02:01:05 - F. Veltman, wethouder
02:01:05 - 02:01:06 - F. Veenstra, voorzitter
02:01:06 - 02:01:08 - G. ten Boom
02:01:08 - 02:01:09 - F. Veenstra, voorzitter
02:01:09 - 02:01:22 - G. ten Boom
02:01:22 - 02:01:25 - F. Veenstra, voorzitter
02:01:25 - 02:02:07 - F. Veltman, wethouder
02:02:08 - 02:02:12 - F. Veenstra, voorzitter
02:02:12 - 02:10:03 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:10:03 - 02:10:32 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:10:33 - 02:10:34 - F. Veenstra, voorzitter
02:10:34 - 02:11:44 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:11:44 - 02:12:08 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:12:08 - 02:15:42 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:15:42 - 02:17:08 - F. Veenstra, voorzitter
02:17:08 - 02:18:00 - G. ten Boom
02:18:00 - 02:18:58 - F. Veenstra, voorzitter
02:18:58 - 02:19:25 - W. de Haan
02:19:26 - 02:19:28 - F. Veenstra, voorzitter
02:19:28 - 02:20:46 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:20:47 - 02:20:47 - A. Merkuur
02:20:47 - 02:20:48 - F. Veenstra, voorzitter
02:20:48 - 02:20:55 - W. de Haan
02:20:55 - 02:20:57 - F. Veenstra, voorzitter
02:20:57 - 02:21:19 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:21:19 - 02:21:20 - F. Veenstra, voorzitter
02:21:20 - 02:22:46 - R. Visser
02:22:46 - 02:22:48 - F. Veenstra, voorzitter
02:22:48 - 02:23:59 - A. Merkuur
02:23:59 - 02:24:03 - F. Veenstra, voorzitter
02:24:03 - 02:25:00 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:25:00 - 02:25:36 - F. Veenstra, voorzitter
02:38:38 - 02:38:46 - A. Merkuur
02:38:46 - 02:38:49 - F. Veenstra, voorzitter
02:38:49 - 02:39:02 - A. Merkuur
02:39:02 - 02:39:05 - F. Veenstra, voorzitter
02:39:05 - 02:39:37 - S. van Dijk
02:39:38 - 02:39:50 - F. Veenstra, voorzitter
02:39:50 - 02:40:00 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:40:00 - 02:40:11 - F. Veenstra, voorzitter
02:40:11 - 02:41:50 - S. Holtrop
02:41:50 - 02:41:58 - F. Veenstra, voorzitter
02:41:58 - 02:42:53 - S. Holtrop
02:42:53 - 02:42:58 - F. Veenstra, voorzitter
02:42:58 - 02:43:33 - J.H. Boerland, wethouder
02:43:34 - 02:43:35 - F. Veenstra, voorzitter
02:43:35 - 02:44:06 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:44:08 - 02:44:16 - F. Veenstra, voorzitter
02:44:16 - 02:44:30 - W. de Haan
02:44:30 - 02:44:31 - F. Veenstra, voorzitter
02:44:31 - 02:45:04 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:45:05 - 02:45:22 - F. Veenstra, voorzitter
02:45:22 - 02:47:02 - R.M. van Iddekinge
02:47:02 - 02:47:03 - F. Veenstra, voorzitter
02:47:03 - 02:48:27 - J. van Zanden
02:48:27 - 02:48:30 - F. Veenstra, voorzitter
02:48:30 - 02:48:48 - A. Vonk
02:48:49 - 02:48:52 - F. Veenstra, voorzitter
02:48:52 - 02:49:08 - I. de Wolff
02:49:08 - 02:49:10 - F. Veenstra, voorzitter
02:49:10 - 02:54:25 - R. Visser
02:54:26 - 02:54:29 - F. Veenstra, voorzitter
02:54:29 - 02:55:29 - W. de Haan
02:55:29 - 02:57:15 - J. Dijkstra
02:57:15 - 02:57:17 - F. Veenstra, voorzitter
02:57:17 - 02:58:44 - S. Holtrop
02:58:44 - 02:58:47 - F. Veenstra, voorzitter
02:58:47 - 02:59:15 - J. Dijkstra
02:59:16 - 03:00:15 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
03:00:15 - 03:00:16 - F. Veenstra, voorzitter
03:00:16 - 03:00:20 - J. Dijkstra
03:00:20 - 03:00:25 - F. Veenstra, voorzitter
03:00:25 - 03:01:00 - S. Holtrop
03:01:00 - 03:01:03 - F. Veenstra, voorzitter
03:01:03 - 03:01:24 - G. ten Boom
03:01:24 - 03:01:26 - F. Veenstra, voorzitter
03:01:26 - 03:01:31 - G.A. Holtrop - Hoekstra
03:01:33 - 03:01:40 - F. Veenstra, voorzitter
03:01:40 - 03:01:58 - A. Merkuur
03:01:58 - 03:02:08 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:08 - 03:02:50 - J.H. Boerland, wethouder
03:02:50 - 03:02:55 - F. Veenstra, voorzitter
03:02:55 - 03:04:16 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
03:04:16 - 03:04:27 - R. Visser
03:04:28 - 03:04:30 - F. Veenstra, voorzitter
03:04:30 - 03:04:42 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
03:04:42 - 03:09:53 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: zie agendapunt 3D.

Voorstel: zie agendapunt 4D.