Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 8 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 8 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

00:00:58 - 00:01:04 - J. van Zanden
00:01:04 - 00:01:18 - I. de Wolff
00:01:18 - 00:01:38 - F. Veenstra, Burgemeester
00:01:38 - 00:02:27 - J. van Zanden
00:02:27 - 00:02:47 - F. Veenstra, Burgemeester
00:02:47 - 00:04:50 - R. Visser
00:04:50 - 00:05:37 - J. van Zanden
00:05:37 - 00:05:41 - R. Visser
00:05:41 - 00:05:44 - F. Veenstra, Burgemeester
00:05:44 - 00:06:57 - J.K. Volbeda
00:06:58 - 00:07:04 - F. Veenstra, Burgemeester
00:07:04 - 00:07:26 - G.E.M. Swart-Jorna
00:07:26 - 00:07:26 - F. Veenstra, Burgemeester
00:07:26 - 00:07:55 - J. Speelman-Drees
00:07:55 - 00:08:00 - F. Veenstra, Burgemeester
00:08:00 - 00:09:16 - R. Visser
00:09:16 - 00:09:21 - F. Veenstra, Burgemeester
00:09:21 - 00:10:12 - J.K. Volbeda
00:10:12 - 00:10:15 - F. Veenstra, Burgemeester
00:10:15 - 00:10:30 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:10:30 - 00:11:52 - F. Veenstra, Burgemeester
00:11:52 - 00:12:42 - M.J.A. Derks
00:12:43 - 00:13:04 - F. Veenstra, Burgemeester
00:13:04 - 00:13:21 - G. ten Boom
00:13:22 - 00:13:23 - F. Veenstra, Burgemeester
00:13:23 - 00:13:27 - G. ten Boom
00:13:27 - 00:14:01 - F. Veenstra, Burgemeester
00:14:01 - 00:14:07 - G. ten Boom
00:14:07 - 00:14:11 - F. Veenstra, Burgemeester
00:14:11 - 00:15:40 - R. Visser
00:15:40 - 00:16:22 - F. Veenstra, Burgemeester

FNP - MFS Terkaple

00:16:22 - 00:17:33 - J.K. Volbeda
00:17:33 - 00:17:38 - F. Veenstra, Burgemeester
00:17:43 - 00:21:16 - I. Groeneveld, Wethouder
00:21:16 - 00:22:37 - J.K. Volbeda
00:22:37 - 00:22:44 - F. Veenstra, Burgemeester
00:22:44 - 00:23:03 - I. de Wolff
00:23:03 - 00:23:06 - F. Veenstra, Burgemeester
00:23:06 - 00:23:32 - S. Holtrop
00:23:32 - 00:23:34 - F. Veenstra, Burgemeester
00:23:34 - 00:24:22 - G.A.M Homma-Visser
00:24:22 - 00:24:24 - F. Veenstra, Burgemeester
00:25:03 - 00:27:29 - I. Groeneveld, Wethouder
00:27:30 - 00:31:17 - F. Veenstra, Burgemeester

Voorstel:
1. De aangepaste 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen inclusief Beeldkwaliteitsplan' vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen Lutsmond Noord met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLG18LUTSMNRD-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3. het beeldkwaliteitsplan recreatiepark Watervilla's  Friese Meren (WFM)Balk, Bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan, gewijzigd vast te stellen en onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota (wijziging welstandsnota);
4. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Bijlagen

00:31:17 - 00:33:31 - A. Vonk
00:33:31 - 00:33:39 - F. Veenstra, Burgemeester
00:33:42 - 00:38:45 - A. van Keimpema
00:38:45 - 00:39:01 - S. Holtrop
00:39:01 - 00:39:38 - A. van Keimpema
00:39:38 - 00:39:46 - F. Veenstra, Burgemeester
00:39:48 - 00:40:53 - A. van Keimpema
00:40:53 - 00:41:10 - F. Veenstra, Burgemeester
00:41:10 - 00:48:38 - R. Visser
00:48:38 - 00:54:49 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:00:00 - 01:00:00 - F. Veenstra, Burgemeester
01:01:20 - 01:06:18 - G.H. de Vries-Suierveld
01:06:18 - 01:06:21 - F. Veenstra, Burgemeester
01:06:21 - 01:10:01 - A. Merkuur
01:10:01 - 01:10:05 - F. Veenstra, Burgemeester
01:10:05 - 01:15:53 - M.J.A. Derks
01:15:53 - 01:19:24 - J. Dijkstra
01:19:24 - 01:19:26 - F. Veenstra, Burgemeester
01:19:26 - 01:22:08 - S. Holtrop
01:22:08 - 01:23:27 - G. ten Boom
01:23:27 - 01:23:33 - S. Holtrop
01:23:33 - 01:23:48 - F. Veenstra, Burgemeester
01:23:48 - 01:35:56 - R. de Jong, wethouder
01:35:56 - 01:36:05 - G.H. de Vries-Suierveld
01:36:05 - 01:41:11 - R. de Jong, wethouder
01:41:11 - 01:41:33 - F. Veenstra, Burgemeester
01:54:39 - 01:54:56 - A. van Keimpema
01:54:56 - 01:57:15 - F. Veenstra, Burgemeester
01:57:16 - 02:03:44 - A. van Keimpema
02:03:45 - 02:03:51 - F. Veenstra, Burgemeester
02:03:51 - 02:05:28 - A. Vonk
02:05:28 - 02:05:31 - F. Veenstra, Burgemeester
02:05:31 - 02:08:29 - R. Visser
02:08:29 - 02:09:42 - M.J.A. Derks
02:09:42 - 02:10:39 - R. Visser
02:10:39 - 02:10:41 - F. Veenstra, Burgemeester
02:10:41 - 02:10:59 - A. van Keimpema
02:11:00 - 02:11:02 - F. Veenstra, Burgemeester
02:11:02 - 02:11:14 - R. Visser
02:11:14 - 02:11:31 - F. Veenstra, Burgemeester
02:11:31 - 02:11:53 - M.J.A. Derks
02:11:54 - 02:11:57 - F. Veenstra, Burgemeester
02:11:57 - 02:12:03 - R. Visser
02:12:04 - 02:12:08 - F. Veenstra, Burgemeester
02:12:08 - 02:12:49 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:12:49 - 02:13:33 - R. Visser
02:13:33 - 02:14:15 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:14:16 - 02:14:30 - F. Veenstra, Burgemeester
02:14:30 - 02:15:29 - G.H. de Vries-Suierveld
02:15:29 - 02:17:16 - A. Merkuur
02:17:16 - 02:17:19 - F. Veenstra, Burgemeester
02:17:19 - 02:18:08 - M.J.A. Derks
02:18:08 - 02:18:10 - A. Merkuur
02:18:10 - 02:18:11 - M.J.A. Derks
02:18:11 - 02:18:18 - A. Merkuur
02:18:18 - 02:18:35 - F. Veenstra, Burgemeester
02:18:35 - 02:18:53 - M.J.A. Derks
02:18:53 - 02:18:54 - F. Veenstra, Burgemeester
02:18:54 - 02:19:36 - A. Merkuur
02:19:39 - 02:20:35 - M.J.A. Derks
02:20:35 - 02:20:38 - F. Veenstra, Burgemeester
02:20:38 - 02:21:30 - J.K. Volbeda
02:21:31 - 02:21:46 - M.J.A. Derks
02:21:46 - 02:21:50 - F. Veenstra, Burgemeester
02:21:50 - 02:24:57 - J. Dijkstra
02:24:57 - 02:25:50 - S. Holtrop
02:25:50 - 02:25:52 - F. Veenstra, Burgemeester
02:25:52 - 02:26:33 - G. ten Boom
02:26:33 - 02:26:34 - F. Veenstra, Burgemeester
02:26:41 - 02:26:42 - G. ten Boom
02:26:42 - 02:26:44 - M.J.A. Derks
02:26:44 - 02:27:13 - G. ten Boom
02:27:13 - 02:27:41 - M.J.A. Derks
02:27:43 - 02:27:53 - G. ten Boom
02:27:53 - 02:27:53 - F. Veenstra, Burgemeester
02:27:53 - 02:27:59 - M.J.A. Derks
02:27:59 - 02:28:59 - G. ten Boom
02:29:00 - 02:29:06 - F. Veenstra, Burgemeester
02:29:06 - 02:30:02 - R. de Jong, wethouder
02:30:02 - 02:30:26 - A. Vonk
02:30:26 - 02:31:45 - R. de Jong, wethouder
02:31:45 - 02:32:37 - A. Vonk
02:32:37 - 02:35:32 - R. de Jong, wethouder
02:35:32 - 02:36:01 - A. Merkuur
02:36:01 - 02:36:44 - R. de Jong, wethouder
02:36:44 - 02:36:54 - A. Merkuur
02:36:54 - 02:37:11 - R. de Jong, wethouder
02:37:11 - 02:37:26 - A. Merkuur
02:37:26 - 02:38:12 - R. de Jong, wethouder
02:38:12 - 02:38:16 - A. Merkuur
02:38:16 - 02:39:26 - R. de Jong, wethouder
02:39:26 - 02:39:49 - A. Merkuur
02:39:49 - 02:41:55 - R. de Jong, wethouder
02:41:55 - 02:42:35 - J. Dijkstra
02:42:35 - 02:43:41 - R. de Jong, wethouder
02:43:41 - 02:45:07 - F. Veenstra, Burgemeester

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

02:45:08 - 02:45:21 - G. ten Boom
02:45:21 - 02:45:30 - F. Veenstra, Burgemeester
02:45:30 - 02:46:06 - J.T. de Vries
02:46:06 - 02:46:08 - F. Veenstra, Burgemeester
02:46:08 - 02:46:31 - S. Holtrop
02:46:31 - 02:46:36 - F. Veenstra, Burgemeester
02:46:36 - 02:46:51 - R. de Jong, wethouder
02:46:51 - 02:47:29 - F. Veenstra, Burgemeester

Voorstel:
De Marktverordening De Fryske Marren vast te stellen
Over dit voorstel is door de fractie van de FNP bij het Petear op 25 augustus 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

02:47:29 - 02:47:31 - R.M. van Iddekinge
02:48:50 - 02:50:42 - F. Veenstra, Burgemeester

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de NCPN.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

Geagendeerd op verzoek van de fracties van de NCPN en GroenLinks.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

02:50:42 - 02:53:03 - R. Visser
02:53:03 - 02:53:10 - F. Veenstra, Burgemeester
02:53:10 - 02:53:12 - M.J. van Niekerk-Thie
02:53:12 - 02:53:23 - F. Veenstra, Burgemeester
02:53:23 - 02:53:53 - M.J. van Niekerk-Thie
02:53:53 - 02:53:57 - F. Veenstra, Burgemeester
02:53:57 - 02:55:14 - G.A.M Homma-Visser
02:55:14 - 02:55:16 - F. Veenstra, Burgemeester
02:55:16 - 02:55:21 - S. Holtrop
02:55:21 - 02:55:23 - F. Veenstra, Burgemeester
02:55:23 - 02:55:36 - G.E.M. Swart-Jorna
02:55:36 - 02:55:48 - F. Veenstra, Burgemeester
02:55:48 - 02:56:57 - R. Visser
02:56:57 - 02:56:57 - F. Veenstra, Burgemeester
02:56:57 - 02:57:50 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:57:50 - 02:57:50 - M.J. van Niekerk-Thie
02:57:50 - 02:58:06 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:58:06 - 02:58:06 - F. Veenstra, Burgemeester
02:58:06 - 02:58:49 - M.J. van Niekerk-Thie
02:58:49 - 02:59:18 - R. Visser
02:59:18 - 03:00:05 - F. Veenstra, Burgemeester
03:00:05 - 03:00:11 - I. de Wolff
03:00:11 - 03:01:13 - F. Veenstra, Burgemeester

Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een woning op het perceel Doraweg 4 te Lemmer;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een nieuwe schuur op het perceel Schoteruiterdijken 3 te Bantega;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een woningsplitsing en legalisatie van twee recreatieappartementen in een bestaande woonboerderij aan Kerkpad 40 te Haskerhorne.
2. de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Naar aanleiding van het Petear van 25 augustus zijn het raadsvoorstel en raadsbesluit aangepast:
bij het voorgestelde besluit onder 1. is het woord “realisatie” gewijzigd in “legalisatie”.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

Voorstel:
1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijze;
2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het campingterrein en toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne;
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 25 augustus 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B

Voorstel: zie agendapunt 5D.

03:01:13 - 03:01:14 - I. de Wolff
03:01:14 - 03:01:17 - F. Veenstra, Burgemeester
03:01:17 - 03:01:41 - A. van Keimpema
03:01:41 - 03:01:49 - F. Veenstra, Burgemeester
03:01:49 - 03:01:50 - J. Dijkstra
03:01:50 - 03:01:51 - F. Veenstra, Burgemeester
03:01:51 - 03:02:17 - J. Dijkstra
03:02:17 - 03:02:17 - A. van Keimpema
03:02:31 - 03:02:54 - F. Veenstra, Burgemeester
03:02:54 - 03:03:01 - A. van Keimpema
03:03:01 - 03:03:41 - F. Veenstra, Burgemeester
03:03:41 - 03:03:45 - I. de Wolff
03:03:45 - 03:03:55 - F. Veenstra, Burgemeester
03:03:55 - 03:03:58 - A. van Keimpema
03:03:58 - 03:04:00 - F. Veenstra, Burgemeester
03:04:00 - 03:04:07 - I. de Wolff
03:04:07 - 03:04:27 - F. Veenstra, Burgemeester
03:04:28 - 03:04:47 - I. de Wolff
03:04:47 - 03:05:21 - F. Veenstra, Burgemeester
03:05:21 - 03:05:22 - W. de Haan
03:05:22 - 03:11:02 - F. Veenstra, Burgemeester

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 9D.